Hoe kiest u een brandverzekering?

Brandverzekering is eigenlijk een specifieke garantie in uw woonverzekering, of specifieker, uw woonhuisverzekering. De brandverzekering, zoals deze genoemd wordt, is een aanvulling op uw uitgebreide woonverzekering. Wat dekt deze verzekering en hoe kunt u zich het best beschermen in geval van schade?

Is brandverzekering verplicht?

Ja, als u een huurder bent! Uw woonverzekering moet dekking bieden voor het geval van brand en ontploffing.

Een eigenaar-bewoner met een uitgebreide woonverzekering is ook gedekt tegen brand- en ontploffingsrisico's.

Bij de keuze van uw woonverzekering dient u dus goed op te letten welke dekking wordt geboden in geval van schade en beschadiging van uw woning.

Welke bescherming biedt de branddekking in mijn woonverzekering?

Lees de offerte van de verzekeraar aandachtig voordat u uw woonverzekering kiest, vooral de brand- en explosiedekking!

In principe dekt een brandverzekering de roerende goederen in uw woning in geval van schade door brand, ontploffing, blikseminslag of rook. Ga na of de branddekking die door de verschillende bestudeerde verzekeringen wordt aangeboden, een dekking tegen elektrische schade omvat.

Netatmo info

Uw zogenaamde kostbaarheden (juwelen, kunstwerken, computers, enz.) worden beschermd door een andere clausule, met een plafond van een bepaald bedrag. Het is aan u om de waarde van deze voorwerpen te schatten en het juiste schadevergoedingspercentage te kiezen in geval van een schadegeval.

Biedt een brandverzekering bij brand te allen tijde dekking?

Nee, dat is waarom u moet begrijpen hoe uw woonverzekering werkt.

Om een schadevergoeding van uw verzekeraar te krijgen, dient u eerst de verplichte brandveiligheidsvoorzieningen in uw woning te hebben geïnstalleerd. En bewijzen dat u niet verantwoordelijk bent voor het aansteken van de brand!

In het geval van een woning, dient u ten minste één goed werkende rookmelder te bezitten. Als u een open haard gebruikt, is het schoorsteenvegen ook verplicht, minstens één keer per jaar, om de bescherming van uw huis te garanderen. Ten slotte dient de eigenaar de omgeving rondom het huis goed op te ruimen.

Wat gebeurt er concreet wanneer de schade is vastgesteld?

Na een brand of explosie in uw woning hebt u 5 werkdagen de tijd om uw verzekeraar op de hoogte te stellen van de schade. Raak niets aan en bewaar de verbrande voorwerpen, maak zo nodig foto's van de schade. Dit zal zowel uw verzekeringsmaatschappij als de politie helpen om de schade en de oorzaken ervan te beoordelen.

De brandverzekering, die verplicht is voor alle huurders, is één van de soorten dekking die zijn opgenomen in een uitgebreide woonverzekering.

Andere belangrijke garanties zijn:

  • Wettelijke aansprakelijkheid
  • Schade aan derden
  • Optioneel: diefstaldekking, voor bescherming bij inbraak

De prijs van uw uitgebreide woonverzekering

Vergelijk de prijzen!

De prijs van uw woonverzekering zal afhangen van de geschatte waarde van uw bezittingen, maar ook van de kenmerken van uw woning (huis, appartement, ouderdom, ligging, enz.). Hoe uitgebreider het pakket dat u kiest en hoe meer uw huis aan risico's is blootgesteld, hoe hoger de totale prijs van uw verzekeringspolis.