O naší společnosti

Společnost Netatmo tvoří zejména příběh talentovaných lidí, kteří jsou zapálení pro společný projekt.
Jsme odhodláni vytváře hodnotná zařízení a k tomu chceme budovat i hodnotnou společnost

Co nás vystihuje

Sídlo společnosti a centrum výzkumu a vývoje ve Francii

Výzkum a vývoj 60 %
Obchod a marketing 30 %
Podpůrné funkce 10 %

Průměrný věk 32 let

20 zastoupených národností a obchodní aktivity rozšířené po celé Evropě

Náš příběh

Netatmo je francouzská společnost založená roku 2011, v jejímž srdci stojí inovace. Naší misí je navrhování inteligentních zařízení, která jsou funkční, inovativní a každou domácnost přemění na domácnost inteligentní.
V roce 2018 jsme se stali součástí skupiny Legrand a stále ctíme hlavní hodnoty nezbytné pro naši soudržnost, kreativitu a výkonnost.
Od svého založení společnost Netatmo získala za všechna svá zařízení více než 20 ocenění.

10 let společnosti Netatmo

Certifikace ISO 27001

Inteligentní Video Zvonek

Netatmo vstupuje do skupiny Legrand

Inteligentní Venkovní Kamera

Inteligentní Senzor Kvality Ovzduší v Interiéru

Inteligentní Interiérová Kamera

  1. přijatý zaměstnanec

Inteligentní Termostat

Inteligentní Meteostanice

Založení společnosti Netatmo

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Navrhujeme konektivní zařízení do domácností. Jsou inovativní, inspirativní, mají vytříbený vzhled a svým uživatelům umožňují žít v bezpečnější, zdravější a pohodlnější domácnosti

Zásadní hodnoty pro spolehlivou technologii

Ochrana osobních údajů

Veškerá komunikace je šifrována a zabezpečena a naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně auditovány.

Udržitelný koncept

Naše zařízení navrhujeme tak, aby vydržela: jejich aktualizace probíhá pravidelně a doživotně zcela zdarma.

Ochrana soukromí

Již od fáze návrhu našich zařízení dbáme na to, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. A vy máte vždy vše pod kontrolou.

Bez předplatného

Všechny funkce našich zařízení jsou dostupné bez předplatného či dalších poplatků.

Naše prostory

Métal 57, budova náležící mezi bývalé průmyslové dílny značky Renault, se nachází na břehu řeky Seiny v Boulogne-Billancourt. Stavba prošla citlivou rekonstrukcí s důrazem na zachování její původní architektury a přitom byla perfektně přizpůsobena pro nové využití. Při návrhu prostor byl kladen důraz na inovativnost; prostory tak odpovídají na různé potřeby, zejména díky bezpočtu služeb dostupných zaměstnancům (RIE, food court, fitness centra apod.).
Koncepce budovy se vyznačuje občanskou angažovaností a důrazem na ekologičnost.

Philippe Citroën

Philippe má přes 25 let zkušeností v oblasti spotřební elektroniky, prodeje, marketingu a managementu. Svou kariéru zahájil ve společnosti Sony France, kde zastával různé pozice a od roku 2005 zde byl v pozici výkonného ředitele. Zavedl nové distribuční strategie, zasloužil se o změnu pozice značky v rámci trhu a aktivně přispěl k rozvoji prodeje, podílu na trhu a nárůstu zisku společnosti.
Philippe definuje a koordinuje strategii rozvoje na mezinárodní úrovni a zavádí aktivity pro součinnost se skupinou Legrand, které společnosti Netatmo umožňují upevnit svou pozici na trhu Inteligentní Domácnosti.

Systém varování proti podvodnému a protiprávnímu jednání

Skupina Legrand zavedla systém použitelný ve všech jejích dceřiných společnostech, který umožňuje jakékoli osobě upozornit skupinu na nezákonnou, neetickou a/nebo nebezpečnou skutečnost nebo chování poškozující obecný zájem, jednotlivce nebo společnost. Tato upozornění mohou být předána pracovníkovi pro kontrolu dodržování předpisů skupiny a řediteli lidských zdrojů skupiny prostřednictvím legrand.signalement.net/.

Jak je uvedeno v Chartě základních zásad skupiny, skupina poskytuje ochranu před odvetnými opatřeními vůči oznamovateli. Nikdo tak nemůže být vystaven odvetným opatřením nebo hrozbám odvety proto, že v dobré víře oznámil chování v rozporu s etikou nebo podvodné chování.

Informace shromážděné všemi příjemci oznámení a dotčenými osobami zůstávají přísně důvěrné. Osobní údaje jsou shromažďovány v souladu s právními předpisy, a zejména v souladu s novelizovaným zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Dotčené osoby (vydavatel záznamu, osoby podílející se na shromažďování nebo zpracování záznamu, osoba, která je předmětem záznamu jako oběť nebo domnělý svědek skutečností) mohou uplatnit své právo na přístup prostřednictvím systému nebo dopisem adresovaným pověřenci skupiny pro kontrolu dodržování předpisů. Uplatněním tohoto práva tyto osoby neobdrží žádné údaje týkající se třetích stran.