Průvodce instalací Balíčku pro Dálkové Vytápění

Starter Pack

Snadná instalace

Vyměňte jednoduše stávající termostatické hlavice i když radiátory právě vyhřívají. Nepotřebujete žádné zvláštní znalosti.
Během výměny nemůže dojít k úniku vody.

Současný stav

Thermostatic valve

Termostatické hlavice

Vyměňte stávající termostatické hlavice ve dvou krocích. Termostatické hlavice mají číselné označení (obvykle od 1 do 5).
1/ Odmontujte stávající termostatickou hlavici radiátoru.
2/ Na její místo našroubujte novou Inteligentní Termostatickou Hlavici Netatmo.

Manual valve

Manuální hlavice

Manuální ventily jednoduše zapínají nebo vypínají topení a nemají očíslovanou stupnici (standardní značky se obvykle pohybují od 1 do 5). Výměnu manuálních ventilů svěřte profesionálovi.

Najít technika

Jaký je rozdíl mezi termostatickými a manuálními hlavicemi?

Netatmo PRO installation service

We have carefully selected plumbers and electricians who are certified to install Netatmo products. Choose the product you would like have installed and provide your postcode to find our nearest Netatmo PRO installers.

Další informace
Installer

Vysoce kompatibilní

Byt s ústředním topením

Dálkově vytápěný byt

Byt s ústředním topením

Dálkově vytápěný byt

Inteligentní Termostatické hlavice Netatmo jsou vhodné pro byty s ústředním topením. Jde-li o ústřední topení, pak jeden kotel produkuje teplo pro skupinu bytů v jedné budově.

Požadavky na instalaci:

Soukromá Wi-Fi síť

Kompatibilní systém

Jakýkoli z těchto
zdrojů energie

flatcollective

Inteligentní Termostatické Hlavice Netatmo jsou vhodné pro dálkově vytápěné byty. Dálkovým vytápěním se rozumí teplárna, která produkuje teplo pro skupinu budov nebo celou oblast.

Požadavky na instalaci:

Soukromá Wi-Fi síť

Kompatibilní systém

Jakýkoli z těchto
zdrojů energie

flatdistrict

Jak to funguje

Collective installation

V případě této instalace upravují Inteligentní Termostatické Hlavice Netatmo přívod teplé vody z topného okruhu budovy.
Inteligentní Termostatické Hlavice využívají radiového signálu pro připojení k relé, které je součástí základního Balíčku pro Dálkové Vytápění.
Netatmo Relé se připojuje přes Wi-Fi sít k internetu a umožňuje ovládání na dálku z vaší aplikace.

Zhlédněte instalační video Stáhněte si příručku pro bezdrátovou montáž Ověřte si, zda je váš systém kompatibilní