Brandstatistieken in bedrijven: wat zeggen de cijfers?

Elk jaar herinneren officiële statistieken en gegevens van de Franse brandweer ons aan het belang van brandpreventie op de werkvloer en in inrichtingen die openbaar toegankelijk zijn. Wat vertellen deze statistieken ons over de brandrisico's op de werkvloer en over hoe we het beste veilig kunnen werken?

Kerncijfers over branden in bedrijven in Frankrijk

De Franse brandweer publiceert jaarlijks een verslag met betrekking tot optreden bij branden. Onder de 285.700 branden die in 2016 zijn geregistreerd, waren 16 528 branden die plaatsvonden in bedrijfsruimten en -gebouwen en openbare gebouwen. Dit aantal vertegenwoordigt 5,7% van de branden waarbij hulpdiensten in dat jaar in actie kwamen.

Deze branden in bedrijven of openbare gebouwen hebben in de loop van dat jaar 85 dodelijke slachtoffers geëist, evenals honderden gewonden.

De veiligheidsrisico's mogen dus niet onderschat worden. Vandaar het belang van het controleren van de betrouwbaarheid van het preventie-, alarm- en brandbeveiligingssysteem en het checken of het systeem jaarlijks voldoet aan de normen.

Netatmo info

Zoals het INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la Prévention des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles) opmerkt, vormen branden ook een bedreiging voor de rentabiliteit van de onderneming. 70 % van de bedrijven die getroffen worden door een grote ramp, zoals brand, gaat binnen een paar maanden failliet! Het grootste risico dat men loopt bij brand is verstikking door rook. De brandvoorschriften die gelden voor werkplekken in Frankrijk, maar ook voor openbare gebouwen, zijn er daarom op gericht om te zorgen voor een effectieve evacuatie van personen en de verwijdering van rook uit het gebouw, zodra het brandalarm is afgegaan.

Hoe u het risico op brand in uw bedrijf tot een minimum kunt beperken

Preventie

Brandpreventie bestaat uit het installeren van een doeltreffend brandalarmsysteem, (een rookmelder, een alarmsirene) en het in de praktijk brengen van de juiste maatregelen in het bedrijf, onder andere door middel van het aanbieden van een geschikte opleiding. Het is ook belangrijk om brandrisico’s die gelieerd zijn aan bepaalde activiteiten op het werk, en vaak de oorzaak vormen van branduitbraken, te herkennen.

Een verwarmingssysteem, een elektrische installatie of gasinstallatie, de opslag van brandbare materialen: voor elk systeem en elke situatie bestaan veiligheidsvoorschriften die moeten worden beoordeeld en versterkt om elk risico op brand te beperken.

Hulpdiensten, zoals de brandweer, leggen een accent op preventie zijnde de beste manier om branden te voorkomen.

Actie en bescherming

Vluchtwegen, een evacuatiestrategie voor personen en goederen, rookafvoersystemen, branddeuren, brandblussers: elk bedrijf dient goed uitgerust te zijn om adequaat te reageren op een brand.

Hulpverlening

Hulpmiddelen bij eerstehulpverlening en het opleiden van het personeel, automatische oproepen aan de brandweer: hoe sneller u handelt, hoe meer u de risico’s die gelieerd zijn aan brand beperkt.