Brukerveiledning for Smart Videoringeklokke

Doorbell product image

Monteringen avhenger av hvordan den eksisterende ringeklokken er konfigurert

Du erstatter en kablet ringeklokke

Smart Videoringeklokke er enkel å montere som en erstatning for en eksisterende kablet ringeklokke.
Gode nyheter: Du kan beholde bjellen!
Smart Videoringeklokke er kompatibel med de fleste elektriske installasjoner mellom 8–24 VAC og 230 VAC.

Du monterer en kablet ringeklokke for første gang

Vil du bytte ut en trådløs ringeklokke, eller har du for øyeblikket ikke noen ringeklokke?
Gladnyhet: Smart Videoringeklokke kan monteres selv om du ikke har noen kablet tilkobling for ringeklokke.

Montering for å erstatte en kablet ringeklokke

Enkel montering som er tilpasset inngangen din

Old doorbell

Monter den selv!

Rask montering på 5 trinn:

  • Monter bjellemodulen ved siden av den gamle bjellen
  • Fjern den gamle ringeklokken
  • Skru på plass veggplaten
  • Koble til ledningene
  • Fest Smart Videoringeklokke på veggplaten

Install Netatmo Doorbell

Be en fagperson montere den.

Monter en strømkabel der du vil montere Smart Videoringeklokke.

Hvis du ikke vil montere den selv, ringer du en kvalifisert fagperson fra Netatmos nettverk.

Finn en montør

Monteringskrav

Netatmo Smart Videoringeklokke er kompatibel med de fleste elektriske installasjoner, uansett om bjellen sitter på brytertavlen eller nær døren.

Et privat Wi-Fi-nettverk

Eksisterende kablet ringeklokke og bjelle

Elektrisk installasjon mellom 8–24 VAC og 230 VAC

Kontroller om systemet ditt er kompatibelt

Hvordan virker det?

Smart Videoringeklokke kan erstatte en kablet ringeklokke.

Doorbell near door schema

Netatmo Smart Videoringeklokke kobles til bjellen via de eksisterende elektriske ledningene.
Bjellen kan sitte forskjellige steder. Den er som regel i nærheten av døren eller på brytertavlen.

Merk at ringeknappen på Smart Videoringeklokke går på lav effekt, som de fleste kablede ringeklokker.
Netatmo-bjellemodulen er derfor viktig, fordi den regulerer strømmen mellom bjellen og Smart Videoringeklokke.
Den er dermed kompatibel med nesten alle bjeller som går på 8–24 VAC og 230 VAC.

Smart Videoringeklokke kommuniserer med ruteren din via Wi-Fi. Du trenger ingen koblingsboks imellom. Dermed kan du styre Smart Videoringeklokke uansett hvor du er!

Se monteringsvideoen

Last ned håndboken

Kontroller om systemet ditt er kompatibelt

Doorbell into electric tab

Netatmo Smart Videoringeklokke kobles til bjellen via de eksisterende elektriske ledningene.
Bjellen kan sitte forskjellige steder. Den er som regel i nærheten av døren eller på brytertavlen.

Merk at ringeknappen på Smart Videoringeklokke går på lav effekt, som de fleste kablede ringeklokker.
Netatmo-bjellemodulen er derfor viktig, fordi den regulerer strømmen mellom bjellen og Smart Videoringeklokke.
Den er dermed kompatibel med nesten alle bjeller som går på 8–24 VAC og 230 VAC.

Smart Videoringeklokke kommuniserer med ruteren din via Wi-Fi. Du trenger ingen koblingsboks imellom. Dermed kan du styre Smart Videoringeklokke uansett hvor du er!

Se monteringsvideoen

Last ned håndboken

Kontroller om systemet ditt er kompatibelt

Montering av en kablet ringeklokke for første gang

Monter den selv!

Monter den selv!

Enkel å montere med en av de to Netatmo-transformatorene (selges separat).

Med disse transformatorene kan du montere Smart Videoringeklokke uten noen lydenhet. Smart Videoringeklokke ringer på smarttelefoner og på kompatible smarthøyttalere hvis du ønsker det.

Be en fagperson montere den.

Be en fagperson montere den.

Ring elektriker hvis du skal montere ringeklokken på tradisjonelt vis med kablet lydenhet.

Elektrikeren legger inn en strømledning der du vil ha Smart Videoringeklokke og anbefaler en kompatibel kablet lydenhet.

Finn en montør

To forskjellige transformatorer du kan bruke til å montere Smart Videoringeklokke uten noen lydenhet

Pluggtransformator

For å koble Smart Videoringeklokke direkte til et strømuttak.

Pluggtransformator product image

Veggtransformator

For å koble Smart Videoringeklokke til de eksisterende elektriske ledningene

Veggtransformator product image

Smarthøyttaleren brukes som lydenhet for ringeklokken

Smarthøyttaleren ringer når noen trykker på knappen på Smart Videoringeklokke takket være kompatibilitet med Apple HomeKit, Amazon Alexa og Google Home-taleassistenter.

Smart speaker becomes your doorbell's chime

Hvordan virker det?

Smart Videoringeklokke er montert uten en kablet tilkobling for ringeklokke

Doorbell near door schema

Smart Videoringeklokke kan monteres enkelt med Pluggtransformator.
Plugg Pluggtransformator i et strømuttak i hjemmet, bor hull i veggen på samme nivå som Smart Videoringeklokke og før ledningene gjennom. Alt du så trenger å gjøre, er å koble transformatoren til Smart Videoringeklokke. Ledningslengde på 10 m.
Smart Videoringeklokke er ikke koblet til noen lydenhet. Når noen ringer på, ringer den i stedet på telefonen din. Den kan også ringe på smarthøyttalere fra Apple, Alexa eller Google.

Last ned håndboken

Kontroller om systemet ditt er kompatibelt

Doorbell near door schema

Smart Videoringeklokke kan monteres uten synlige ledninger med Netatmo Veggtransformator.

Koble Veggtransformator til Smart Videoringeklokke, og koble den til de eksisterende strømledningene skjult i veggen. Hvis du skal montere på denne måten, må du kunne litt om elektriske monteringer.

Smart Videoringeklokke er ikke koblet til noen lydenhet. Når noen ringer på, ringer den i stedet på telefonen din. Den kan også ringe på smarthøyttalere fra Apple, Alexa eller Google.

Last ned håndboken

Kontroller om systemet ditt er kompatibelt