Tillsammans förbättra vädermodeller och -prognoser.

Ett av de största nätverken av väderstationer

Skalbar och personlig data för alla dina projekt

Livestream och historisk data

Datasekretess är vår prioritet​

Förbättra dina väderprognoser med ultralokal data

Weather with Netatmo-programmet erbjuder meteorologer och meteorologiska institut ett av världens största nätverk av väderstationer och låter dem dra särskilt nytta av den stora geografiska täckningen av Netatmo-gemenskapen.

YR, i Norge, använder aktivt Netatmo-data för att förbättra noggrannheten i sina väderprognoser:

"I dag är YR-prognoser mer exakta än någonsin: uppdateringar görs nu varje timme, jämfört med var sjätte timme tidigare. På vintern har stora temperaturfel (mer än 3°C) halverats och den geografiska noggrannheten har ökat med mer än 6 gånger!”

YR

Berika dina studier och forskningsprojekt

Få tillgång till en stor datahistorik och realtidsdataflöde (API); Detta ger dig de meteorologiska data du behöver för ditt vetenskapliga forskningsprojekt, i den form du behöver det.​

EUMETNET är en gemenskap av 31 europeiska nationella meteorologiska och hydrologiska tjänster:

”Vår gemenskap, som består av forskare spridda över hela Europa, arbetar nära Netatmo i forskningsprojekt som syftar till att förbättra väderinformation, varningar och råd som ges till människor och organisationer när det verkligen betyder något."

Jacqueline Sugier, EUMETNET

Få en bättre förståelse för ditt företags försäljnings- och branschutmaningar

Genom programmet Weather with Netatmo använder organisationer över hela världen Netatmos omfattande nätverk av väderstationer och tar sig an branschspecifika utmaningar (riskbedömning, fastigheter, vägunderhåll, energi, etc.). De kan alltså få tillgång till exakt väderdata anpassat utefter deras behov.

Den schweiziska fastighetskoncernen Wüest Partner använder data från Netatmo för att skapa högupplösta urbana värmekartor:

"Städer uthärdar alltmer extrem hetta. Data som Netatmo tillhandahåller hjälper oss att förstå hur temperaturen fördelar sig i tätorter, vilket gör att vi kan upprätta olika analyser inom områdena arkitektur, folkhälsa eller stadsplanering.

Clemens Richert, samarbetspartner Wüest

Projektets stadier

1

Behov

2

Anpassat förslag

3

Underteckning av avtalet

4

Genomförande

5

Dina förbättrade väderdata

Våra samarbetspartners

Datasekretess är vår prioritet

På Netatmo är datasekretess alltid i centrum för vår utveckling. Vårt huvudmål är att försäkra våra användare att de åtnjuter högsta nivå av integritet hela tiden.
  • Dataskydd.
  • Endast externa mätningar ingår.
  • Endast data från användare som har gett oss sitt uttryckliga samtycke är tillgängliga.

Netatmo väderprogram för utbildning

Är du för närvarande student som skriver en avhandling eller ett forskningsprojekt?

Netatmo kan hjälpa dig med Netatmo väderprogram för utbildning!
Berätta om ditt projekt. Du kan få tillgång till ett brett utbud av väderdata som kan hjälpa dig i din forskning.

Vi skulle vilja veta mer om ditt projekt: