Verplicht brandalarm: op wie is het van toepassing?

Makkelijk antwoord: iedereen! Ja, maar de wet maakt onderscheid tussen de toepassingen van verplichte brandalarmen. Hier volgt een kort overzicht van uw brandveiligheidsverplichtingen die betrekking hebben op uw situatie.

Verplichte brandveiligheid in... een privéwoning

Sinds 2015 moet elke woning volgens de wet zijn uitgerust met ten minste één rookmelder. Dit type detector is in de handel gemakkelijk verkrijgbaar tegen betaalbare prijzen. De laagste prijzen van brandmelders beginnen bij ongeveer 10 euro, tot enkele tientallen euro's voor een meer geavanceerde melder. Het belangrijkste is dat u de CE-markering en de NF-norm op de detector controleert.

Rookmelders worden namelijk gebouwd volgens gereglementeerde veiligheidsnormen en moeten voldoende vermogen hebben om alarm te slaan wanneer rook wordt gedetecteerd.

Installatie van de brandmelder

De brandmelder moet worden geïnstalleerd aan het plafond in een ruimte van de woning waar veel mensen komen, uit de buurt van de keuken of de badkamer, om te voorkomen dat er vals alarm wordt gegeven door waterdamp. Als uw woning meerdere verdiepingen heeft, is het raadzaam op elke verdieping een detector te installeren voor extra veiligheid.

Werking van de brandmelder

De rookmelder detecteert de aanwezigheid van rook in huis en laat een geluidsalarm afgaan.

Wie is verantwoordelijk?

Volgens de wet is het de eigenaar die de verplichte rookmelder moet leveren en installeren. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder van de woning om ervoor te zorgen dat de melder(s) in de loop van de tijd werkt (detectie en alarm) en daarom moet de huurder het onderhoud van de melder beheren.

Netatmo info

Onze Intelligente Rookmelder controleert zichzelf automatisch op goede werking. Deze detector heeft zelfs een functie om u eraan te herinneren het alarm van tijd tot tijd te testen!

Verplichte brandveiligheid in... een bedrijf of een publieke instelling

Bedrijven en publieke instellingen zijn gebonden aan een brandveiligheidsverplichting en uitgebreidere brandveiligheidsvoorschriften. Het doel is de bescherming van allen op de werkplek (zoals vermeld in de arbeidswet) of in een gebouw dat publiekelijk toegankelijk is.

Een volledig brandbeveiligingssysteem moet dus verplicht worden geïnstalleerd, afhankelijk van het soort instelling of gebouw.

Onder de voorzieningen die vereist zijn door de brandvoorschriften vinden we onder andere:

  • een geschikt alarmsysteem (detectie en geluidsalarm)
  • producten voor het blussen en het rookvrij maken van ruimtes
  • een evacuatieplan en een bord met veiligheidsaanwijzingen

In geval van niet-naleving zal de inrichting op straffe van sluiting moeten voldoen aan de brandveiligheidsnormen.

Brandveiligheid en verzekering

Of u nu in een bedrijf werkt, of als particulier en een brandverzekering hebt afgesloten, het principe is hetzelfde. Uw verzekering zal u alleen vergoeden als u vóór de ramp het verplichte brandbeveiligingssysteem hebt geïnstalleerd (brandmelder of volledig brandbeveiligingssysteem).