Vanliga frågor och svar - Smart Videodörrklocka

Allmän funktion

Hur fungerar det när det finns flera användare och flera smartphones?

När din smarta video-dörrklocka används av flera användare och någon ringer på, får alla användare aviseringar och videosamtal i appen och kan svara. Men endast den som svarar först kan se videon och kan kommunicera med besökaren.

Kan den Smarta Videodörrklockan känna igen mig eller känna igen mina närstående?

För att skydda dina besökares integritet har den Smarta Videodörrklockan inte ansiktsigenkänning eftersom denna teknik använder privata biometriska data som kräver samtycke från de personer som filmas och spelas in. Eftersom den Smarta Videodörrklockan är en utomhusprodukt är detta samtycke mer komplicerat att få och hantera än för en inomhusprodukt.

På vilket avstånd upptäcker den Smarta Videodörrklockan personerna?

Den Smarta Videodörrklockan upptäcker personer på ett avstånd på cirka 4 meter (dag och natt).

Är den Smarta Videodörrklockan kompatibel med Google Assistant och Amazon Alexa?

Den Smarta Videodörrklockan är kompatibel med Amazon Alexa och Google Assistant. Du kan svara besökaren med hjälp av din smarta högtalare Amazon Echo och FireTV eller Google Nest Hub.

Hur fungerar övervakningen?

Den Smarta Videodörrklockan håller ett vakande öga på din ytterdörr, dag om natt. När den upptäcker någon som närmar sig din ytterdörr spelar den in en video och varnar dig direkt på din smartphone, även om personen ännu inte har ringt på. När någon ringer på dörren informeras du på din smartphone och kan välja att acceptera eller avvisa videosamtalet. Om du tar samtalet kan du se och prata med din besökare. Alla inspelade videor är tillgängliga från mobilapplikationen samt "Live"-vyn på den Smarta Videodörrklockan.

Vad innebär Alert-Zoner?

Funktionen ”Alert-Zoner” ger dig möjlighet att välja områden för vilka du vill få en varning. Den Smarta Videodörrklockan skickar endast notiser och spelar in händelser som inträffar i dessa övervakningszoner som du har angivit. Du kan ställa in upp till 4 Alert-Zoner.

Kan man inaktivera personvarningar?

Du har möjlighet att anpassa dina varningar och videoinspelningar i appens inställningar. På så sätt kan du välja att inaktivera personigenkänningen. Du får inte längre några varningar på din smartphone förutom om någon ringer på dörren.

Filmar den Smarta Videodörrklockan även på natten?

Den Smarta Videodörrklockan har ett infrarött LED-ljus så att du kan se vad som händer vid din entrédörr även när det är mörkt.

Klarar den Smarta Videodörrklockan dåligt väder?

Den Smarta Videodörrklockan är utformad för utomhusbruk. HZO- och IP44-certifikat garanterar dess vattentäthet och motstånd oavsett väderförhållanden (regn, snö, fukt, damm, smuts).

Vid vilka temperaturer fungerar den Smarta Videodörrklockan?

Den Smarta Videodörrklockan fungerar mellan -10 °C och + 40 °C. Utanför detta intervall kan dörrklockan stanna tillfälligt utan att detta skadar den. Den startar på nytt när temperaturen återgår till det normala.

Vilken synvinkel har den Smarta Videodörrklockan?

Den Smarta Videodörrklockan har en synvinkel på 140° diagonalt med stående orientering så att du kan se dina besökare från topp till tå.

Strömförsörjning

Är den Smarta Videodörrklockan batteridriven eller ska den anslutas till ett nätuttag?

Den Smarta Videodörrklockan får sin strömförsörjning kontinuerligt från kablarna från din befintliga trådbundna dörrklocka och kräver därmed inga batterier för att fungera. Det är alltså inget du behöver bekymra dig över att byta ut.

Vilken är strömförbrukningen för den Smarta Videodörrklockan?

Netatmo Smarts Videodörrklocka förbrukar cirka 1,8 W, eller lite mer vid upptäckt av aktivitet (videosamtal, livestream, etc.).

Fungerar den Smarta Videodörrklockan fungerar med alla elinstallationer?

Den Smarta Videodörrklockan är kompatibel med både lågspänning och högspänning: 8-24 VAC och 230 VAC. Ringklockans transformator måste ge minst 8 VA.

Installation

Är den Smarta Videodörrklockan kompatibel med min nuvarande installation?

Den Smarta Videodörrklockan har tagits fram speciellt för att ersätta den existerande knappen till din ringklocka.
Vid en installation med ringklocka använder den Smarta Videodörrklockan befintliga ledningar för att drivas och få din befintliga klocka att ringa.
Den Smarta Videodörrklockan fungerar inte med trådlösa ringklockor som endast drivs med batterier och för att installera Videodörrklockan utan ringklocka behöver man installera en Netatmo nätadapter eller Inbyggd adapter När besökaren ringer på din dörrklocka hörs ringsignalen inte bara på din telefon, den kan även ringa på Apple-, Alexa- eller Google-anslutna högtalare!

