Wet gegevensbescherming: hoe gegevens te beveiligen?

Hoe zit het precies met de verwerking van, en uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens? In dit digitale tijdperk, met internet, smartphones en andere slimme apparaten, is het onmogelijk om het onderwerp te missen! Hoe kunt u van de voordelen van deze intelligente apparaten profiteren en tegelijkertijd de bescherming van uw persoonlijke gegevens veiligstellen?

Slimme apparaten en persoonsgegevens: beveilig uw gegevens

Per definitie verzenden en ontvangen slimme apparaten informatie over hun gebruik, meestal via het internet. Sommige van deze gegevens maken deel uit van uw persoonsgegevens: adres, naam, e-mail, gegevens met betrekking tot uw carrière, foto's, enz. Er is sprake van persoonsgegevens wanneer deze gegevens helpen om een persoon te identificeren.

Wanneer u een slim apparaat koopt, moet u eerst nagaan of de gegevensopslag voldoende beveiligings- en privacynormen biedt. De bescherming van uw persoonsgegevens is een recht!

Als algemene regel geldt dat iedereen zijn of haar gegevens, al dan niet van persoonlijke aard, goed dient te beveiligen: opslag, wachtwoorden, delen van informatie, enz.

Al onze producten zijn ontworpen met het oog op een maximale bescherming van uw gegevens. Bijvoorbeeld: beelden of video's die door onze Slimme Camera's worden gemaakt worden opgeslagen op een gecodeerde microSD-kaart, waartoe alleen u toegang hebt. Netatmo zal ze nooit kunnen bekijken. Privacy maakt deel uit van ons beleid en onze identiteit!

Verwerking en bescherming van persoonsgegevens: ken de wet

In Nederland beschermt de wet uw persoonsgegevens. Elke leverancier, dienstverlener of verkoper is derhalve verplicht uw recht op bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Deze informatie wordt beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit is de AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming, die een aanvulling vormt op de wet gegevensbescherming. De AVG stelt een Europees beschermingskader vast.

De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) is de instantie die in Nederland verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens.

De AVG legt bedrijven de verplichting op de rechten van elk individu, dat wil zeggen u, te beschermen. Verwerking van persoonsgegevens is het gebruik van uw gegevens door een derde partij: verzameling, analyse, verkoop, enz. U hebt te allen tijde het recht te eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist (recht om te worden vergeten).

Het geven van toestemming, een essentiële stap in het recht op bescherming van persoonsgegevens

U dient zelf te kunnen kiezen waar u ja tegen zegt!

Dat is een van de redenen waarom websites en onlinediensten u sinds de invoering van de AVG systematisch vragen of u hun cookies accepteert.

Wanneer u zich inschrijft voor onlinediensten of op een website, moet u oppassen voor vooraf aangevinkte vakjes, die kunnen betekenen dat uw persoonsgegevens op buitensporige wijze worden verzameld en verwerkt.

Cookies worden door websites gebruikt om gebruikers te identificeren en hun surfervaring te personaliseren. De AP eist voorafgaande toestemming van de gebruiker, die 13 maanden geldig is.