Wat is een energietoeslag?

In Frankrijk is de energietoeslag sinds begin 2018 algemeen in gebruik voor huishoudens met een laag inkomen, en het vervangt de sociale energietarieven voor elektriciteit (TPN) en gas (TSS). De energietoeslag is een betaalcheque die elk huishouden met een laag inkomen kan gebruiken om de energierekeningen te betalen, maar ook om diverse woningrenovatiewerkzaamheden te betalen.

Wat is een energietoeslag?

Na in 2016 en 2017 te zijn getest in de Ardèche, Aveyron, Côtes-d'Armor en Pas-de-Calais, werd de energietoeslag beschikbaar gemaakt voor alle huishoudens met een laag inkomen in Frankrijk. Maar waar gaat het over?

Een solidair, simpel en rechtvaardig systeem

Zo omschrijft de regering de energietoeslag: een solidair, simpel en rechtvaardige ondersteuning om de huishoudens met lagere inkomens te helpen hun energierekeningen te betalen. Het is een solidaire regeling omdat de energietoeslag wordt toegekend op basis van de hoogte van het inkomen. Het is ook een eenvoudige vorm van financiële steun in die zin dat de begunstigde elk jaar zijn of haar energietoeslag rechtstreeks thuis ontvangt, zonder dat hij of zij daarvoor speciale stappen hoeft te ondernemen. Ten slotte is het een rechtvaardige en sociale maatregel, want met de energietoeslag kunnen de begunstigden hun facturen betalen voor alle soorten energie en brandstof: gas, elektriciteit, hout, stookolie, pellets, warmtepompen… enzovoort.

De energietoeslag in grote lijnen

De energietoeslag, die na een testperiode begin 2018 op grote schaal is gelanceerd, betreft een toepassing van artikel 201 van de wet inzake de energietransitie voor groene groei in Frankrijk. Deze energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een lager inkomen onder strikte inkomensvoorwaarden. Het bedrag varieert volgens verschillende criteria die later in dit artikel worden toegelicht, en wordt door de begunstigden gebruikt om energiefacturen of bepaalde renovatiewerkzaamheden aan hun woning te betalen.

De energietoeslag is een betalingsopdracht op naam die vooraf door de administratie wordt ingevuld, en kan dus alleen worden gebruikt door de persoon in het huishouden aan wie de cheque is toegewezen. Om voor de energietoeslag in aanmerking te komen, mag het inkomen van het huishouden niet hoger zijn dan een bepaald maximum, dat van jaar tot jaar kan verschillen.

Hoe verkrijgt u de energietoeslag?

Er zijn geen speciale stappen vereist voor huishoudens die ervoor in aanmerking komen. Afhankelijk van hun inkomensniveau krijgen de begunstigden elk jaar automatisch hun energietoeslagen toegewezen.
Als u denkt dat u in aanmerking komt, maar de energietoeslag niet automatisch hebt ontvangen vóór eind april, controleer dan aan de hand van uw fiscaal nummer of u in aanmerking komt. De kans is echter klein dat er een fout is gemaakt door de belastingdienst, maar het is toch de moeite waard om het na te gaan…

Waarom zou u (als aanvulling op de energietoeslag en om meer te besparen op uw energiefactuur) uw energieverbruik voor verwarming niet verminderen? Met de Netatmo Slimme Thermostaat (die in aanmerking komt voor diverse financiële steunmaatregelen), kunt u de werking van uw verwarming optimaliseren en deze op afstand programmeren en regelen.

Wat is de hoogte van de energietoeslag?

Het bedrag varieert op basis van verschillende criteria
Zoals hierboven vermeld, varieert het bedrag van de energietoeslag. Het hangt af van een aantal criteria die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op het inkomen en op de samenstelling van het huishouden dat een aanvraag heeft gedaan. Het bedrag van de energietoeslag ligt doorgaans tussen 150 en 200 euro per jaar per huishouden. In absolute cijfers: de energietoeslag bedraagt minimaal 48 euro, en maximaal 277 euro. Deze uiterste waarden worden echter zelden bereikt.
Meer in detail moet u weten dat de toekenning van de energietoeslag en het bedrag ervan afhangen van twee criteria: de samenstelling van het huishouden, die wordt uitgedrukt in verbruikseenheden, en het fiscaal referentie-inkomen, dat door de belastingdienst wordt berekend op basis van de belastingaangifte.

Hoe besteedt u de energietoeslag?

Met de energietoeslag kunnen huishoudens met een laag inkomen een deel van hun jaarlijkse energierekening betalen. Het kan gebruikt worden om te voldoen aan de betaling van:

  • Elektriciteit
  • Aardgas
  • Propaangas
  • Hout
  • Huisbrandolie
  • Biomassa
  • Andere brandstoffen voor verwarming of warmwaterproductie
  • De vergoedingen die men voor gemaakte energiekosten behoort te ontvangen in het kader van woonruimtes
  • Energiewerkzaamheden die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de energietransitie (CITE)

De energietoeslag kan gedurende ongeveer een jaar worden besteed, tot 31 maart van het jaar dat volgt op de ontvangst ervan.

Combineer het nuttige met het aangename door gebruik te maken van de Netatmo Slimme Thermostaat om uw energieverbruik en uw energiefactuur te verlagen: het comfort dat u ervaart door een slim verwarmingssysteem is nog nooit zo fijn geweest. Ga verder dan de energietoeslag, grijp de kans om de energietransitie te realiseren!

Wat is er nieuw in 2019 voor ontvangers van energietoeslagen?

De energietoeslag is in 2019 geëvolueerd, en is opgewaardeerd en opengesteld voor meer begunstigden als gevolg van een wijziging in de inkomenstoets die vereist is om in aanmerking te komen.

Allereerst moet genoemd worden dat de energietoeslag met 50 euro is verhoogd. De regeling staat ook open voor nog eens 2,2 miljoen ontvangers, waardoor het totale aantal in aanmerking komende huishoudens stijgt naar 5,8 miljoen. Ten slotte is het zo dat alle begunstigden voor 2019 hun energietoeslag in het voorjaar hebben ontvangen, tussen eind maart en eind april. De datum van verzending van de energietoeslag hangt af van het afdelingsnummer van de begunstigden. Het systeem blijft eenvoudig omdat de begunstigden nog steeds geen stappen hoeven te ondernemen, zij ontvangen elk jaar automatisch hun energietoeslag!

De energietoeslag is een sociale maatregel die de regering heeft ingevoerd om de armste gezinnen te helpen hun energierekeningen te betalen. Het is de bedoeling dat de energietoeslag zich verder ontwikkelt en een eenvoudig, solidair en rechtvaardig hulpmiddel blijft. Het bedrag en het aantal begunstigden zijn tot dusver gestaag toegenomen, met name om de verhoging van de CO2-belasting te compenseren.
Bekijk onze oplossingen