Stadsgas en aardgas

Oorspronkelijk was stadsgas een specifiek soort gas, ook wel lichtgas genoemd, dat in Nederland werd gebruikt voor verlichting, voor verwarming en in de keuken. Tegenwoordig wordt de term "stadsgas" vaak gebruikt als een generieke term voor alle gas dat aan huishoudens wordt geleverd voor hun elektriciteit en verwarming (vooral aardgas). Het is belangrijk om het verschil tussen stadsgas en aardgas te begrijpen. Laten we daarom eens beter kijken naar hun verschillende betekenissen.

Wat is stadsgas in de strikte zin van het woord?

Stadsgas is de naam van een gas dat in de afgelopen eeuwen door huishoudens werd gebruikt voor verlichting en verwarming. Het is dus geen aardgas, laat staan een schone, hernieuwbare of groene energiebron: erger nog, het is een gas dat een groot gevaar vormt voor de gezondheid en het milieu. Gelukkig wordt het in Europa niet meer gebruikt.

Stadsgas, een energie uit het verleden

Stadsgas is een overblijfsel van het Europese energieverleden en werd vooral gebruikt in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Stadsgas werd namelijk geproduceerd in gasfabrieken, met name door de destillatie van steenkool, alvorens het via het nationale distributienet werd verspreid.

Het werd voornamelijk gebruikt voor het ontsteken van straatverlichting, voor verwarming en in de keuken. Het werd niet alleen gebruikt voor verwarming. Aan het gebruik ervan dankt stadsgas dan ook zijn bijnaam ‘lichtgas’.

De vele risico's en gevaren van stadsgas

Stadsgas bestond grotendeels uit koolmonoxide, een gas waarvan nu bekend is dat het schadelijk voor de gezondheid en bovendien zeer giftig is. Het kan zeer gevaarlijk zijn voor de gezondheid, zelfs bij conventioneel gebruik. Het inademen van stadsgas en koolmonoxide in het algemeen kan leiden tot bewusteloosheid, en bij langdurige blootstelling zelfs tot de dood.

Stadsgas was niet alleen gevaarlijk, maar ook zeer vervuilend, veel meer dan aardgas, dat al erg vervuilend is. Om veiligheidsredenen moesten oplossingen worden gevonden om deze gevaarlijke energiebron te vervangen. Zodoende werd het geleidelijk vervangen door aardgas, dat dezelfde functies vervult, geholpen door de gasgestookte CV-ketel: elektriciteit, verwarming, koken, warm water, enz.

Wat zijn de verschillende soorten aardgas?

  • Butaan is een vloeibaar petroleumgas dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als brandstof voor huishoudelijk gebruik. Butaan is een gas dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als brandstof voor keukenapparatuur (gasfornuizen, gaskookplaten en barbecues), maar ook voor verwarmingsapparatuur (gasgestookte hulpverwarming). Butaan wordt geproduceerd door het destilleren van aardolie en bestaat uit buteen. Dit gas wordt opgeslagen in cilinders met een gewicht tussen 5 en 10 kg. Het butaan verandert in een gasvormige toestand wanneer het de cilinder verlaat.
  • Propaan: Net als butaan is propaan een vloeibaar petroleumgas. Propaan wordt vervaardigd door winning van aardgas uit olievelden. Propaan wordt omschreven als een ‘zuiver gas’. Dit betekent dat propaan een gas is zonder onzuiverheden en bovenal niet giftig. Evenals butaan wordt propaan in vloeibare toestand opgeslagen in cilinders met een gewicht van 5kg tot maximaal enkele tientallen kilo’s. De druk van butaan is echter zo groot dat het van essentieel belang is uw butaancilinders buiten op te slaan. Daarom wordt propaan hoofdzakelijk gebruikt voor externe doeleinden, bijvoorbeeld voor gasgestookte parasols of barbecues.

Wat zijn de verschillen tussen stadsgas en zijn vervanger, aardgas?

