Wie zijn wij?

Netatmo is in de eerste plaats het verhaal van getalenteerde mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijk project.
Ons doel is niet alleen om mooie producten te ontwikkelen, maar ook om een ​​mooi bedrijf op te bouwen.

Onze kenmerken

Hoofdkantoor en R&D in Frankrijk

R&D 60%
Sales en Marketing 30%
Support functies 10%

De gemiddelde leeftijd is 32 jaar

20 nationaliteiten vertegenwoordigd en commerciële aanwezigheid in heel Europa

Onze geschiedenis

Netatmo, opgericht in 2011, is een Frans bedrijf met innovatie in zijn DNA. Onze missie is om slimme, functionele en innovatieve producten te ontwikkelen om het huis nog slimmer te maken.
Sinds 2018 maken we deel uit van de Legrand Group en we blijven voortbouwen op deze waarden die essentieel zijn voor onze verbinding, creativiteit en prestaties.
Sinds de oprichting heeft Netatmo meer dan 20 awards gewonnen voor al zijn producten.

10 jaar Netatmo

ISO 27001-certificering

Slimme Video Deurbel

Netatmo sluit zich aan bij de Legrand Group

Slimme Buitencamera

Slimme Indoor Luchtkwaliteit Monitor

Slimme Binnencamera

100e werknemer aangenomen

Slimme Thermostaat

Slim Weerstation

Oprichting van Netatmo

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

We ontwerpen slimme producten voor het huis. Met onze innovatieve, inspirerende en stijlvolle producten kunnen gebruikers in een veiliger, gezonder en comfortabeler huis wonen.

Essentiële waarden voor een beredeneerde technologie

Gegevensbescherming

Alle communicatie is versleuteld en beveiligd en onze beveiligingsprocedures worden regelmatig gecontroleerd.

Duurzaam ontwerp

Al onze producten zijn ontworpen om lang mee te gaan: ze worden regelmatig en gratis bijgewerkt, levenslang.

Respect voor privacy

Vanaf de ontwerpfase zorgen wij ervoor dat onze producten de veiligheid van je gegevens garanderen. Zo heb jij altijd de controle.

Zonder abonnement

Maak gebruik van alle functies van onze producten zonder abonnement of extra kosten.

Onze kantoren

Onze kantoren bevinden zich in de voormalige industriële werkplaatsen van Renault, gelegen aan de oevers van de Seine in Boulogne-Billancourt. Métal 57 is een hoogwaardig gebouw dat is gerestaureerd met het oog op het behoud van de architectuur en het aanpassen aan een nieuw gebruik. Bij het ontwerp van onze kantoren stond innovatie centraal. De werkruimtes moesten aan verschillende behoeften voldoen, zoals beschikbare diensten voor onze werknemers (cafetaria, foodcourt, sporthallen, enz.).
Het gebouw wordt ook gekenmerkt door een sterke sociale betrokkenheid en een ambitieuze milieuaanpak.

Philippe Citroën

Philippe heeft meer dan 25 jaar ervaring in consumentenelektronica, op het gebied van verkoop, marketing en management.
Hij begon zijn carrière bij Sony France, waar hij verschillende functies bekleedde en was vanaf 2005 Managing Director van Sony France. Hij implementeerde nieuwe distributiestrategieën, herpositioneerde het merk en droeg actief bij aan de ontwikkeling van de verkoop, het marktaandeel en de winst voor het bedrijf.
Philippe definieert en coördineert de internationale ontwikkelingsstrategie van Netatmo en implementeert synergieën met de Legrand Group om Netatmo in staat te stellen zijn positie in de Smart Home markt te versterken.

Meldingssysteem voor fraude en ethische kwesties

De Legrand Group heeft een systeem opgezet dat toegankelijk is voor alle belanghebbenden binnen de Legrand Group in het geval van problemen met betrekking tot boekhoudkundige en/of financiële zaken, corruptie, mededingingsrecht, ernstige schade aan het milieu of de veiligheid van personen, onethisch gedrag (discriminatie en intimidatie), gegevensbescherming, of een belangenconflict. De meldingen kunnen worden verzonden naar de Compliance Officer van de Legrand Group via het platform legrand.signalement.net/.

Zoals gespecificeerd in het Handvest van Fundamentele Principes van de Legrand Group, biedt Legrand bescherming aan de klokkenluider tegen represailles. Dit betekent dat niemand kan worden onderworpen aan represailles of de dreiging ervan, omdat ze te goeder trouw een ethische kwestie of fraude hebben gemeld.

Informatie die wordt verzameld door alle ontvangers van het rapport en de betrokken personen blijft strikt vertrouwelijk. Iedereen die betrokken is bij een melding heeft het recht om toegang te krijgen tot en correcties aan te brengen in de gegevens die op hen betrekking hebben. De betrokkenen (degene die de melding heeft ingediend, personen die betrokken zijn bij het verzamelen of verwerken van de melding, persoon die het onderwerp is van een melding als slachtoffer of vermeend getuige van de feiten) kunnen hun recht op toegang uitoefenen door gebruik te maken van het klokkenluiderssysteem of per post te schrijven naar de Compliance Officer van de Legrand Group. Door dit recht uit te oefenen, ontvangen deze personen geen gegevens met betrekking tot derden.