Działanie Inteligentnego Termostatu

Kto może sterować Termostatem?

Każdy, kto ma konto Netatmo powiązane z produktami: kilku użytkowników może dzielić się dostępem.

W jaki sposób można sterować Termostatem?

Po podłączeniu do Internetu, Inteligentnym Termostatem Modulacyjnym Netatmo można sterować za pomocą aplikacji Home + Control (IOS i Android).
Należy pamiętać, że Termostat dysponuje również sterowaniem ręcznym.

Ile Inteligentnych Termostatów Modulacyjnych mogę dodać do tego samego konta Netatmo lub w tym samym domu?

Można dodać dowolną liczbę Inteligentnych Termostatów Modulacyjnych do swojego konta Netatmo. W jednym domu można dodać maksymalnie 10 Termostatów.

W jaki sposób przebiega komunikacja między przekaźnikiem a Inteligentnym Termostatem Modulacyjnym?

Inteligentny Termostat Modulacyjny komunikuje się tylko z przekaźnikiem na długich częstotliwościach radiowych za pośrednictwem bezpiecznego protokołu opracowanego przez Netatmo. Przekaźnik korzysta z bezprzewodowej sieci Wi-Fi do komunikacji ze skrzynką internetową. Publiczne punkty dostępu do Internetu nie są obsługiwane.

W jaki sposób przekaźnik jest podłączony do Internetu?

Przekaźnik należy podłączyć obowiązkowo za pomocą osobistej sieci bezprzewodowej Wi-Fi 2,4 GHz. Publiczne punkty dostępu do Internetu nie są obsługiwane.

Czy w przypadku przerwania połączenia Wi-Fi moje produkty nadal działają?

W razie utraty połączenia Wi-Fi Inteligentny Termostat Modulacyjny nadal będzie stosować się do harmonogramu lub do temperatury ustawionej przed przerwaniem połączenia (tryby Poza domem i Ochrona przed zamarzaniem lub ręczna nastawa). Ogrzewanie można również sterować ręcznie, bezpośrednio za pomocą Termostatu. Podczas przerwania połączenia:
• Zdalna interakcja, modyfikacja harmonogramów lub ustawień nie jest możliwa.
• Przyciski obecne na Termostacie nadal pozwolą na wymuszenie ręcznej nastawy. Ręczna nastawa będzie obowiązywać zgodnie z zaawansowanymi ustawieniami aplikacji Energy, jakich dokonano przed przerwaniem połączenia: Tryb pracy> Domyślny czas trwania ręcznej nastawy (domyślnie 3 godz.).
• Funkcja Samodzielnej regulacji (Przewidywanie) jest również wyłączona, ponieważ normalnie wykorzystuje ona odczyty temperatury zewnętrznej, które nie są dostępne w przypadku przerwania połączenia.
Wszystkie funkcje Termostatu zostaną automatycznie przywrócone po odzyskaniu połączenia.

Czy w przypadku awarii zasilania prądem moje produkty nadal działają?

Ogrzewanie i produkty Netatmo przestaną działać. Jednak nasz sprzęt jest zaprojektowany tak, aby automatycznie uruchamiał się ponownie po przywróceniu zasilania.

Gdzie się znajduje czujnik temperatury Termostatu?

Czujnik temperatury znajduje się wewnątrz obudowy Termostatu.

Jakie jest zużycie energii przekaźnika?

Zużycie energii przekaźnika wynosi 500 mW, co odpowiada kosztowi około 50 centów euro rocznie.

Jaka jest maksymalna dopuszczalna odległość między Inteligentnym Termostatem Modulacyjnym a przekaźnikiem?

Termostat zachowuje połączenie ze swoim Przekaźnikiem w odległości do 100 metrów w otwartej przestrzeni. Uwaga: przeszkody, takie jak ściany, zmiana piętra itp. mogą wpłynąć na zmniejszenie zasięgu.

Jaki jest układ zasilania Inteligentnego Termostatu Modulacyjnego?

Termostat działa za pomocą 3 dostarczonych baterii AAA. Autonomia działania wynosi 2 lata. Przekaźnik jest podłączony do sieci za pomocą adaptera kotła.

Czy można utworzyć kilka harmonogramów ogrzewania?

Tak, można utworzyć do 10 harmonogramów ogrzewania.

Czy mogę kierować instalacją wielostrefową?

Tak, jeżeli instalacja posiada kilka obiegów grzewczych (np. parter i piętro). Każda strefa powinna być regulowana przez Inteligentny Termostat, Inteligentny Termostat Modulacyjny lub przez Inteligentne Głowice Termostatyczne, zależnie od rodzaju instalacji. Pozwala to na ustawienie różnych temperatur w różnych strefach, co zapewnia większy komfort i oszczędność energii.

Czy mogę kontrolować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach?

