Vanlige spørsmål om Smart Modulerende Termostat

Hvem kan styre Smart Modulerende Termostat?

Alle som har en Netatmo-konto som er tilknyttet det aktuelle produktet. Kontotilgang kan deles med flere brukere.

Hvordan kontrolleres Smart Modulerende Termostat?

Netatmo Smart Modulerende Termostat kan kontrolleres via nettet med Home + Control-appen (iOS og Android).
Merk at Smart Modulerende Termostat også har manuelle kommandoer.

Hvor mange Smarte Modulerende Termostater kan jeg legge til samme Netatmo-konto eller hus?

Du kan legge til så mange Smarte Modulerende Termostater i Netatmo-kontoen din som du vil. Du kan legge til opptil ti termostater i samme hus.

Hvordan kommuniserer releet og Smart Modulerende Termostat?

Smart Modulerende Termostat kommuniserer med releet med radiofrekvens med lang rekkevidde via en sikret protokoll som er utviklet av Netatmo. Releet bruker Wi-Fi til å kommunisere med internettenheten. Det kobler seg ikke til offentlige tilgangspunkter for internett (Wi-Fi-soner).

Hvordan kobler releet seg til internett?

Releet må være tilkoblet via et privat Wi-Fi-nettverk på 2,4 GHz. Det kobler seg ikke til offentlige tilgangspunkter for internett (Wi-Fi-soner).

Fortsetter produktet å virke selv om det mister internettilkoblingen?

Hvis Wi-Fi-tilkoblingen forsvinner, fortsetter Smart Modulerende Termostat på samme plan eller settpunktstemperatur som den brukte før tilkoblingen forsvant (Borte-modus, Frostbeskyttelse-modus eller manuelt settpunkt). Varmen kan også styres manuelt direkte på termostaten. Hvis det ikke er internettilkobling:
• Det går ikke an å fjernstyre enheten eller endre planer og innstillinger.
• Knappene på termostaten kan fortsatt brukes til å sette settpunkter manuelt. De manuelle settpunktene brukes slik det ble spesifisert i de avanserte innstillingene i Energy-appen før tilkoblingen forsvant: Driftsmodus > Standardvarighet for manuelle settpunkt (3 timer som standard).
• Auto-Adapt-funksjonen (prediktiv) slås også av, siden den bruker avlesninger av utetemperaturen, og disse er ikke tilgjengelige når det ikke er noen internettilkobling.
Alle funksjonene til termostaten gjenopprettes automatisk når internettilkoblingen kommer tilbake.

Fortsetter produktene å fungere hvis strømmen brytes?

Oppvarmingen og Netatmo-produktene slutter å fungere. Imidlertid er utstyret vårt laget for å gjenoppta driften automatisk når strømmen kommer tilbake.

Hvor er temperatursensoren til termostaten?

Temperatursensoren sitter inni termostatenheten.

Hvor mye strøm bruker reléenheten?

Reléenheten forbruker 500 mW, som tilsvarer omtrent 50 eurocent i året.

Hva er den maksimale avstanden mellom Smart Modulerende Termostat og reléet?

Termostaten er tilkoblet releet på opptil 100 meters avstand i fritt rom. Merk at hindringer som vegger eller forskjellige etasjer osv. kan redusere denne rekkevidden.

Hvilken strømforsyning bruker Smart Termostat?

Termostaten bruker tre AAA-batterier (medfølger). Batteritiden er på to år. Releet plugges i strømnettet via adapteren til varmtvannsberederen.

Er det mulig å lage mer enn én varmeplan?

Ja, du kan lage opptil ti forskjellige varmeplaner.

Kan jeg administrere en installasjon med flere soner?

Ja, hvis installasjonen har flere varmekretser (f.eks. første etasje og andre etasje). Hver sone må reguleres av en Smart Termostat, en Smart Modulerende Termostat eller Smarte Radiatorventiler (avhenging av installasjonen). Det betyr at du kan stille inn forskjellige temperaturer i sonene for optimal komfort og strømbesparelser.