Hoewel hun namen naar eenzelfde type gas lijken te verwijzen, zijn het zeer verschillende soorten gas. Let wel, we hebben het hier over stadsgas als een volwaardig soort gas! Zoals we hebben gezien, bestaat stadsgas hoofdzakelijk uit koolmonoxide, een giftig gas dat gevaarlijk kan zijn, en uit diwaterstof.
Om deze reden werd stadsgas binnen enkele decennia vervangen door aardgas, aangezien dit gas veel minder gevaarlijk is. Stadsgas was vroeger een veelgebruikte energiebron, hoewel het zeer gevaarlijk is. Aardgas levert niet dezelfde problemen op, of althans in mindere mate.

Aardgas als energiebron

Wanneer de term "stadsgas" in ruime zin wordt gebruikt, worden alle soorten gas bedoeld die aan stedelijke huishoudens worden gedistribueerd. Allereerst verwijst het naar waterstofgas, dat vervolgens koolzuurhoudend waterstofgas, lichtgas, verlichtingsgas en tenslotte fabrieksgas werd. Het is hetzelfde soort gas dat wordt verkregen door distillatie of pyrolyse van steenkool op verschillende momenten in de geschiedenis en ontwikkeling van energie in Frankrijk.

Wanneer we het over stadsgas hebben, hebben we het ook over verschillende experimenten: petroleumgas, harsgas, houtgas, oliegas, turfgas, luchtgas of watergas. De meeste van deze tests waren echter niet zo succesvol als verwacht.

Tegenwoordig wordt aardgas vaak "stadsgas" genoemd, omdat dit het belangrijkste gas is dat in steden wordt gedistribueerd. Het is dus een vage uitdrukking waarvan de betekenis heden ten dage varieert. Maar wees voorzichtig, ook al komt het giftige en gevaarlijke stadsgas uit het verleden niet meer voor, zorg ervoor dat u zich verstaanbaar maakt wanneer u deze term gebruikt!

Kortom, met stadsgas wordt tegenwoordig het gas bedoeld dat u via een aansluiting gebruikt voor uw elektriciteit of verwarming, d.w.z. aardgas, dat een onmisbare energiebron is voor een groot deel van de beroepsbeoefenaars en particulieren in het land. Wanneer we het hebben over een gasketel, bedoelen we een aardgasketel, en we hebben dan dus met stadsgas te maken.

Aardgas- en kWh-tarieven

Laten we de sprong naar het heden maken en de huidige gastarieven onder de loep nemen. De aardgasprijzen in Frankrijk kunnen soms ondoorzichtig zijn omdat ze afhankelijk zijn van tarieven, diensten en aanbiedingen.
Het is in eerste instantie belangrijk om te weten dat de prijzen voor aardgas bestaan uit vaste kosten die elke leverancier aanrekent en die onveranderd blijven. Dit deel van de prijs is niet onderhandelbaar voor een particulier. Ten tweede moet rekening worden gehouden met de prijs per m3 aardgas, die varieert afhankelijk van de gekozen energieleverancier. Onthoud dat u sinds markt in 2001 geliberaliseerd is vrij bent om uw gasleverancier te kiezen. U kunt als consument dus profiteren van de concurrentie op de energiemarkt, het is het beste om elke leverancier, elk aanbod, elk tarief, elk abonnement en elke prijs met elkaar te vergelijken. Dit kunt u doen met behulp van één van de online energievergelijkings-websites.

De prijs van een m3 aardgas hangt af van verschillende variabelen. De marktprijs kan immers door veel verschillende factoren worden beïnvloed, zoals bijvoorbeeld een koude winter of een stijgende vraag. Daarnaast kunnen ook politieke conflicten de gasprijs opdrijven.

Stadsgas is dus een giftig gas dat in het verleden in Frankrijk op grote schaal werd gebruikt voor verlichting, verwarming en in de keuken, die inmiddels al lang is vervangen door aardgas. Vergeet niet dat u vrij bent om uw leverancier en uw abonnementsvorm te kiezen en om over uw tarief te onderhandelen voor de beste gasprijs! Kies indien mogelijk voor biogas of ‘groen gas’, een gas dat geen schadelijke gevolgen heeft voor het milieu.