Hoe kunt u profiteren van subsidie voor de energietransitie (CITE)

In 2019 omvat de subsidie voor de energietransitie (CITE) waarin de ontwerpwet Financiën voorziet verschillende isolatiewerken! De regeling heeft betrekking op zowel de interne als de externe thermische isolatie van muren, zolders en diverse installaties. Energie is een belangrijke bron van huishoudelijke uitgaven. Ontdek hoe u kunt profiteren van deze subsidie voor uw thermische isolatiewerkzaamheden.

Wat is de subsidie voor de energietransitie (CITE)?

De Franse regering heeft verschillende maatregelen genomen voor het bieden van financiële hulp om de Fransen aan te moedigen hun energie-efficiëntie te verhogen en tegelijk hun uitgaven te verminderen: de subsidie voor woningisolatie is er één van. Wat is een betere manier om warmte- en energieverspilling te voorkomen dan bij te dragen tot de thermische isolatie van de woning, met het oog op de beperking van de ecologische voetafdruk?

De subsidie voor isolatie werd ingevoerd in 2005 en is geleidelijk veranderd door de verschillende financieringswetten die daarop volgden. Sinds september 2014 wordt het in Frankrijk CITE genoemd, refererend naar de subsidie voor de energietransitie.
Deze subsidie is geldig voor de isolatie van bestaande muren aan de buitenkant (ITE), aan de binnenkant (ITI) of op zolders. Maar dat is nog niet alles! Het omvat ook de installatie van energieapparatuur die werkt op basis van duurzame energie, zoals condensatieketels en andere huisvestingsverbeteringen die erop gericht zijn de negatieve gevolgen voor het milieu te verminderen.

Deze belastingvoordeel is niet verwaarloosbaar: hij bedraagt 30% van de in aanmerking komende uitgaven. Het belastingvoordeel heeft dus betrekking op alle soorten werkzaamheden die onder deze regeling vallen, ongeacht of het materialen of arbeidskrachten betreft.
Lees dus eerst dit artikel zorgvuldig om te weten te komen of u in aanmerking komt voor de subsidie voor isolatie alvorens u begint met de renovatie- en isolatiewerkzaamheden!

Muur- en zolderisolatie is essentieel voor goede energieprestaties en om de stookkosten zo laag mogelijk te houden. U kunt verder gaan in het controleren van uw verbruik met de Netatmo Slimme Thermostaat, een draadloze thermostaat die op uw boiler is aangesloten en voor meer comfort zorgt in uw verwarmingssysteem.

Wie komt in aanmerking voor de 30% subsidie voor isolatie?

Wilt u de energie-efficiëntie van uw woning verbeteren? Uitstekend! Echter, om er zeker van te zijn dat u in aanmerking komt voor de belastingvermindering, moet u ervoor zorgen dat uw project aan de volgende voorwaarden voldoet.

Onder welke voorwaarden kunt u profiteren van de subsidie voor isolatie?
In theorie kunnen alle Franse eigenaren van onroerend goed aanspraak maken op deze subsidie voor isolatie. De enige voorwaarden zijn dat de woning meer dan twee jaar geleden gebouwd moet zijn en dat het de hoofdwoning van de aanvrager moet zijn.

Een ander doorslaggevend criterium moet in acht worden genomen: al uw warmte-isolatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een specifieke vakman, een als milieu-inspecteur erkende vakman (RGE). Dus u kunt het werk niet zelf doen … Hoewel, dat is wel mogelijk, maar u maakt in dat geval geen aanspraak op het belastingvoordeel.

