Is aardgas een voordelige energiebron?

Aardgas wordt overal ter wereld gebruikt. Het wordt door een zeer groot aantal huishoudens in verschillende vormen en voor verschillende doeleinden gebruikt. De productie van dit gas is een natuurlijk proces dat miljoenen (of zelfs miljarden) jaren vergt voor de natuurlijke omzetting van organisch, plantaardig of dierlijk materiaal in gas. Aardgas is dus een koolwaterstof, net als aardolie. Is aardgas een energiebron die de voorkeur verdient?

Wat is aardgas?

Aardgas is een niet-hernieuwbare energiebron, aangezien de voorraden ervan op aarde beperkt zijn en de productie ervan miljoenen of miljarden jaren in beslag neemt. Naarmate het aardgasverbruik wereldwijd toeneemt, stijgt dus ook logischerwijs de prijs. Let wel: aardgas en biogas hebben niets met elkaar gemeen, behalve dat het gebruik ervan vergelijkbaar kan zijn. Ze zijn het resultaat van totaal verschillende productieprocessen.

Productie en herkomst van aardgas

Aardgas wordt zo genoemd omdat het van nature in de grond voorkomt in verschillende delen van de wereld. Het is in de loop van miljoenen en soms miljarden jaren ontstaan en dit proces is vandaag de dag nog steeds aan de gang. Net als andere koolwaterstoffen (aardolie, steenkool, enz.) is aardgas een fossiele brandstof. Zodra het aardgas uit de grond is gekomen, wordt het ingevoerd of uitgevoerd, getransporteerd, opgeslagen en vervolgens gebruikt om warmte en elektriciteit te produceren. Soms kan het ook worden gebruikt in industriële processen. Onder de oppervlakte van de grond bevinden zich gasbellen, die aardgasvoorraden vormen.

De licht variabele samenstelling van aardgas

Hoewel de samenstelling van het aardgas varieert naargelang de geëxploiteerde afzetting, blijven de verhoudingen in hoofdlijnen gelijk. Methaan is het belangrijkste bestanddeel van dit gas, gewoonlijk tussen 81 en 97%. Methaan is een gas dat behoort tot de familie van koolwaterstoffen. Daarnaast bestaat aardgas ook uit variërende hoeveelheden ethaan, stikstof, kooldioxide en ten slotte propaan.
Wist u dat aardgas kleurloos en reukloos is? De geur die we kennen is afkomstig van een toevoeging genaamd ethaanthiol of ethylmercaptaan.

Aardgas, een schone energie… of milieuverwoestend?

Welk effect heeft aardgas op het milieu? Als energiebron wordt aardgas soms positief en soms negatief beoordeeld. Sommigen beschouwen het als een schone energievorm, anderen beschouwen het als een factor van klimaatverandering. Het hangt er allemaal vanaf hoe aardgas als grondstof voor verwarming of elektriciteit wordt afgeschilderd, wat varieert naargelang de lobby of de organisatie die erover gaat. In feite is aardgas minder schadelijk dan andere koolwaterstoffen zoals olie of steenkool. Het is echter belangrijk om te vermelden dat het een energiebron is die een negatieve rol speelt bij de klimaatverandering.

Om uw energie-efficiëntie te verbeteren en uw verwarmings- en elektriciteitsrekeningen te verlagen, kan de Slimme Thermostaat van Netatmo u helpen bij het programmeren en afstellen van uw aardgasverwarming. Eenvoudig in gebruik, intelligent en ergonomisch, kortom een krachtige bondgenoot in het optimaliseren van uw energieverbruik en het verlagen van uw energierekeningen.

De verschillende soorten aardgas

Nat en droog aardgas

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen twee soorten aardgas: nat en droog. Dit hangt af van de vorming (dat wil zeggen de productie) en de plaats van afzetting. Dit heeft echter geen grote gevolgen voor de winning, het vervoer of het verbruik ervan.