Kan jeg styre temperaturen rom for rom?

Ja, du kan legge til flere Smarte Ekstra Radiatortermostater i installasjonen din for å kunne styre temperaturen rom for rom.

Hvilke funksjoner får jeg fra kompatibilitet med Apple HomeKit?

Kompatibilitet med Apple HomeKit betyr at du kan styre varmen med talekommandoer og i visse tilfeller opprette rutiner.

Hva hvis Smart Modulerende Termostat er plassert i et rom der det ikke er noen radiator?

Da kan ikke termostaten styre temperaturen i hjemmet effektivt, fordi temperaturendringer da bare registreres indirekte. Vi foreslår at du monterer termostaten i et rom som ligger sentralt i hjemmet, er viktig i hverdagen og kan varmes opp riktig av radiatorene, for eksempel stuen.

Hva er forskjellen på en modulerende varmtvannsbereder og en AV/PÅ-varmtvannsbereder?

En AV/PÅ-varmtvannsbereder slås av og på på ordre fra Smart Modulerende Termostat slik at temperaturen i rommet holdes på settpunktet.
En modulerende varmtvannsbereder justerer temperaturen på vannet i rørene på ordre fra Smart Modulerende Termostat slik at temperaturen i rommet holdes på settpunktet.

Hva er Auto-Adapt-funksjonen?

Med Auto-Adapt fra Netatmo får du rett temperatur til rett tid.
Den analyserer isolasjonen i hjemmet kontinuerlig. Etter en observasjonsperiode på to uker vet termostaten når hjemmet må varmes opp.
Den tar hensyn til utetemperaturen, som måles av partneren vår Meteo Group.

Hva er forskjellen mellom Netatmos første termostat og denne? Er det en versjon nummer to av den første versjonen?

Netatmo Smart Termostat er kompatibel med klassiske AV/PÅ-varmtvannsberedere. Nye Netatmo Smart Modulerende Termostat er kompatibel med modulerende OpenTherm-varmtvannsberedere. De er to forskjellige produkter som passer til to typer installasjoner.

Hvordan modererer termostaten temperaturen på vannet i røret?

Takket være modulasjonsalgoritmen kan brukeren optimalisere varmetemperaturen til varmtvannsberederen. Denne parameteren kan justeres manuelt i de avanserte innstillingene «varmekurve»: Jo høyere den er, jo varmere er temperaturen i rørene.

Styrer termostaten tappevarmtvann?

Smart Modulerende Termostat kan kun styre tappevarmtvannet for OpenTherm-fyrkjeler utstyrt med varmtvannsbereder.
Akkurat som med oppvarmingen kan du lage en tidsplan som slår varmtvannsberederen av og på etter behov. Du kan også sjekke og endre temperaturen på tappevarmtvannet via appen i termostatens innstillinger:
Hvis du er lenge borte, anbefaler vi at du slår på Borte-modus. Da slås varmtvannsberederen automatisk av.
Når du vil slå av varmen om sommeren, men fortsatt vil ha varmtvann, slår du på Frostbeskyttelse-modus. Tidsplanen for tappevarmtvannet fortsetter som vanlig.

Er installasjonen min kompatibel?

Netatmo Smart Modulerende Termostat er laget for å fungere sammen med OpenTherm modulerende varmtvannsberedere og utnytte dem til det fulle. Den styrer modulasjonen til varmtvannsberederen, har fjernkontrollmodus og Auto-Adapt-funksjon, kan stilles inn etter dine vaner og finjusteres med finjusteringsregulering (PID).

Hva er Auto-Care-funksjonen?

Auto-Care-funksjonen varsles deg om problemer med varmtvannsberederen eller med driften av varmepumpene. Den varsler deg om problemet via appen. Slik kan du lett finne problemet og dele informasjonen med varmeteknikeren din. Du trenger ikke ringe og be vedkommende komme for å ta en enkel diagnose. Den forteller deg også når batterinivået er lavt.

Tilbake til presentasjonssiden