Verplichte rookmelders: wat zegt de wet?

Wat is dat kleine kastje dat aan mijn plafond hangt? Het is een rookmelder, natuurlijk! De installatie van dit brandalarmsysteem is al jaren verplicht in elke bestaande woning in Nederland. En uw rookmelder, weet u zeker dat die werkt?

Rookmelders: wat zegt de wet?

Verplichte installatie in elke woning

De Nederlandse wet verplichtte eerder al dat woningen die na 2003 zijn gebouwd, moeten zijn uitgerust met een rookmelder die voldoet aan de NEN 2555 norm.  Sinds juli 2022 is de regelgeving verder aangescherpt, en dienen alle woningen te zijn uitgerust met een rookmelder die voldoet aan het Europese EN 14604 certificaat. Dit is een basiskwestie voor uw brandveiligheid!

De installatie van de rookmelder: de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woning

Een punt dat in de wet wordt gespecificeerd. Wanneer een verhuurder een woning verhuurt, dient hij er eerst voor te zorgen dat één of meerdere rookmelders zijn geïnstalleerd en in goede staat verkeren.

Onderhoud van de rookmelder: de verantwoordelijkheid van de huurder of bewoner van de woning

Iedereen heeft een rol te vervullen! De huurder van de woning dient de werking van de rookmelder en het bijbehorende alarm regelmatig te testen. En de batterijen indien nodig vervangen.

De maximale levensduur van een rookmelder is 10 jaar. Daarom hebben wij onze Slimme Rookmelder uitgerust met een batterijlevensduur van 10 jaar: u hoeft dus geen batterijen te vervangen! Tevens controleert onze Slimme Rookmelder zichzelf regelmatig, en stuurt deze u van tijd tot tijd een herinnering om het geluidsalarm te testen. Bonus! De alarmtest kan rechtstreeks vanaf uw smartphone worden gestart.

De rookmelder is verplicht geworden omdat...

  • In 2016 hebben brandweerlieden opgetreden in verband met 141.000 meldingen van woningbranden in Nederland
  • De rookmelder is een doeltreffend instrument voor veiligheid en brandpreventie, dankzij zijn geluidsalarm

De rookmelders zijn betaalbaar en gemakkelijk verkrijgbaar in de winkels. Brandveiligheid is essentieel en onbetaalbaar!

Installatie van de rookmelder: 7 dingen om te weten

  1. Rookmelders kunnen het best geplaatst worden in gangen of andere delen van het huis waar veel mensen komen.
  2. Het is raadzaam één rookmelder per verdieping van het huis te installeren voor meer veiligheid (de wet stelt geen verplicht aantal rookmelders vast).
  3. Rookmelders zijn ontworpen voor privé-ruimten (flatgebouwen) en niet voor gemeenschappelijke ruimten.
  4. Het is af te raden om een rookmelder in een keuken of badkamer te installeren. Zo voorkomt u dat de stoom een vals brandalarm activeert.
  5. Voordat u uw rookmelder koopt en installeert, moet u controleren of hij voorzien is van het CE-keurmerk en het NF EN-certificaat.
  6. Het geproduceerde geluidsniveau van het alarm van een rookmelder moet ten minste 85 dB zijn.
  7. De installatie van de rookmelder moet aan de verzekeringsmaatschappij worden gemeld indien het contract met de verzekeraar een brandschadeclausule bevat.