Waarom kiezen voor hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energiebronnen zijn overal, in alle betekenissen van het woord: ze hebben ons altijd omringd en hun populariteit neemt toe als gevolg van de energietransitie. Zonne-energie, fotovoltaïsche energie, windenergie, biomassa… wat zit er achter deze energieën die verondersteld worden de planeet te redden? Hernieuwbare energie is een energie van de toekomst, onuitputtelijk, weinig vervuilend en milieuvriendelijk. Hoe kunt u hiervan profiteren voor uw energieproductie en -verbruik (elektriciteit en warm water)?

Wat is ‘hernieuwbare energie’?

Hernieuwbare energie, een noodzakelijk alternatief voor fossiele brandstoffen

Hernieuwbare energiebronnen worden steeds meer gepromoot door de media, advertenties en allerlei organisaties, zowel openbaar als particulier, waarbij zonne- en windenergie het populairst zijn. In een wereld die steeds meer wordt ontregeld door klimaatverandering, zullen hernieuwbare energiebronnen aan populariteit winnen en steeds breder beschikbaar worden: dit proces wordt de energietransitie genoemd. Deze problemen worden namelijk veroorzaakt door de productie en het verbruik van fossiele brandstoffen, voornamelijk olie en steenkool. Fossiele brandstoffen zijn vervuilend en niet-hernieuwbaar (aangezien ze millennia nodig hebben om door de aarde te worden geproduceerd) en beperkt in hoeveelheid… kortom, in alles het tegendeel van een hernieuwbare energie, vandaar hun belang bij de productie van uw elektriciteit, verwarming en warm water.

Overvloedige en schone energie

Hernieuwbare energiebronnen zijn energiebronnen waarvoor geldt dat de productie en het verbruik ervan niets veranderen aan hun uitputtelijkheid op de menselijke tijdschaal. Maar deze overvloed is niet het enige voordeel van hernieuwbare energie: het is ook een schone energiebron die geen of zeer weinig verontreinigende emissies kent. Door de voorkeur te geven aan hernieuwbare energiebronnen voor elektriciteit, verwarming of warm water bindt u de strijd aan met klimaatverandering, vervuiling en het broeikaseffect.

Er dient vermeld te worden dat hernieuwbare en groene energie over het algemeen duurder is dan fossiele energie vanwege de nog hogere kosten van productie en distributie. Deze hogere kosten komen tot uiting in de investerings-, installatie- en verbruikkosten, die moeten worden beschouwd als een investering in een groene toekomst: kiezen voor hernieuwbare energie voor elektriciteit, verwarming of warm water betekent kiezen voor een positieve impact op de toekomst van de planeet en de mensheid, en op de lange termijn ook aanzienlijke besparingen op de elektriciteitsrekening.

Wat zijn de vijf soorten hernieuwbare energie?

Zonne-energie is één van de belangrijkste vormen van hernieuwbare energie, maar in totaal zijn er zijn vijf types hernieuwbare energie:

 • Zonne-energie: de meest overvloedige, schoonste en minst vervuilende van de hernieuwbare energiebronnen wordt rechtstreeks gewonnen uit de straling van de zon. Zonne-energie wordt onderverdeeld in twee categorieën: thermische zonne-energie en fotovoltaïsche energie;
 • Windenergie: een vorm van energie die volop in ontwikkeling is en vele voordelen kent, maar lastiger te exploiteren is. Windenergie is in essentie ook afkomstig van de zon, omdat zij de luchtstromen genereert die de wind veroorzaken);
 • Hydraulische energie: wordt reeds op grote schaal gebruikt in stuwdammen, en wordt onderverdeeld in golfenergie, getijdenenergie, hydraulische energie, thermische zeewater energie en blauwe energie;
 • Biomassa: zonne-energie die door fotosynthese wordt opgeslagen in een organische vorm. Deze hernieuwbare energie wordt hetzij door verbranding, hetzij door metabolisering geëxploiteerd;
 • Geothermie: geothermische energie wordt gewonnen uit de grond waar zij zich bevindt.

Wat zijn de voor- en nadelen van hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energiebronnen worden vaak aangeprezen om hun ecologische, verantwoorde en duurzame kwaliteiten. En terecht! Deze voordelen moeten echter worden genuanceerd, aangezien er ook enkele nadelen aan verbonden zijn (waarvan sommige geleidelijk worden opgelost).

