Smart Modulerende Termostat – Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan styre din Termostat?

Alle med en Netatmo-konto forbundet til det relevante produkt. Adgangen til kontoen kan deles mellem flere brugere.

Hvordan styrer man en Termostat?

En Netatmo Smart Modulerende Termostat kan styres online fra Home + Control-appen (IOS og Android).
Bemærk, at en Termostat også har manuelle kommandoer.

Hvor mange Smart Modulerende Termostater kan føjes til den samme Netatmo-konto eller det samme hus?

Du kan tilføje så mange Smart Modulerende Termostater til din Netatmo-konto, som du har brug for. Der kan tilføjes op til ti Termostater inden for det samme hus.

Hvordan kommunikerer Relæet og en Smart Modulerende Termostat med hinanden?

En Smart Modulerende Termostat kommunikerer kun med Relæet over en langtrækkende radiofrekvens via en sikret protokol, der er udviklet af Netatmo. Relæet bruger wi-fi til at kommunikere med internetenheden. Det kan ikke forbidnes til adgangspunker på et offentligt tilgængeligt internet.

Hvordan bliver Relæet forbundet til internettet?

Relæet skal forbindes via et personligt/privat wi-fi-netværk på 2,4 GHz. Det kan ikke forbindes til adgangspunker på et offentligt tilgængeligt internet.

Fungerer mine produkter fortsat, hvis wi-fi-forbindelsen bliver afbrudt?

Hvis wi-fi-forbindelsen bliver afbrudt helt, vil din Smart Modulerende Termostat fortsat anvende den plan eller den indstillede temperatur, der var gældende, før forbindelsen blev afbrudt (tilstandene Fraværende, Frostsikring eller manuelt indstillingspunkt). Opvarmningen kan også styres manuelt direkte fra din Termostat. Hvis forbindelsen er afbrudt:
• Det er muligt at interagere ved hjælp af fjernstyring eller at ændre planer eller indstillinger.
• De manuelt betjente knapper på din Termostat kan fortsat bruges for at gennemtvinge manuelle indstillinger. De manuelle indstillinger anvendes som specificeret i de avancerede indstillinger i Energy-appen, før forbindelsen blev afbrudt: Driftstilstand > Standardvarighed for manuelle indstillinger (som standard tre timer).
• Funktionen Auto-Adapt (forudset) deaktiveres også, da den bruger aflæsningerne om udendørstemperaturen, som ikke er tilgængelige, når forbindelsen er afbrudt. Alle din Termostats funktioner bliver gendannet automatisk, når forbindelsen er blvet genoprettet.

Fortsætter mine produkter med at fungere i tilfælde af en strømafbrydelse?

Opvarmningen og Netatmos produkter vil ikke fungere længere. Vores udstyr er imidlertid designet, så det automatisk aktiveres igen, når strømmen er tilbage.

Hvor sidder min temperatursensoren på min Termostat?

Temperatursensoren sidder inden i din Termostat-enhed.

Hvad er strømforbruget for Relæ-enheden?

Relæ-enhedens strømforbrug er 500 mW, hvilket svarer til omkring 50 eurocent (ca. 3,75 kr.) på et år.

Hvad er den højeste tilladte afstand mellem en Smart Modulerende Termostat og Relæet?

Termostaten forbliver forbundet til Relæet på en afstand op til 100 meter i et åbent område. Bemærk, at forhindringer såsom vægge eller ændring i gulvet osv. kan reducere rækkevidden.

Hvilken strømforsyning bruget en Smart Termostat?

En Termostat bruger tre AAA-batterier (medfølger). Batterilevetiden er to år. Relæet tilsluttes elnettet via kedeladapteren.

Er det muligt at oprette mere end en varmeplan?

Ja, det er muligt at oprette op til ti forskellige varmetidsplaner.

Kan jeg styre en installation med flere områder?

Ja, hvis installationen har flere varmekredse (f.eks. stueetage og førstesal). Hver zone skal reguleres enten med en Smart Termostat, en Modulerende Termostat eller en Smart Radiatortermostat, afhængigt af installationstypen. Det betyder, at du kan indstille forskellige temperaturer i hver zone for at sikre bedre komfort og spare energi.

