Fungování Inteligentního Termostatu

Kdo může Termostat ovládat?

Kdokoliv, kdo vlastní účet Netatmo propojený s přístroji: přístup je možné sdílet s několika uživateli.

Jak se Termostat ovládá?

Jakmile je Inteligentní Modulační Termostat Netatmo připojený k internetu, lze ho ovládat z aplikace Home + Control (iOS&Android). Pozn. Termostat lze ale ovládat i manuálně.

Kolik Inteligentních Modulačních Termostatů Netatmo mohu přiřadit k jednomu účtu Netatmo nebo do jedné domácnosti?

K vašemu účtu Netatmo můžete přidat tolik Inteligentních Modulačních Termostatů Netatmo, kolik si přejete. K jedné domácnosti lze přiřadit až 10 Termostatů.

Jak spolu Inteligentní Modulační Termostat a Relé komunikují?

Inteligentní Modulační Termostat komunikuje pouze s Relé, a na dlouhých rádiových vlnách přenášených zabezpečeným protokolem navrženým společností Netatmo. Pro komunikaci s routerem Relé používá Wi-Fi síť. Veřejné přístupové body nejsou podporovány.

Jak je Relé připojeno k internetu?

Relé se připojuje pouze prostřednictví soukromé Wi-Fi sítě 2,4GHz. Veřejné přístupové body nejsou podporovány.

Budou mé přístroje fungovat i v případě přerušení připojení k Wi-Fi síti?

Dojde-li k přerušení Wi-Fi připojení, Inteligentní Modulační Termostat se bude i nadále řídit referenční teplotou zadanou před přerušením (režim mimo domov, Ochrana proti zamrznutí nebo manuální nastavení). Vytápění může být ovládáno i manuálně, přímo z Termostatu. Během přerušení:
• Není dostupná komunikace na dálku, úprava plánování nebo natavení.
• Fyzická tlačítka Termostatu stále umožňují manuální změnu příkazů. Délka trvání těchto příkazů odpovídá délce zadané před přerušením komunikace v pokročilém nastavení aplikace Energy: Provozní režim> Výchozí doba trvání ručně zadaných příkazů (3 hod.).
• Dochází také k deaktivaci funkce Auto-Adapt (Předcházení), protože ta se odvíjí od naměřených venkovních hodnot, které nejsou bez připojení dostupné.
Všechny funkce Termostatu budou po opětovném připojení k internetu automaticky obnoveny.

Fungují mé přístroje i v případě výpadku el. proudu?

Vytápění a přístroje Netatmo po tuto dobu nefungují. Nicméně, naše přístroje jsou navrženy tak, aby se jejich fungování automaticky obnovilo po obnovení přívodu elektřiny.

Kde se nachází teplotní čidlo Termostatu?

Teplotní čidlo se nachází v krabičce Termostatu.

Jaká je spotřeba el. proudu Relé?

Relé ročně spotřebuje 500 mW, tj. zhruba 50 euro centů.

Jaká je maximální možná vzdálenost mezi Inteligentním Modulačním Termostatem a Relé?

V otevřeném prostoru zůstává spojení mezi Termostatem a Relé zachováno do vzdálenosti 100 metrů. Upozorňujeme: překážky jako zdi nebo změna poschodí mohou dosah snížit.

Jak je Inteligentní Modulační Termostat napájen?

Termostat funguje na 3 AAA baterie, které jsou součástí balení. Životnost dosahuje 2 let. Relé je do el. sítě připojeno přes adaptér kotle.

Je možné vytvořit několik plánů vytápění?

Ano, je možné vytvořit až 10 plánů vytápění.

Mohu ovládat instalaci s několika zónami?

Ano, můžete ovládat i instalaci složenou z několika topných okruhů (např. přízemí a 1. patro). Každá topná zóna by měla být regulována pomocí Inteligentního Termostatu, nebo Inteligentního Modulačního Termostatu, a to v závislosti na typu instalace. V zónách je tak možné nastavit různé teploty a dosáhnout většího komfortu a úspor el. energie.

Mohu spravovat jednotlivé pokoje samostatně?

