Brandveiligheid: hoe moeten brandveiligheidsinstructies worden toegepast?

Brandveiligheid is niet iets om grapjes over te maken! Wilt u de beveiliging van een gebouw verbeteren? Hier vindt u informatie over hoe u uw opleiding in brandbestrijding of die van uw werknemers kunt verbeteren om de bescherming van bezoekers en van uw personeel te waarborgen.

De brandveiligheidsfunctionaris

Er bestaat een specifieke opleiding die gelieerd is aan brandveiligheid: de opleiding tot brandveiligheidsfunctionaris. De aanwezigheid van deze functionaris is verplicht op bepaalde drukbezochte locaties, zoals openbaar toegankelijke gebouwen (ERP).

De brandveiligheidsfunctionaris is vooral actief op het gebied van preventie. Hoe? Door het onderhoud van installaties te controleren, door regelmatig het brandalarm en het beveiligingssysteem te testen, of door het personeel bewust te maken van het belang van brandveiligheid in het algemeen.  Deze agent is uiteraard ook opgeleid om in te grijpen en hulp te bieden wanneer een brandalarm daadwerkelijk afgaat.

SSIAP-opleiding

De SSIAP-opleiding (voor beveiliging tegen brand en persoonlijke assistentie) biedt in Frankrijk een diploma voor een brandveiligheidsfunctionaris zoals hierboven omschreven, maar ook voor hogere verantwoordelijken voor veiligheid.

Er bestaan drie soorten SSIAP-opleidingen, afhankelijk van het beoogde niveau van verantwoordelijkheid:

  • Opleiding SSIAP 1: waker over brandveiligheid en dienstverlener bij persoonlijke hulp
  • Opleiding SSIAP 2: teamleider brandveiligheid en persoonlijke hulpverlening
  • Opleiding SSIAP 3: hoofd dienst brandveiligheid en persoonlijke hulpverlening

Brandveiligheid in ERP

Gebouwen die openbaar toegankelijk zijn voor publiek en met name hoge gebouwen zijn onderworpen aan strenge brandveiligheidsvoorschriften vanaf het moment van constructie.

Naast de aanwezigheid van professionals op het gebied van brandveiligheid, is het van belang om ervoor te zorgen dat passende alarmsystemen en deskundigen op het gebied van brandveiligheid aanwezig zijn, evenals een duidelijk evacuatieplan en een mogelijke snelle interventie door hulpdiensten en brandweer. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, moeten maatregelen worden ondernomen om de brandveiligheid van het gebouw op niveau te brengen.

Brandveiligheid op de werkvloer

In Frankrijk verplicht de arbeidswet de onderneming om te waken over gezondheid en veiligheid van werknemers. Daarom is elk bedrijf onderworpen aan verplichtingen inzake brandveiligheid, zoals het hebben van brandblussers of het demonstreren van een goed evacuatieplan voor het pand.

Netatmo info

Voor particuliere woningen gelden andere brandvoorschriften. In dit geval is alleen de installatie van ten minste één rookmelder verplicht. Het is ook belangrijk dat de detectiecapaciteit en de werking van het alarm van tijd tot tijd worden gecontroleerd.