Brandbeveiliging: hoe kunnen we de beveiliging in bedrijven verbeteren?

In Nederland is elke onderneming verplicht te zorgen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Eén van de belangrijkste voorschriften is de brandveiligheid. Hoe kunnen we verder gaan en de brandbeveiliging voor iedereen in het bedrijf versterken?

De grondbeginselen van brandveiligheid

Volgens de arbeidswet dient elk bedrijf te zijn uitgerust met een geschikt brandpreventie- en veiligheidssysteem. De samenstelling van ruimtes, gevaarlijke stoffen, industriële risico's... Elk bedrijf heeft zijn eigen kenmerken, die een specifiek type van brandbeveiliging vereisen. Het brandbeveiligingssysteem wordt reeds ontworpen tijdens de bouwfase van een gebouw.

Een voorbeeld. Er zijn bepaalde gebouwen (andere dan woningen) die publiek toegankelijk zijn, oftewel publieksinstellingen. Voor dit soort inrichtingen (hotels, bedrijven, scholen, ziekenhuizen, enz.) gelden zeer specifieke brandveiligheidsvoorschriften: brandpreventiemaatregelen, installatie van gereglementeerde brandbeveiligingsproducten zoals een alarmsysteem en brandblussers, installatie van gereglementeerde brandbeveiligingsproducten zoals een doeltreffend alarmsysteem en een voldoende aantal brandblusapparaten, verplicht tonen van brandveiligheidsinstructies, onderhoudscontrole of de aanwezigheid van een brandveiligheidsdiensten die zijn opgeleid in brandpreventie en -redding.

Indien dit niet het geval is, zal het betrokken bedrijf of instelling bij wijze van beschermende maatregel verplicht worden aan de veiligheidsnormen te voldoen of met sluiting worden geconfronteerd.

De belangrijkste brandbeveiligingsproducten

De voor brandbeveiliging gebruikte producten zijn gereglementeerde producten die door erkende vakmensen zijn ontworpen.

De belangrijkste producten en apparaten die deel uitmaken van een doeltreffend brandbeveiligingssysteem zijn:

  • Brandblussers (De mobiele blusser is één van de basisproducten van brandbeveiliging. Het is zelfs aan te bevelen uw eigen huis ermee uit te rusten)
  • Branddetectieapparatuur, oftewel een rookmelder
  • Brandalarmsystemen
  • Branddeuren
  • Rookafvoersystemen
  • Informatiematerialen (evacuatieplannen, brandveiligheidsinstructies)
  • Brandkranen aangesloten op de watervoorziening van het gebouw
  • Noodverlichtingsproducten of noodeenheden

Meer brandbeveiliging op de werkplek

Bescherming van personen

Opleiding en instructie van het personeel van het bedrijf is één van de doeltreffendste manieren om brandrisico's te voorkomen en de schade bij een alarmsituatie tot een minimum te beperken. Grote inrichtingen en bedrijven zijn dus verplicht personeel in dienst te hebben met een brandveiligheid opleiding. U kunt uw personeel ook opleiden in het gebruik van een brandblusser.

Bescherming van het bedrijf

Het is raadzaam een bedrijfsverzekering af te sluiten die ook een brandverzekering omvat. De brandverzekering dekt de schade aan het bedrijf in geval van brand, op voorwaarde dat het bedrijf over een brandbeveiligingssysteem beschikte dat aan de normen voldeed.