Matter: en ny æra for smarthjemmet

Et smartere hjem for brukerne

Så mye av det vi gjør i hverdagen, er blitt gjort smartere med smartløsninger, deriblant strømsparing, bedre komfort og sikkerhet i hjemmet.

Nå gjør Matter kommunikasjon mellom de forskjellige produktene mye enklere. Hjemmet ditt blir snart enda smartere og hverdagen enda enklere.

En ny versjon av smarthjemmet

Smartløsninger kan være utfordrende å montere, og noen produkter er bare kompatible med visse økosystemer, som kan gjøre det vanskeligere for brukerne å kjøpe dem.

Produsenter fra smarthjembransjen, fra produsenter av brikker og deler til designere og produktkontrollører, slo seg sammen for å løse disse problemene. Dette førte til at Matter-standarden ble utviklet.

En ny, global standard

I 2022 etablerte Connectivity Standard Alliance (CSA) versjon 1.0 av Matter-standarden. Denne standarden forenkler montering og bruk av smartprodukter.
Målet med standarden er å gjøre det mulig for alle smartenheter som bruker den, å kommunisere med hverandre på en sikker, rask og effektiv måte uavhengig av merke eller kommunikasjonsprotokoll.

Matters løfter

Enkelhet

Når du velger produkt, trenger du bare sjekke én ting: Hvis det har Matter-logoen, er produktet kompatibelt.

Du kan montere og kontrollere enheten i en rekke kompatible økosystemer raskt og enkelt.

Sikkerhet

Alle produkter må autentiseres før de kan bli lagt til i Matter-nettverket. Dette sikrer at kun CSA-sertifiserte enheter kan integreres i nettverket.
I tillegg er alle datautvekslinger beskyttet med ende-til-ende-kryptering.

Interoperabilitet

Alle enheter og økosystemer med Matter-logoen er utviklet for å være kompatible med hverandre. Alt brukerne trenger å gjøre, er å velge produktet de trenger og integrere det i et økosystem. Så enkelt er det!

Pålitelighet

Selv om nettet forsvinner, fortsetter Matter-nettverket å fungere, og enheter i nettverket fortsetter å kommunisere med hverandre. Det betyr at brukeren fortsatt kan bruke enhetene med brytere eller smarttelefon.

Matter i hverdagen

Målet med Matter er å gjøre hverdagen enklere. Alt du trenger å gjøre, er å skaffe deg et produkt som er kompatibelt med Matter, og plugge det inn i hjemmet.

Det er veldig enkelt å finne produktene. Bare sjekk om du ser Matter-logoen på esken til produktet. Da vet du at produktet er kompatibelt med alle andre produkter som har denne logoen, uavhengig av merke.

Når du kommer hjem, kan du legge til enheten i smartsystemet ditt med ett trykk, og opprette et smartnettverk du kan lage komplekse scener og automatiseringer med.

Slik fungerer det

Matter er et fellesspråk som gjør det mulig for alle smartenheter å kommunisere med hverandre. Men selv om Matter er et språk, trenger det kanaler å kommunisere via.

Matter bruker kommunikasjonsprotokoller som wifi og Thread. Produsentene kan velge hvilken kommunikasjonskanal de vil bruke i produktet sitt.

Det er også mulig å tilknytte produkter som ikke er kompatible med Matter, via broer. Disse broene fungerer som oversettere mellom Matter-kompatible produkter og andre produkter.

Du trenger disse to tingene for å begynne å bruke Matter-kompatible Netatmo-produkter:
— Matter-kompatibel smarthjemkontroller
— Matter-kompatibelt produkt som er klart til å monteres.

Matter x Netatmo: en lysende, felles fremtid

Benoit Bourdon, Senior Product Manager hos Netatmo, beskriver visjonen vår for Matter og virkningen den vil ha.

Integrering av Netatmo-produkter

Netatmo har alltid jobbet for å lage produkter som er kompatible med så mange økosystemer som mulig.

De fleste av Netatmos produktserier er allerede kompatible med de mest populære taleassistentene. Disse er nå Matter-kontrollere som fungerer som oversettere mellom eldre Netatmo-produkter og nye Matter-produkter. Enten du bruker en bevegelsessensor til å slå på lys på Céliane with Netatmo-enheter eller slår ned temperaturen på Netatmo Smart Termostat når vinduet står åpent, er produktene våre alltid kompatible uansett om de er overført til Matter eller ikke.