Céliane with Netatmo

Alltid tilkoblet

Styr lamper, rulleskodder og elektriske apparater fra Céliane with Netatmo med Home + Control-appen. Følg med på apparatenes strømforbruk i øyeblikket og over tid på smarttelefonen din, og få varsler hvis det oppstår strømbrudd.

Fjernstyr varmen i hjemmet

Nå kan du bruke smartvarmeløsningene fra Netatmo (Termostat og Radiatortermostater) og styre temperaturen i hjemmet via Home + Control-appen fra Legrand. Du kan finne ut mer om Netatmos smartvarmeløsninger på denne siden

Det har aldri vært enklere å dra hjemmefra

Du trenger ikke tråle gjennom hjemmet for å passe på at alt er avslått. Med hovedbryteren (enten fjernstyrt eller med taleassistenten) kan du slå av alle forhåndsvalgte lamper og elektriske apparater og lukke rulleskoddene samtidig.

Céliane with Netatmo

Legrand og Netatmo har samarbeidet om å utvikle de første seriene med smartbrytere og smarte stikkontakter.

Styr lamper og elektriske apparater med stemmen via taleassistenter som Siri, Google Assistent og Alexa.

OK, Google, slå på lysene på gangen

Enkel montering

Plasser de trådløse bryterne der du vil, med de gjenbrukbare limstripsene som følger med.

Oppdag Netatmo-produkter for hjemmet