De duidelijke voordelen van hernieuwbare energie

Onder de belangrijkste voordelen van de verschillende soorten hernieuwbare energie die kunnen worden gebruikt voor uw elektriciteit, verwarming en warm water bevinden zich:

 • Hun overvloedige aanwezigheid op de planeet;
 • Hun hoge mate van hernieuwbaarheid;
 • Het ecologische voordeel, niet-vervuilend en milieuvriendelijk
 • De meeste hernieuwbare energiebronnen bieden een interessant, maar weersafhankelijk rendement, dit geldt met name voor zonne- en windenergie;
 • Helemaal gratis zodra de faciliteiten zichzelf hebben terugbetaald;
 • Onafhankelijkheid en rendement, vooral voor windenergie;
 • Zonne-energie is op veel manieren praktisch inzetbaar: elektriciteit met fotovoltaïsche panelen, verwarming met thermische zonnepanelen, warm water met een zonneboiler… ;
 • Een enorm potentieel omdat het de schaal van productie en verbruik van de meeste hernieuwbare energiebronnen sterk kan vergroten.

De weinige nadelen van hernieuwbare energie

Er zijn echter enkele tekortkomingen van hernieuwbare energie die moeten worden vermeld:

 • Een hoge aanschafprijs die een serieuze investering vereist;
 • Relatieve afhankelijkheid van het weer: zonneschijn voor zonne-energie en wind voor windenergie;
 • In de ogen van sommige mensen veroorzaken installaties voor hernieuwbare energie visuele hinder of geluidsoverlast;
 • Biomassa en geothermische energie zijn de minst hernieuwbare energiebronnen: u kunt dus beter de voorkeur geven aan de aan de andere eerder genoemde opties.

Welke financiële steun is beschikbaar voor uw productie en verbruik van hernieuwbare energie?

Subsidie voor de energietransitie (CITE)

De CITE, een subsidie van 30% voor de aankoop van apparatuur voor hernieuwbare energie, maakt deel uit van de energie- en ecologische transitie uitgevoerd in Frankrijk. Let op: om in aanmerking te komen moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd door een bedrijf of een RGE ("Reconnu Garant de l'Environnement") erkende bouwprofessional.

De energiepremie van de overheid

De energiepremie is een financiële steunregeling van de overheid. In dit kader spreekt men ook van energiebesparingscertificaten (of CEE). Het doel van deze regeling is Franse huishoudens te helpen bij de financiering van hun energiebesparingswerkzaamheden en de aanschaf van energie-efficiënte apparatuur. Apparatuur voor de productie en het verbruik van duurzame energie valt hier dus onder.

De ecolening tegen nultarief (eco-PTZ)

De renteloze ecolening is nuttig om uw aandeel investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparende werkzaamheden te verhogen en stelt u in staat vlot vooruitgang te boeken zonder dat u zich met rente hoeft te bezwaren.

Het verlaagde BTW-tarief van 5,5%

Voor uw werkzaamheden in verband met hernieuwbare energie profiteert u van een verlaagd BTW-tarief van 5,5%: een extra steun waardoor de rekening voor aanschaf, installatie en productie lager uitvalt.

Andere financiële hulpmiddelen om over te stappen op hernieuwbare energie

Er zijn ook andere subsidies om uw werkzaamheden, installaties en aankopen op het gebied van hernieuwbare energie te helpen financieren: bijvoorbeeld subsidies van het nationaal huisvestingsbureau (Anah) en die van lokale overheden.

Hernieuwbare energiebronnen bieden een groot potentieel, zijn zeer efficiënt en hebben positieve consequenties voor de planeet. De energietransitie vereist het gebruik van deze milieuvriendelijke energiebronnen. De ontwikkeling van de productie en het verbruik van hernieuwbare energie is van essentieel belang voor de toekomst van de planeet, maar het is ook een manier om energie en geld te besparen.

Als u verder wilt gaan in de energietransitie door uw energieverbruik te verminderen en uw elektriciteits- en verwarmingsrekening te verlagen, is de Netatmo Slimme Thermostaat ideaal voor u. Bovendien komt dit product in sommige gevallen ook in aanmerking voor subsidiemaatregelen!
Bekijk onze oplossingen