  • Droog aardgas wordt gemaakt van plantenresten, steen, zand en diverse organische stoffen. Door de stijgende temperaturen is dit geleidelijk verkoold, wat resulteert in het ontstaan van turf, bruinkool, steenkool en uiteindelijk methaan.
  • Nat aardgas daarentegen is afkomstig van de brokstukken van zeewier en plankton die in de loop van miljoenen of miljarden jaren asfalt en vervolgens olie zijn geworden. Door de combinatie van een hoge temperatuur en grote druk transformeert het bitumen in nat aardgas.

Stadsgas en aardgas

Stadsgas en aardgas zijn twee heel verschillende soorten gas. Stadsgas, dat hoofdzakelijk bestaat uit koolmonoxide en waterstof, is inmiddels vervangen door het minder gevaarlijke aardgas. Het werd gebruikt voor straatverlichting, verwarming en koken, maar door zijn giftigheid was het een riskante energiebron.

De aardgasmarkt in Frankrijk

Een voorheen monopolistische markt die sinds 2007 is geliberaliseerd
De Franse gasmarkt was vroeger een staatsmonopolie, maar is nu geliberaliseerd: sinds 2007 bent u vrij om een leverancier en één van de verschillende concurrerendre aardgasaanbiedingen te kiezen. Er zijn nog steeds gereguleerde gastarieven die door de staat worden vastgesteld, op basis waarvan de concurrenten hun eigen marktgeprijsde aanbiedingen indexeren. U kunt dus kiezen tussen verschillende prijzen, vaak met kleine verschillen, maar die afhankelijk van het aanbod aanzienlijk kunnen zijn.
Volgens verschillende projecten en besprekingen zouden de gereguleerde aardgastarieven in de komende jaren wel eens kunnen verdwijnen. Het is moeilijk in te schatten of dit een positief of negatief effect op de marktprijzen zou kunnen hebben.

Een land dat afhankelijk is van de invoer van aardgas

Er is bijna geen aardgasproductie op Franse bodem: het wordt hoofdzakelijk ingevoerd (98% van het in Frankrijk gedistribueerde aardgas). Het grootste deel van het in Frankrijk verbruikte aardgas wordt geïmporteerd uit Noorwegen, Rusland en Nederland. Voor deze energie is het land dus zeer afhankelijk van zijn handelspartners. Aardgas wordt in het land ingevoerd via pijpleidingen (zoals Taisnières), LNG-terminals (zoals Fos Tonkin en Fos-sur-Mer) en andere ingangspunten. Frankrijk heeft dus weinig macht over de prijs van aardgas voor particulieren, omdat het dit nauwelijks produceert. Sommige staten, zoals Rusland, hebben veel macht door hun rol in de productie van energie, en met name van aardgas, dat zeer wijdverbreid is.
Op het Franse grondgebied wordt het vervoer en de levering van aardgas verzorgd door GRTgaz en TIGF, waarvan het transportnet tienduizenden kilometers bestrijkt.

Trends op de gasmarkt

Hoewel het aardgasverbruik in de loop der jaren de neiging heeft vertoond te dalen, en het zich vervolgens heeft gestabiliseerd (gemiddeld 8,7 MWh per inwoner), stijgt de prijs ervan voortdurend. Merk op dat tegelijkertijd het aandeel van gas in het totale energieverbruik van de Franse huishoudens sinds de jaren zeventig is verdubbeld.

Aardgas is nog steeds zeer betaalbaar in vergelijking met de prijs van andere energiebronnen. Het wordt vaak gebruikt voor verwarming en is een goede manier om de energie-efficiëntie tegen lage kosten te optimaliseren, maar pas op voor de negatieve gevolgen voor het milieu. Het is namelijk geen schone, noch een hernieuwbare energiebron. Het is beter biogas te gebruiken, dat iets duurder is dan traditioneel aardgas, maar veel milieuvriendelijker.