Tak, można dodać do swojej instalacji Dodatkowe Inteligentne Głowice Termostatyczne, aby kontrolować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach.

Z jakich funkcji mogę korzystać dzięki zgodności z Apple Homekit?

Zgodność z Apple HomeKit oznacza, że można sterować ogrzewaniem za pomocą poleceń głosowych, a w niektórych przypadkach tworzyć procedury.

Co się stanie, jeśli mój Termostat zostanie ustawiony w pomieszczeniu, w którym nie ma grzejnika?

W takim przypadku Termostat nie będzie w stanie skutecznie kontrolować temperatury w Twoim domu, ponieważ wahania temperatury będą wykrywane tylko pośrednio. Radzimy, aby zainstalować Termostat w pomieszczeniu, które ma pozycję centralną w Twoim domu, jest w pełni wykorzystywane przez Ciebie na co dzień i może być prawidłowo ogrzewane za pomocą grzejników, jak na przykład salon.

Jaka jest różnica między kotłem modulacyjnym a kotłem typu on/off?

Kocioł typu on/off jest włączany lub wyłączany w zależności od poleceń Inteligentnego Termostatu Modulacyjnego, aby dopasować temperaturę w pomieszczeniu do temperatury zadanej.
Kocioł modulacyjny dostosowuje temperaturę wody w rurach w zależności od poleceń Inteligentnego Termostatu Modulacyjnego, aby dopasować temperaturę w pomieszczeniu do temperatury zadanej.

Na czym polega funkcja Samodzielnej regulacji?

Funkcja Samodzielnej regulacji Netatmo pozwala na uzyskanie właściwej temperatury we właściwym czasie.
Funkcja ta stale analizuje izolację domową. Po początkowym 2-tygodniowym okresie dostosowywania Termostat obliczy czas potrzebny do ogrzania domu.
Uwzględni miejscowe temperatury zewnętrzne dzięki pomiarom dokonywanym przez naszą partnerską grupę zajmującą się prognozą pogody.

Jaka jest różnica między pierwszym Termostatem Netatmo a tym Termostatem? Czy jest to następna wersja pierwszego Termostatu?

Inteligentny Termostat Netatmo jest kompatybilny z klasycznymi kotłami typu ON/OFF. Nowy Inteligentny Termostat Modulacyjny Netatmo jest kompatybilny z kotłami modulacyjnymi OpenTherm. Są to 2 różne produkty, które pasują do 2 typów instalacji.

W jaki sposób Termostat moduluje temperaturę wody w rurze?

Dzięki algorytmowi modulacji użytkownik ma możliwość optymalizacji temperatury grzania kotła. Parametr ten można ręcznie dopasować w ustawieniach zaawansowanych Termostatu na „krzywej grzania”: im wyższy parametr, tym wyższa temperatura w rurach.

Czy Termostat kontroluje ciepłą wodę użytkową?

Termostat modulacyjny może sterować wyłącznie ciepłą wodą użytkową kotłów OpenTherm wyposażonych w zbiornik ciepłej wody.
Podobnie jak w przypadku ogrzewania, można zaplanować włączanie i wyłączanie bojlera w zależności od potrzeb. Można również przeglądać i modyfikować temperaturę ciepłej wody użytkowej za pomocą aplikacji w ustawieniach Termostatu:
W przypadku dłuższej nieobecności zaleca się zastosowanie trybu „Poza domem”. Ten tryb automatycznie wyłączy bojler.
Latem, gdy ogrzewanie zostało wyłączone, ale nadal chcesz korzystać z ciepłej wody, zastosuj tryb „Ochrona przed zamarzaniem”. Zaplanowany harmonogram ciepłej wody użytkowej będzie nadal stosowany.

Czy moja instalacja jest kompatybilna?

Inteligentny Termostat Modulacyjny Netatmo jest przeznaczony do współpracy z kotłem modulacyjnym Open Therm i maksymalnego wykorzystania jego możliwości. Steruje modulacją kotła, pozwalając użytkownikowi na czerpanie korzyści z trybu zdalnego sterowania, funkcji Auto-Adapt, harmonogramu zgodnie z jego przyzwyczajeniami, a także z precyzyjnego nastawiania (PID).

Na czym polega funkcja Samodzielnej konserwacji?

Funkcja Samodzielnej konserwacji powiadamia o wszelkich problemach wykrytych w kotle lub w działaniu pomp ciepła. Za pomocą aplikacji z dużą dokładnością powiadomi Cię o problemie wykrytym w Twoim kotle. W ten sposób można łatwo zidentyfikować problem i podzielić się informacjami z fachowcem ds. ogrzewania. Nie będzie już potrzeby wzywania go w celu postawienia zwykłej diagnozy! Poinformuje Cię również, kiedy stan baterii Termostatu będzie niski.

Wróć do strony prezentacji