Vanliga frågor och svar Smart Utomhuskamera med Siren

Allmän funktion

Hur fungerar övervakningen med Kameran med Siren?

Den Smarta Utomhuskameran med Siren är en mycket effektiv övervakningsenhet. Den håller ett vakande öga på ditt hem, dag som natt, tack vare dess nattseende. När Kameradetektorn upptäcker rörelse avgör Kameran om det är en person, en bil, ett djur eller bara träd som rör sig i vinden. För människor, bilar och djur spelar kameran in en video i full HD 1080p och varnar dig direkt på din telefon via Netatmo-applikationen tack vare dess trådlösa internetanslutning (wifi). Alla videor är tillgängliga från den här mobilapplikationen samt "Live"-vyn av Utomhuskameran med Siren.

Hur fungerar Kamerans integrerade Utomhussiren?

När en person eller ett fordon kommer in i din fastighet/hus får du omedelbart en varning och en video på din smartphone. Om det är en inkräktare, kan du få personen att fly genom att sätta på Kamerans larm via Netatmo-appen.

Vilka varningar skickas av den Smarta Utomhuskameran med Siren?

Med sin exakta rörelsedetektion varnar Utomhuskameran med integrerad Siren dig om:

 • En person upptäcks: en eller flera personer har upptäckts av Kameran.
 • En bil upptäcks: en eller flera bilar har upptäckts av Kameran.
 • Ett djur upptäcks: ett eller flera djur har upptäckts av Kameran.
 • En rörelse upptäcks: något har rört sig annat än en av de tre föregående typerna.
 • Uppkopplad Kamera: Kameran är kopplad trådlöst till Internet med wifi.
 • Kameran är frånkopplad: Kameran är inte längre ansluten till trådlöst wifi eller är inte längre elektrisk strömförsörjd.
 • Övervakning avstängd: Kameran övervakar inte längre. Observera att projektorns automatiska påslagning inte längre fungerar.
 • Återupptagande av övervakning: Kameran övervakar igen.

Kan den Smarta Utomhuskameran känna igen mig, min familj och vänner?

Nej, kameran använder en annorlunda teknik än ansiktsigenkänning för att analysera och rapportera människor, bilar och djur. Den arbetar genom att läsa av hela formen på ett rörligt objekt. Därför kan kameran se en person på avstånd och känna igen att det är en person till och med när ansiktet är för litet och för långt bort för att kännas igen av ett mänskligt öga.

Vad är en Smart Strålkastare?

Den övre delen av kameran är en strålkastare. Den har en lågenergi-LED-lampa. Den är på 12 W och motsvarar en halogenstrålkastare på 120 W och ljusstyrkan kan justeras efter dina behov. Den tänds när den upptäcker vissa händelser som du har konfigurerat i förväg. Du kan till exempel ställa in den så att den endast tänds automatiskt när kameran upptäcker människor eller bilar och hålla den avstängd övrig tid, även om den upptäcker någon annan rörelse som till exempel ett djur.

Vad är Larmzoner?

Funktionen ”Larmzoner” gör att du kan välja specifika områden för larmet. Då vet du direkt när någon kommer in i en zon som du har valt. Det är ett mycket bra sätt att se till att endast få de larm som du är intresserad av. Du kan skapa högst fyra Larmzoner.

Fungerar den Smarta Utomhuskameran med Siren på natten eller när det är mörkt?

Kameran fungerar när det är mörkt tack vare det infraröda mörkerseendet och den kraftfulla LED-strålkastaren. När strålkastaren är avstängd fortsätter kameran att övervaka din egendom diskret i läget med infrarött mörkerseende. Strålkastaren kan starta automatiskt för att belysa din garageuppfart när kameran registrerar att du kommer hem, eller kan den även tändas för att avskräcka möjliga inkräktare när de närmar sig ditt hem.

Vid vilka temperaturer fungerar den Smarta Utomhuskameran med Siren?

Kameran fungerar när utomhustemperaturen är mellan -20 °C och 50 °C (-4 °F och 122 °F). Utanför detta temperaturområde kan kameran upphöra att fungera tillfälligt för att svalna, men den kommer återigen att fungera när den omgivande temperaturen återgår till det angivna temperaturintervallet.

Konfiguration

Kan jag anpassa meddelandena?

Ja, från appen: öppna menyn överst till höger och välj ”Inställningar för larm och inspelning”. För varje objektstyp som kameran upptäcker (människor, bilar, djur, annan rörelse) kommer du att kunna välja:

 • Spela in video och få ett meddelande,
 • Spela endast in videon utan meddelande – det finns en video på tidslinjen i appen eller
 • Ignorera händelser som motsvarar den typen.

Kan jag stänga av videoövervakningen?

Du kan alltid stänga av kameran. Det är bara att öppna inställningsmenyn överst till höger i appen för att starta eller slå av övervakningen. Lägg märke till att om videoövervakningen är avslagen på natten kommer inte strålkastaren att kunna fungera i det automatiska läget då kameran inte kommer att kunna upptäcka människor, bilar eller djur.

Kan jag ändra ljusstyrkan?

