Standard Matter – nowa era dla inteligentnego domu

Inteligentniejszy dom niosący korzyści użytkownikom

Oszczędzanie na energii, optymalizacja komfortu, zabezpieczanie domu: wiele drobnych i codziennych czynności stało się inteligentnymi dzięki inteligentnym urządzeniom. ​

Dzięki standardowi Matter komunikacja między produktami jest teraz prostsza. Twój dom staje się jeszcze bardziej inteligentny i jeszcze bardziej ułatwia Ci codzienne życie.

Nowe podejście do inteligentnego domu

Inteligentne urządzenia mogą okazać się skomplikowane do zainstalowania i są kompatybilne tylko z ograniczoną liczbą ekosystemów, co zwykle zniechęca część konsumentów.​

W obliczu tej sytuacji wielu graczy z branży inteligentnego domu, poczynając od zwykłych producentów chipów i komponentów elektronicznych a kończąc na projektantach inteligentnych urządzeń, w tym podmiotów odpowiedzialnych za kontrolę produktów, zebrało się, by zaradzić tym trudnościom. W ten sposób doszło do stworzenia nowego standardu zwanego Matter​.

Nowy, uniwersalny standard

W 2022 roku Stowarzyszenie Connectivity Standard Alliance (CSA) wprowadziło na rynek wersję 1.0 standardu Matter, która upraszcza instalację i użytkowanie inteligentnych urządzeń.
Jego celem jest pozwolenie wszystkim inteligentnym urządzeniom, które go używają, na komunikowanie się ze sobą w bezpieczny, szybki i wydajny sposób, niezależnie od ich marki i używanego protokołu komunikacyjnego.

Obietnice Matter

Łatwość użycia

Przy wyborze produktu wystarczy sprawdzić jedną rzecz: jeśli obecne jest logo Matter, produkt jest kompatybilny.​
Twoje urządzenie możesz następnie szybko i łatwo zainstalować, a także kontrolować je w różnych, kompatybilnych ekosystemach.

Bezpieczeństwo

Każdy produkt należy uwierzytelnić przed jego dodaniem do sieci Matter. W ten sposób możesz mieć pewność, że jedynie urządzenia z certyfikatem CSA mogą się zintegrować.

Ponadto wszystkie wymiany danych są chronione za pomocą kompleksowego systemu szyfrowania danych.

Interoperacyjność​

Wszystkie urządzenia i ekosystemy mające logo Matter zostały zaprojektowane tak, by zapewnić im wzajemną kompatybilność. Użytkownicy wybierają po prostu produkty, które spełniają ich potrzeby, i z łatwością integrują je z wybranym przez siebie ekosystemem.

Niezawodność​

Nawet w przypadku awarii Internetu sieć Matter nadal działa, a znajdujące się w niej urządzenia nadal komunikują się ze sobą, umożliwiając dalsze korzystanie za pośrednictwem przełączników lub smartfonu.

Matter na co dzień

Celem standardu Matter jest uproszczenie codziennego życia. Wystarczy nabyć produkt kompatybilny ze standardem Matter i podłączyć go w swoim domu.

W sklepie wystarczy po prostu sprawdzić na opakowaniu produktu, czy widoczne jest logo Matter. W ten sposób masz pewność, że to urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi innymi produktami posiadającymi to samo logo, niezależnie od ich marki.
Po powrocie do domu wystarczy jedno kliknięcie, by dodać je do inteligentnego systemu, aby stworzyć inteligentną sieć, w której możesz tworzyć kompleksowe scenariusze i automatyzacje.

Jak to działa

Standard Matter to wspólny język, który pozwala wszystkim połączonym obiektom na komunikowanie się ze sobą. Ale ze względu na to, że Matter jest językiem, potrzebuje kanałów komunikacji umożliwiających jego krążenie. ​
W tym celu opiera się na protokołach komunikacyjnych, takich jak Wi-Fi lub Thread. Producenci mogą wybrać najbardziej odpowiedni kanał komunikacyjny dla swoich produktów. ​

Możliwe jest również łączenie produktów, które nie są natywnie kompatybilne ze standardem Matter, za pomocą mostów, które będą służyć jako tłumacze między produktami ze standardem Matter a produktami bez tego standardu. 

Aby zacząć korzystać z produktów Netatmo Matter, konieczne są dwa elementy:
— Sterownik Matter do inteligentnego domu.
— Produkt kompatybilny ze standardem Matter, gotowy do instalacji.

Matter x Netatmo: wspólny krok do przyszłości

Benoit Bourdon, Senior Product Manager w Netatmo, przedstawia naszą wizję standardu Matter i jego wpływu.

Podłącz swoje produkty Netatmo

Netatmo zawsze dążyło do oferowania produktów kompatybilnych z jak największą liczbą ekosystemów.​

Istniejące gamy produktów są już najczęściej kompatybilne z głównymi asystentami głosowymi, które stały się sterownikami Matter i dlatego będą pełnić rolę tłumacza między Twoimi wcześniejszymi produktami Netatmo a nowymi produktami Matter. Włączanie światła w swojej Céliane with Netatmo za pomocą czujnika ruchu, obniżanie temperatury Inteligentnego Termostatu Netatmo, gdy okno jest otwarte: nasze produkty zawsze pozostaną kompatybilne, niezależnie od ich przeniesienia do standardu Matter.