Hoe draagt uw brandweersirene bij aan uw veiligheid?

Een brandweersirene, of brandalarm, is ontworpen om ons door middel van geluid te waarschuwen voor het gevaar van een brand. Een krachtig alarm, dat vaak wordt geactiveerd door een rookmelder die deel uitmaakt van een brandbeveiligingssysteem. Hoe werkt zo'n brandbeveiligingsinstallatie, die essentieel is voor de bescherming van iedereen, zowel thuis als op het werk?

Brandveiligheid: de belangrijkste beschermingselementen van het systeem

  • Een rookmelder

Alle particuliere woningen moeten met een rookmelder worden uitgerust. Uw rookmelder thuis heeft een ingebouwd brandalarm.

In het geval van meer complexe brandbeveiligingssystemen, kunnen de volgende apparaten worden aangetroffen:

  • Een brandcentrale die het alarmsysteem coördineert
  • Een manuele of automatische alarmtoon
  • Een hoorbaar alarm (brandsirene)
  • Een brandblusser (verplicht op het werk, aanbevolen thuis)
  • Evacuatieplan en -bewegwijzering
  • Een automatische oproep voor hulp in geval van een alarm

De beveiligende werking van brandalarmen

Elk brandalarm heeft een hoorbaar alarm om u en uw omgeving te waarschuwen, dag en nacht. Een brand kan zich met zeer hoge snelheid verspreiden en vereist een geschikt beschermingssysteem en een geluidsalarm.

De rookmelder gaat af zodra het een bepaalde hoeveelheid rook detecteert. De melders detecteren rook en laten het brandalarm automatisch afgaan. De handbrandmelder, de beroemde rode doos, maakt het mogelijk het brandalarm manueel te activeren indien nodig, vooral in grote gebouwen of inrichtingen.

Met brandaccessoires zoals brandblussers kan actie worden ondernomen zodra een brand is ontdekt en de veiligheid worden hersteld.

Het woord “sirene” verwijst naar de beroemde zeemeerminnen uit de mythologie, die erom bekend stonden voorbijgangers te waarschuwen met hun welluidende gezang.

Welk type brandalarm voor welk doel?

Het type brandalarm is afhankelijk van het gebouw waarin het beveiligingssysteem is geïnstalleerd. Brandbeveiligingssystemen zijn over het algemeen ontworpen voor standalone gebruik en bieden een betere bescherming.

Geluidsniveau van het alarm

Het voorgeschreven geluidsniveau van het brandalarm is 85 dB voor woningen en 105 dB voor bedrijven en openbare gelegenheden.

Type brandalarm

Er zijn 4 soorten gecertificeerde brandmelders. Hun verschillende beschermingsniveaus zijn ontworpen voor grote gebouwen en/of openbare gebouwen.

Hoe dichter het type brandalarm bij 1 staat, hoe groter de veiligheid en de complexiteit van de installatie.

Type 4 is dus een brandbeveiligingsinstallatie die voorbehouden is voor kleine publieke instellingen. Deze categorie brandmelders werkt in het algemeen met een op batterijen werkende alarmcentrale, een handmatige handbrandmelder en een akoestisch alarm.

Wat is het verschil met brandalarm categorie 3? Dit systeem werkt met een in een netwerk opgenomen centrale unit met meerdere handbrandmelders. Deze categorie brandmelders beschikt over een batterij, maar ook een netaansluiting voor een autonome werking.