Brandveiligheidsinstructies: wat moet er op het informatiebord?

Het aanplakken van brandveiligheidsinstructies is verplicht in de meeste gebouwen: bedrijven, flatgebouwen, publiek toegankelijke instellingen, hotels, enz. Maar welke informatie moet er op dit informatiebord staan?

Wat zijn brandveiligheidsinstructies?

Het is goed om instructies op te volgen. Maar waar hebben we het precies over met brandveiligheidsinstructies? De brandveiligheidsinstructies beschrijven de te nemen maatregelen in geval van noodsituaties bij brand, de preventie- en brandalarmmaatregelen, de veiligheidsuitrusting in de gebouwen, zoals het plaatsen van brandblussers, en het evacuatieplan voor het gebouw.

In een bedrijf of in een publiek toegankelijk gebouw is het volgens de arbeidswet een wettelijke verplichting om brandveiligheidsinstructies te weergeven op een paneel.

De brandveiligheidsinstructies goed weergeven op het informatiebord

Het is noodzakelijk dat brandveiligheidsinstructies voldoen aan de volgende voorwaarden en eigenschappen:

 • Gemakkelijk zichtbaar en leesbaar (vandaar het belang van een informatiebord van voldoende grootte en hoogte)
 • Permanent weergegeven
 • Nauwkeurig
 • Up to date

Deze brandveiligheidsinstructies worden geïllustreerd door pictogrammen (bewegwijzering) die zijn gedefinieerd in de norm NF EN ISO 7010.

Brandveiligheidsinstructies: welke informatie dient u op uw informatiebord te zetten

 • Veiligheids- en interventie-instructies in geval van brand
 • De overdracht van de signalering en de inwerkingstelling van het alarm
 • Contacten en procedures voor het inroepen van externe hulp, zoals de brandweer
 • Instructies voor evacuatie en het in veiligheid brengen van personen
 • Gedragsinstructies die in normale tijden moeten worden opgevolgd: niet roken, branddeuren vrijhouden, enz.

Deze instructies worden aangevuld met een evacuatieplan voor elk niveau van het desbetreffende gebouw.

Een evacuatieplan bevat praktische informatie voor het aanwezige personeel en publiek, zoals:

 • De exacte plaats van het plan in het gebouw
 • Vluchtroutes en uitgangen
 • De plaats van de brandbeveiligingsaccessoires (alarmtoestellen, brandblusapparaten, rookbeheersing)
 • De plaats van verzamelpunten, gekozen om de evacuatie van het terrein te faciliteren

Een goede voorbeeldsituatie om dit onderwerp van brandveiligheid te illustreren: een hotel.

Een hotel valt onder de categorie faciliteit dat bezoekers ontvangt. Met een bijzonderheid: de klanten blijven er ook overnachten. Sinds 2006 moet elke accommodatiefaciliteit (hotel, gîte, bed & breakfast) in elke kamer beschikken over brandveiligheidsinstructies, en tevens dient een gedetailleerd evacuatieplan zich op elke verdieping van het hotel te bevinden, in de buurt van de trap.