Inbraak zonder braakschade: welke verzekering moet u kiezen?

Toen u thuiskwam, besefte u dat er was ingebroken, maar zonder zichtbare braakschade. Voor u is de diefstal duidelijk, maar er is geen duidelijk bewijs van het verlies of de schade bij u thuis! Hoe kunt u in zo’n geval een schadevergoeding eisen van uw woonverzekering en een garantie op terugbetaling krijgen? Hier zijn onze tips om te voorkomen dat u een dubbel slachtoffer wordt van een inbraak zonder braakschade.

De kopzorgen van een inbraak

Voor een eventuele vergoeding moet uw woonverzekering ervan overtuigd zijn dat er wel degelijk een inbraak met diefstal heeft plaatsgevonden in uw woning zonder vandalisme: er is blijkbaar geen slot, deur of raam opengebroken, en het veiligheidsalarm, als u er een hebt, is niet afgegaan.

Hoe is dit mogelijk? Inbrekers kunnen gebruik maken van bijna onzichtbare openingstechnieken, valse sleutels gebruiken, of zelfs overgaan tot een overval waarbij mensen thuis worden bestolen, of zich voordoen als iemand anders.

Doe eerst aangifte van diefstal en inbraak bij de politie. De ontvangst van de klacht zal door uw verzekeringsmaatschappij worden geëist om rekening te houden met uw aangifte van diefstal en om de garantie van schadevergoeding te bestuderen.

Netatmo info

Helaas bent u niet de enige die het slachtoffer wordt van een inbraak, met of zonder braakschade. In Nederland ligt in 2021 het aantal inbraken en diefstallen geschat op 35.840 per jaar in primaire woningen alleen! In het artikel 311.5 van het wetboek van strafrecht over diefstal in Nederland vinden we hierover: “Diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, of door listige kunstgrepen, of door een samenweefsel van verdichtsels.” ”

De polis van uw woonverzekering, een belangrijk element

U hebt een woonverzekering afgesloten. De polis omvat niet noodzakelijkerwijs een diefstal- en inbraakdekking. Voor diezelfde garantie kunnen ook andere voorwaarden gelden, afhankelijk van uw keuze. Uw schadevergoeding en het bedrag ervan hangen dus af van de hoogte van de dekking in uw polis.

Bestudeer daarom zorgvuldig elke regel en garantie van uw woonverzekering: controleer of u gedekt bent tegen inbraak zonder braakschade.

Zo niet, dan is dit waar uw vermogen om de diefstal te bewijzen aan uw verzekeraar een rol zal spelen.

Een inbraak zonder braakschade bewijzen aan uw verzekering

Zodra de inbraak en diefstal zijn vastgesteld, laat u alle sporen en aangetaste voorwerpen onaangeroerd en belt u de politie. De verzekeringsexpert kan ook uw huis bezoeken om onderzoek te doen.

De beste garantie om uw klacht en aangifte van diefstal van voorwerpen of geld bij uw huisverzekeraar kracht bij te zetten of te rechtvaardigen? Foto's van de overval!

Netatmo info

Hebt u er al eens aan gedacht om uw huis uit te rusten met een beveiligingssysteem dat bewaking op afstand en een alarmsysteem omvat? Degenen die een beveiligingscamera thuis hebben, beschikken over videobeelden van het voorval - het ideale bewijs van een inbraak zonder braakschade en van gestolen kostbaarheden voor de huisverzekering!