Alarmsirene: welke sirene kiest u voor uw huis?

Plotseling is er een luid, schril geluid: de alarmsirene in het huis naast ons is afgegaan! Bel uw buurman, neem contact op met de hulpdiensten of ga kijken wat er aan de hand is... Het volume van de alarmsirene heeft normaal gesproken zijn taak vervuld: waarschuwen en, indien mogelijk, de indringer wegjagen. Dus: welke alarmsirene dient u te kiezen voor uw huisbeveiliging?

De alarmsirene, het belangrijkste product van elk beveiligingssysteem

Bij een alarm denken we natuurlijk vaak aan de sirene die er een essentieel onderdeel van uitmaakt!

Omgekeerd: de sirene is de hoorbare waarschuwing gekoppeld aan een alarmsysteem. Inbraak, brand: de alarmsirene laat zijn decibels horen om de bewoners te waarschuwen voor een gevaar.

Netatmo info

Het gebruik van een alarmsirene wordt door de gemeenteraad gereglementeerd, om de overlast voor de buurt te beperken. Het geluidsvermogen van een buitensirene is gewoonlijk beperkt tot 105 dB en een werkingsduur van 3 minuten. De alarmsirene voor binnenshuis is een minder beperkt product, tenzij u in een flatgebouw woont. In alle gevallen is het maximaal aanvaardbare geluidsniveau 120 dB. Vergeet niet een alarmproduct te kiezen dat voldoet aan de NF-, CE-, EN- of CNPP-normen.

Standalone alarmsirene of geïntegreerd in een compleet beveiligingssysteem?

Standalone alarmsirene

De standalone alarmsirene werkt op zichzelf, zonder verbinding met een centraal alarmstation of andere huisbeveiligingsaccessoires. De sirene wordt geactiveerd door een bewegingsdetector. Dit is een basis alarmproduct.

Dit type alarmsirene is vooral een afschrikmiddel. In geval van inbraak wordt u niet op afstand gewaarschuwd en kunt u niet dienovereenkomstig handelen.

Alarmsirene geïntegreerd in een beveiligingssysteem

Alarmsirenes kunnen een belangrijkere en vooral intelligentere rol spelen als zij worden gekoppeld aan een slim beveiligingssysteem, hetzij bedraad, hetzij draadloos. Draadloze producten worden nu het meest gebruikt en werken op batterijen voor eenvoudige installatie en gebruik.

Bewegingsdetectie gebeurt met behulp van diverse draadloze beveiligingsaccessoires: camera, bewegingsmelder, openingsdetector, slimme deurbel... Elk van deze accessoires kan het alarm in werking stellen. Bovendien zijn zij in staat informatie uit te wisselen om het gebruik ervan te optimaliseren.

Netatmo info

Een slim draadloos beveiligingssysteem voorkomt onnodige alarmen. Nauwkeurige bewegingsdetectie, gezichtsherkenning, alarminstellingen, uitschakeling op afstand of afgaan van de alarmsirene: u hebt de controle over uw huisbeveiliging!

De alarmsirene, een betaalbaar beveiligingsproduct

Er is een breed scala van huisalarmsirenes in alle prijsklassen. Binnen of buiten, bedraad of draadloos... Het hangt allemaal af van uw behoeften!

Vermijd in elk geval het gebruik van een dummy alarmsirene. Daarmee is het immers maar moeilijk te voorspellen wat het afschrikkend effect zal zijn wanneer u op vakantie bent.