Det går att anpassa ljusstyrkan efter dina behov. Öppna inställningsmenyn överst till höger i appen och peka på verktygsikonen bredvid ”strålkastare”. Därifrån kan du använda toppreglaget för att justera styrkan. Du kommer att se hur ljusstyrkan ändras i realtid.

Kan den Smarta Utomhuskameran filma dygnet runt, alla dagar i veckan?

Kameran kommer att övervaka din egendom dygnet runt, alla dagar i veckan, men den kommer endast att spela in videor när den upptäcker ett objekt i rörelse. På detta sätt behöver du inte gå igenom timmar av tomma videoinspelningar. Du kan anpassa det du vill filma eller ej. I din app öppnar du menyn överst till höger och väljer ”Inställningar för larm och inspelning”. För varje typ av objekt som kameran upptäcker (människor, bilar, djur, annan rörelse) kommer du att kunna välja:

 • Spela in video och få ett meddelande,
 • Spela endast in videon utan meddelande – det finns en video på tidslinjen i appen eller
 • Ignorera händelser som motsvarar den typen.

Installation

Behöver jag anlita en yrkesman för installationen?

Om du har god kunskap om elsystem kan du installera kameran själv. Den installeras precis som varje fast installerad utomhusbelysning. Om du däremot saknar erforderliga kunskaper rekommenderas du att anlita en behörig elektriker.

Kan jag installera den Smarta Utomhuskameran utan att ersätta en befintlig fast installerad belysning?

Ja, antingen installerar du den på en plats där det inte finns någon fast installerad belysning ännu, eller drar en kabel till den plats du väljer. För att göra det behöver du viss kunskap om elsystem. Anlita en behörig installatör om du inte har denna kunskap.

Hur bör man placera kameran?

För optimal prestanda ska kameran installeras på 2,5 till 4 meters höjd (8 till 14 fot) med en lutningsvinkel på cirka 30°.

Är den Smarta Utomhuskameran med Siren kompatibel med Ethernet/PoE?

Nej, kameran har inte någon Ethernetport. Den ansluts till nätverket via wifi och drivs via elnätet (100–240 V), precis som de flesta fast installerade belysningsarmaturer.

Kan jag använda den Smarta Utomhuskameran i ett offentligt wifi-nätverk?

Kameran kan inte ansluta till internet via offentliga wifi-nätverk (surfzoner) eller via wifi-nätverk på företag som filtrerar portar.

Är de Smarta Kamerorna kompatibla med de ledande röstassistenterna på marknaden?

Ja, de Smarta Kamerorna (Inomhus och Utomhus) från Netatmo är kompatibla med Apple HomeKit, Google assistant, Alexa och IFTTT. Du kan därmed kontrollera din kamera med hjälp av din röst. Du kan också skapa anpassade scenarier för att ansluta din kamera till andra anslutna objekt i huset.

Strömförsörjning

Vilken strömförsörjning har den Smarta Utomhuskameran?

Kameran drivs med100–240 V växelström. Så drivs de flesta fast installerade utomhusbelysningar. Du kan helt enkelt byta ut en befintlig fast installerad utomhusbelysning med Kameran. Du kan behöva anlita en behörig elektriker för att dra en ny elkabel om den ska installeras från grunden. Lägg märke till att kameran måste ha en fast installation. Se till att strömtillförseln alltid är påslagen om du ersätter en befintlig fast installerad utomhusbelysning..

Hur mycket ström förbrukar den Smarta Utomhuskameran?

Kameran har en genomsnittlig strömförbrukning på 5 W i dagsljus. I mörker, när strålkastaren eller när läget för mörkerseende är aktiverat, är den genomsnittliga strömförbrukningen 15 W.

Fri och säker datalagring

Har Netatmo tillgång till mina data?

På Netatmo garanterar vi att sekretessen för dina personuppgifter följs. Ingen på Netatmo har tillgång till dina videor (realtid eller redan inspelade) samt den information du valt för ”larmzonerna”. Ingen av dessa videor lagras överhuvudtaget på vår server. Endast du har tillgång till dem.

Var lagras mina data och hur säkra är de?

Det är viktigt att det videoövervakningssystem du installerar skyddar dina data. Till skillnad från de flesta andra övervakningskameror lagrar inte Netatmo Smarta Utomhuskamera dina videor i molnet. De lagras bara lokalt, dina videor spelas in på ett krypterat och inkluderat microSD-kort på 8 GB. Vilken är fördelen med detta system? Dina data är säkra och bara du har åtkomst till dem. Denna lokala lagring är helt gratis (microSD-kortet ingår i Kamerans pris). Om du vill kan du också överföra dina videoklipp till din Dropbox eller FTP.

Vad händer när mitt MicroSD-kort är fullt?

När MicroSD-kortet är fullt raderas den äldsta filminspelningen och ersätts av den senast inspelade filmen.

Vad betyder ”inget abonnemang”?

Hos Netatmo är datalagring helt gratis när dina videor sparas lokalt på ett MicroSD-kort och inte i molnet. Därför behöver du inte teckna dig för något månads- eller årsavtal. Du kan även spara dina videor gratis på ditt Dropbox-konto eller på din egen FTP-server.

Åter till startsidan