Videodörrklockan ersätter inte en porttelefon eller en videotelefon. Kontrollera din kompatibilitet på check.netatmo.com/security . För att fungera har dörrklockan följande egenskaper:
Spänningskompatibilitet: från 8 V till 24 V eller 230 V
Transformatorspecifikation: minst 8 VA

Har den Smarta Videodörrklockan en inbyggd ringanordning? Kan jag behålla min nuvarande ringanordning?

Den Smarta Videodörrklockan har ingen egen ringanordning eftersom den är utformad för att fungera med hjälp av din nuvarande, trådbundna ringanordning, oavsett om den är mekanisk eller elektronisk. Kontakta vår support för en lista över kompatibla ringklockor om din nuvarande ringklocka inte är kompatibel med Netatmo-installationen.

Varför är det nödvändigt att ha en ringklocka?

Den Smarta Videodörrklockan har utformats speciellt för att ersätta din befintliga dörrklocka, och fungerar därför med en befintlig trådbunden ringklocka. I denna installation skapar ringsignalen en belastning i dörrklockkretsen. När du trycker på dörrklockans knapp stänger en omkopplare dörrklockans krets, vilket gör att strömmen kan cirkulera genom kretsen och aktiverar därmed ringklockan. Utan ringklocka skapas en kortslutning när omkopplaren stänger kretsen, vilket resulterar i skada på din Smarta Videodörrklocka.
Det är fortfarande möjligt att installera Videodörrklockan utan dörrklocka tack vare Netatmos nätadapter eller Inbyggda adapter. När besökaren ringer på din dörrklocka hörs ringsignalen inte bara på din telefon, den kan även ringa på Apple-, Alexa- eller Google-anslutna högtalare!

Kan jag installera den Smarta Videodörrklockan själv, utan att ta hjälp av en yrkesperson?

Ja, den Smarta Videodörrklockan är utformad för att vara lätt att installera själv. Om du emellertid inte känner att du vill hantera din elektriska installation själv, kan du alltid välja att anlita en elektriker för att hjälpa dig att installera den Smarta Videodörrklockan.

Om du söker en installatör kan du gå till sidan ”Hitta en professionell installatör”: https://www.netatmo.com/profinder

Hur ansluter den Smarta Videodörrklockan till internet?

Den Smarta Videodörrklockan ansluter till internet via ditt trådlösa nätverk.

Hur placerar man den Smarta Videodörrklockan?

Den Smarta Videodörrklockan är gjord för att ersätta din existerande knapp till din ringklocka utan att ändra dess placering. Men om du utför en ny installation rekommenderar vi att du installerar den vid din ytterdörr, cirka 1,4 meter från marken.

Jag har en porttelefon, kan jag ersätta den med den Smarta Videodörrklockan?

Nej, den Smarta Videodörrklockan är inte kompatibel med porttelefonsystem för den är avsedd att ersätta en befintlig dörrklocka. Porttelefonsystem har en helt annan elektrisk funktion och typ av installation än trådbundna dörrklockor.

Jag har ingen dörrklocka, vilken modell kan jag installera?

Se listan över kompatibla dörrklockor som du kan installera med den Smarta Videodörrklockan

Datalagring

Var lagras mina data och hur hålls de i säkert förvar?

Det är viktigt att det videoövervakningssystem du installerar garanterar säkerheten för dina data. Till skillnad från de flesta andra uppkopplade dörrklockor lagrar inte Netatmo Smarta Videodörrklocka dina videor i molnet. De lagras bara lokalt, dina videor spelas in på ett krypterat och inkluderat microSD-kort på 8 GB. Vilken är fördelen med detta system? Dina data är säkra och bara du har åtkomst till dem. Denna lokala lagring är helt gratis och microSD-kortet ingår i paketet. Om du vill kan du också överföra dina videoklipp till din Dropbox eller FTP.

Vad händer när microSD-kortet är fullt?

När microSD-kortet är fullt raderas de äldsta händelserna för att ersättas med de senaste.

Har Netatmo tillgång till mina data?

På Netatmo värnar vi om ditt privatliv. Inga Netatmo-anställda har tillgång till dina videor (live eller redan inspelade) eller information om de ”Alert-Zoner" som du har definierat. Inga av dina videoinspelningar lagras på vår server. Bara du har åtkomst till dem.

Vad innebär ”Inget abonnemang”?

På Netatmo sparas dina videoklipp på ett lokalt microSD-kort och inte i molnet, datalagringen är helt gratis. Så du behöver inte ta något års- eller månadsabonnemang. Observera att du också har möjlighet att lagra dina videoklipp gratis på ditt Dropbox-konto eller på din personliga FTP-server.

Återvänd till presentationssidan