Welke regels gelden voor de bewakingscamera’s van particulieren?

Een videobewakingssysteem voor huisbeveiliging, ja! Maar met respect voor privacy. Daarom is de installatie van bewakingscamera’s in particuliere woningen bij wet geregeld.

Het belangrijkste beginsel van videobewaking: het respecteren van de persoonlijke levenssfeer

Achter de wetgeving inzake de installatie van bewakingscamera's gaat het basisbeginsel van de bescherming van personen schuil. Het is de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens, die op dit gebied bevoegd is.

De installatie van een particulier videobewakingssysteem is echter niet onderworpen aan de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor gelden andere voorschriften dan die voor videobewaking van een openbare plaats.

Wat zegt de wet over het installeren van een privé bewakingscamera?

De wet beschermt de personen die zich in het gezichtsveld van uw camera begeeft: voorbijgangers, bezoekers, familieleden, buren, beroepsbeoefenaars. Een videobewakingscamera die op een privéterrein is geïnstalleerd, mag alleen de plaats in kwestie en uw eigen bezittingen filmen. U mag dus niet de openbare weg filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen. Ook mag u niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren.

Wettelijke bepalingen en algemene uitgangspunten met betrekking tot het gebruik van cameratoezicht (zowel in de publieke sfeer als in het privédomein) zijn uitgewerkt in de publicatie ‘Beleidsregels cameratoezicht’ uit 2016.

Deze informatie is overigens ook toegankelijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. De belangrijkste regel op dit punt is dat cameratoezicht alleen is toegestaan voor zover het strikt noodzakelijk is, en voor zover het zo min mogelijk of geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

Netatmo info

Heeft u één of meer mensen thuis in dienst? Als u bewakingscamera’s hebt, bent u verplicht uw personeel op de hoogte te brengen van het bestaan van deze camera’s en hen niet continu te filmen, zoals bepaald in de wet.

Hoe installeert u een bewakingscamera?

Bij het installeren van een videobewakingssysteem (met één of meer camera's) om de veiligheid van uw huis te verzekeren, is het zoals gezegd van belang om te vermijden dat u inbreuk maakt op de privacy van anderen.

Buitencamera: plaats de camera zo dat hij alleen de omtrek van uw eigendom (gevel, tuin, ingang, enz.) filmt. Als u delen van de openbare ruimte filmt, mag u alleen dat deel van de openbare ruimte filmen dat noodzakelijk is om uw woning te beveiligen.

Binnencamera: plaats de camera strategisch voor huisbeveiliging (bijv. voor de voordeur).

Netatmo info

Bij Netatmo staat privacy altijd voorop. Dat is waarom onze Slimme Camera's in staat zijn uw dierbaren te herkennen en de veiligheidswaarschuwingen voor hen te deactiveren. De videobeelden worden lokaal opgeslagen op een beveiligde kaart die in de camera is geïntegreerd en waartoe alleen u toegang hebt