Bescherming van persoonsgegevens: wat zegt de wet?

AVG, AP: deze acroniemen zullen de geïnformeerde internetgebruiker die u bent niet ontgaan! Zij staan symbool voor de bescherming van uw persoonsgegevens door de wet. Verwerking van persoonsgegevens en gebruikersrechten: wat zegt de wet en hoe garandeert zij uw bescherming?

Bescherming van persoonsgegevens: vier termen die u dient te kennen

  • Persoonsgegevens: informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd (contactgegevens, familie, leeftijd, enz.)
  • Verwerking van persoonsgegevens: gebruik (verzamelen, analyseren, registreren, opslaan, doorverkopen, enz.) van deze gegevens door derden (zoals bedrijven of onlinediensten)
  • AVG : Algemene verordening gegevensbescherming. Het is een Europees juridisch en bindend kader om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en de mogelijke verwerking ervan vast te stellen. De AVG is in 2016 in werking getreden, en organisaties kregen tot mei 2018 om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen.
  • AP : Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die in Nederland verantwoordelijk is voor de regulering en bescherming van persoonsgegevens. De AP ziet derhalve toe op de correcte toepassing van de AVG.

Een korte geschiedenis van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming

Wetsontwerp, onderhandelingen gedurende 4 jaar, goedkeuring van de definitieve tekst in 2016 en toepassing in 2018 in elke lidstaat... Het wetsontwerp inzake de AVG heeft levendige discussies op gang gebracht!

In het digitale tijdperk wordt aan de bescherming en verwerking van persoonsgegevens inderdaad veel prioriteit toegekend, om misbruik te voorkomen en de privacy te beschermen. Daarom wilde het Europees Parlement een gemeenschappelijk en bindend kaderinstrument realiseren.

Wet bescherming persoonsgegevens: ken uw rechten

De AVG versterkt de rechten van particulieren ten opzichte van particuliere en publieke entiteiten. De AVG is van toepassing op elke Europese entiteit of entiteit die in de Europese Unie is gevestigd. Er zijn zware sancties voorzien indien dit gegevensbeschermingskader niet wordt nageleefd!

Voor u zijn dit de voornaamste rechten:

  • Toestemming: de internetgebruiker moet toegang hebben tot een duidelijk verzoek om toestemming voor de verwerking van zijn gegevens en voor de door elke website gebruikte tracking (cookies).
  • Recht om te worden vergeten (of recht om te worden gewist): u kunt eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Dit recht wordt aangevuld met het recht op dereferencing op zoekmachines.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt een bedrijf, zoals een internetprovider of een elektriciteitsleverancier, vragen uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij (bijvoorbeeld voor een wijziging van het contract).
  • Recht op informatie: u hebt het recht geïnformeerd te worden over het gebruik van uw gegevens, maar ook over het risico dat uw gegevens gecompromitteerd worden, bijvoorbeeld in het geval van een hack van persoonsgegevens.
  • Recht op groepsactie: een rechtsmiddel tegen een entiteit die misbruik maakt van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens.
  • Gevoelige gegevens: het verzamelen en verwerken van bepaalde gevoelige persoonsgegevens (etnische afkomst, politieke gezindheid, gezondheidsgegevens) is verboden.