Wees voorzichtig, want de CITE regeling houdt rekening met alle andere subsidies die van toepassing zijn op werkzaamheden die in uw hoofdverblijfplaats worden uitgevoerd! Bepaalde limieten mogen niet worden overschreden, aangezien de reeds ontvangen subsidies zullen worden afgetrokken:

  • 8.000 euro voor een alleenstaande
  • 16.000 euro voor een gehuwd paar of een koppel met een geregistreerd partnerschap
  • 400 euro voor elk ten laste komend kind
  • Buitenmuur- of zolderisolatie (ITE): 150 euro maximaal per m² geïsoleerde muur
  • Binnenmuur- of zolderisolatie (ITI) : 100 euro maximaal per m² geïsoleerde muur

Deze plafonds gelden voor voortschrijdende perioden van vijf jaar en kunnen worden verlengd. Het is geen onbelangrijk detail, dus controleer wanneer u uw laatste subsidie hebt ontvangen!
Aan welke prestatiecriteria moet isolatiewerk voldoen?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de energietransitie, moet uw woningisolatie aan bepaalde normen voldoen. Deze belastingvermindering mag immers niet worden gebruikt voor doeleinden die schadelijk zouden zijn voor de isolatie van de woning en voor het milieu: een zekere energieprestatie moeten worden gerespecteerd.

Voor isolatiewerkzaamheden aan verbouwde zoldervloeren, zolderplafonds of dakhellingen zijn de energiecriteria voor de subsidie als volgt:

  • Warmteweerstand RT ≥ 7 m2.K/W
  • Isolatie van platte daken: RT ≥ 4,5 m2.K/W
  • Isolatie van dakhellingen en verbouwde zolders: RT ≥ 6 m2.K/W

Hoe kunt u de subsidie aanvragen?

Wilt u de CITE ontvangen en voldoet u aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan dient u uw belastingaangifte online in te dienen. De procedure voor het aanvragen van de subsidie voor thermische isolatie is eenvoudig en zou geen problemen mogen opleveren.

In dit stadium dient u de rubriek “Werkzaamheden in de hoofdwoning: uitgaven voor de energietransitie” aan te kruisen. Deze actie stuurt u door naar andere rubrieken waar u de bedragen kunt specificeren die u aan uw werkzaamheden hebt besteed (bv. voor apparatuur, materialen en arbeid) die als basis worden gebruikt voor de berekening van uw subsidie voor thermische isolatie.

Er worden u geen documenten gevraagd wanneer u uw aangifte doet, maar zorg er wel voor dat u al uw facturen bewaart: deze kunnen later door de administratie worden opgevraagd.

En voilà, u hebt de CITE met succes aangevraagd! U zult profiteren van een subsidie van 30% op al uw werkzaamheden. Het belangrijkste is dat het u zal helpen om de werkzaamheden uit te voeren die uw verwarmingsfactuur zullen doen dalen!

Overige subsidies voor isolatiewerkzaamheden

De subsidie voor de energietransitie en de steun voor thermische isolatie vormen niet de enige financiële steunmaatregelen waarvan u kunt profiteren bij het realiseren van energiebesparingen voor uw huis!

Uw energiewerkzaamheden kunnen ook gedeeltelijk worden gefinancierd door de renteloze ecolening, de financiële steun geboden door het ANAH, de energiepremie die kan oplopen tot enkele honderden euro's, het verlaagde BTW-tarief van 5,5%, enz. U staat niet alleen in uw isolatieproject! Overweeg een aanvraag in te dienen bij instellingen die zich inzetten voor de energietransitie en ecologische transitie. Maak een begin door uw subsidie aan te vragen.

Naast deze subsidies mag u niet vergeten dat deze thermische isolatiewerkzaamheden u zullen helpen uw energiekosten te verlagen, wat een ander financieel voordeel is. Het is tijd om uw verwarmingsrekening te verlagen.

De CITE is een grootschalige fiscale stimulans die helpt het energieverbruik van huishoudens en particulieren te verminderen, het milieu te beschermen en geld te besparen. Blijf echter op de hoogte, want tussen nu en 2020 zullen er hoogstwaarschijnlijk veranderingen plaatsvinden: is het tijd voor herzieningen? Wordt het omgezet in een premie? Zal de regeling worden opgeheven en wordt er een andere regeling ingevoerd? De toekomst zal het uitwijzen.