Ano, můžete vaši instalaci doplnit o Přídavné Inteligentní Termostatické Hlavice a ovládat místnosti samostatně.

Jaké funkce mi přinese kompatibilita s Apple HomeKit?

Díky kompatibilitě s Apple HomeKit budete moci ovládat vytápění hlasem a v některých případech vytvářet různé scénáře.

Co se stane v případě, že se Termostat nachází v místnosti bez radiátoru?

V tomto případě Termostat nebude schopen správně regulovat domovní teplotu, protože bude teplotní výkyvy zaznamenávat pouze nepřímo. Doporučujeme nainstalovat Termostat de středové místnosti vaší domácnosti, která odráží váš životní rytmus a která je radiátory patřičně vytápěna, např. obývací pokoj.

Jaký je rozdíl mezi kotlem s modulací výkonu a kotlem s vyp./zap. topným systémem?

Kotel s vyp./zap. topným systémem se zapíná a vypíná v závislosti na příkazech vydávaných Inteligentním Modulačním Termostatem, aby v místnosti dotáhl zadané teploty. Kotel s modulací výkonu reguluje teplotu vody v topném oběhu na základě příkazů vydávaných Inteligentním Modulačním Termostatem a snaží se tak o dosažení přesné zadané teploty.

Co je to funkce Auto-Adapt ?

Funkce Auto-Adapt umožňuje dosáhnout správné teploty v požadovaný okamžik. Soustavně analyzuje izolaci domu. Po výchozím dvoutýdenním pozorovacím období Termostat ví, kolik času je potřeba k vytopení domu. Zohledňuje místní venkovní teplotu měřenou naší partnerskou společností Meteo Group.

Jaký je rozdíl mezi prvním Termostatem Netatmo a tímto? Je to druhá verze původního Termostatu?

Inteligentní Termostat Netatmo je kompatibilní s klasickými kotly s vyp./zap. topným systémem. Inteligentní Modulační Termostat Netamo je kompatibilní s kotli OpenTherm s modulací výkonu. Jedná se o 2 různá zařízení, která jsou vhodná pro 2 různé typy instalací.

Jak Termostat upravuje teplotu vody v topném okruhu?

Díky modulačnímu algoritmu může uživatel upravit ohřívací teplotu kotle. Tento parametr může být upraven manuálně na „teplotní křivce“ Termostatu, v pokročilém nastavení: čím vyšší teplota, tím vyšší bude teplota vody v okruhu.

Řídí Termostat domácí užitkovou vodu?

Modulační Termostat může ovládat pouze teplou užitkovou vodu u kotlů OpenTherm se zásobníkem na teplou vodu.
Stejně jako u topení je možné naplánovat zapnutí nebo vypnutí ohřevu vody na základě vašich potřeb. Teplotu teplé užitkové vody můžete rovněž kontrolovat a ovládat ze své aplikace v nastavení Termostatu. V případě, že odjíždíte na delší dobu, doporučujeme nastavit režim Mimo domov. Tento režim ohřev vody automaticky vypne. V létě, až vypnete topení, ale budete chtít nadále ohřívat vodu, nastavte režim Ochrana proti zamrznutí. Ohřev vody bude i nadále probíhat podle vašeho plánu.

Je moje instalace kompatibilní?

Inteligentní Modulační Termostat Netatmo je navržen pro fungování s kotli OpenTherm s modulací výkonu. Termostat moduluje výkon kotle, vy můžete využívat ovládání na dálku, funkce Auto-Adapt, plánu vytápění sestaveného podle vašeho životního rytmu a vyladěného vytápění (PID regulátor).

Co je to funkce Auto-Care ?

Funkce Auto-Care vás upozorní v případě zjištění chybného fungování kotle nebo tepelného čerpadla. Pomocí aplikace vám sdělí přesný problém zjištěný u kotle. Díky tomu můžete tyto informace snadno sdílet s vaším topenářem. Už mu nemusíte volat kvůli pouhé diagnostice závady. Také vás informuje o nízké hladině nabití baterie Termostatu.

Zpět na stránku s představením produktu