Kan jeg styre temperaturen rum for rum?

Ja, du kan tilføje Ekstra Radiatortermostater til installationen for at styre temperaturen i hvert enkelt rum.

Ville funktioner giver kompatibiliteten med Apple HomeKit mig?

Kompatibiliteten med Apple HomeKit betyder, at du kan styre opvarmningen med stemmekommandoer og, i visse tilfælde, oprette rutiner.

Hvad sker der, hvis min Termostat er placeret i et rum, hvor der ikke er nogen radiator?

I sådanne tilfælde er det ikke muligt for din Termostat at styre temperaturen i hjemmet på en effektiv måde, da temperaturudsving så kun bliver registreret indirekte. Vi foreslår, at du installerer din Termostat i et rum centralt i hjemmet, der er integreret med rutinerne i hjemmet og kan opvarmes korrekt af hjemmets radiatorer, for eksempel dagligstuen.

Hvad er forskellen på en modulerende kedel og en tænd/sluk-kedel?

En tænd/sluk-kedel tænder og slukker i henhold til ordrerne fra din Smart Modulerende Termostat for at tilpasse rummets temperatur til den indstillede temperatur. En modulerende kedel justerer vandtemperaturen i rørene i henhold til ordrerne fra din Smart Modulerende Termostat for at tilpasse rummets temperatur til den indstillede temperatur.

Hvad er Auto-Adapt-funktionen for noget?

Netatmos Auto-Adapt-funktion gør det muligt at få den rigtige temperatur på det rigtige tidspunkt. Den analyserer hele tiden hjemmets isolering. Efter en observationsperiode på to uger ved din Termostat, hvornår hjemmet skal opvarmes. Den tager højde for den lokale udendørstemperatur, som måles af vores partner Meteo Group.

Hvad er forskellen på Netatmos første Termostat og den nye? Er det anden udgave af den første Termostat?

Vores Netatmo Smart Termostat er kompatibel med klassiske tænd/sluk-kedler. Den nye Netatmo Smart Modulerende Termostat er kompatibel med modulerende OpenTherm-kedler. Der er tale om to forskellige produkter, der passer til to typer af installationer.

Hvordan modulerer min Termostat temperaturen på vandet i rørene?

Takket være modulationsalgoritmen kan brugeren optimere kedlens opvarmningstemperatur. Denne parameter kan justeres manuelt i de avancerede indstillingerne for din Termostats "varmekurve": Jo højere den er, desto varmere bliver temperaturen i rørene.

Styrer min Termostat det varme brugsvand?

Den Modulerende Termostat kan kun styre varmt brugsvand i OpenTherm-kedler, der har en varmtvandsbeholder.
Som det er tilfældet med opvarmning kan du oprette et program, så vandvarmeren tænder og slukker efter behov. Du kan tjekke og ændre temperaturen på det varme brugsvand i appen under indstillingerne for din Termostat:
Hvis du ikke er hjemme i længere tid, anbefales det at aktivere tilstanden 'Fraværende'. Dermed slukkes der automatisk for vandvarmeren.
Om sommeren, når du ønsker at slukke for varmen, men fortsat har brug for varmt vand, skal du aktivere tilstanden 'Frostsikring'. Programmet for varmt brugsvand kører fortsat.

Er min installation kompatibel?

Vores Netatmo Smart Modulerende Termostat er designet til at samarbejde med din modulerende OpenTherm-kedel og drage størst mulig nytte af den. Den styrer kedlens modulering, og du får gavn af fjernstyringstilstanden, Auto-Adapt-funktionen, planen, der svarer til dine vaner, og den finjusterede regulering (PID, en avanceret algoritme).

Hvad er Auto-Care-funktionen for noget?

Auto-Care-funktionen giver dig besked, hvis der opstår problemer med din kedel eller med driften af varmepumperne. Gennem appen får du besked om det eksakte problem, som funktionen har observeret i kedlen. Dermed kan du nemt identificere problemet og dele oplysningerne med varmeinstallatøren. Der er ikke længere grund til at tilkalde en installatør blot for at stille en simpel diagnose! Den giver dig også besked, når batterierne i din Termostat er ved at løbe tør for strøm.

Tilbage til præsentationssiden