Wat zijn de juiste brandpreventiemaatregelen?

In Nederland worden 1 op 67 woningen jaarlijks door brand getroffen. En ook in andere gebouwen zijn er reële risico’s op branduitbraak. Dit is een goede reden om de juiste brandpreventiemaatregelen te bestuderen en aan te leren, en om onnodige risico's te vermijden voor een veilig dagelijks leven! Hoe kan brandpreventie thuis en op het werk worden verbeterd?

Brandpreventie begint met bewustzijn van risico’s

De risico's kennen betekent het onderwerp begrijpen, weten hoe u de mogelijke oorzaken van brand kunt identificeren (huisbrand of bosbrand) en uw veiligheid te verbeteren. Volgens het CBS waren er in 2019 in Nederland 115.480 brandincidenten.

Het risico is daarmee verre van onbeduidend. Herinnering! In geval van brand zijn een aantal maatregelen van essentieel belang:

  • Vermijd rook en gassen, die zeer giftig zijn
  • Organiseer de evacuatie van het gebouw of het huis
  • Bel onmiddellijk de hulpdiensten op 112
  • Sluit de gastoevoer en de elektrische installaties af

De essentiële preventieve maatregelen

Brandpreventiemaatregel nr. 1: de rookmelder

Sinds juli 2022 is de installatie van een rookmelder verplicht op elke laag van alle huizen, bedrijven en instellingen. Dit beschermingsproduct waarborgt uw veiligheid door u onmiddellijk te waarschuwen wanneer rook wordt gedetecteerd door de activering van een geluidsalarm. Controleer regelmatig of uw rookmelder goed werkt.

Brandpreventiemaatregel nr. 2: bestrijd de oorzaken van brand

Gas- of elektrische installaties die aan de normen voldoen, elektrische apparaten ‘s nachts uitschakelen, kreupelhout opruimen in de zomer (om de verspreiding van branden te beperken), vermijden dat branden worden aangestoken in de buurt van droge vegetatie of bomen... Dit zijn allemaal handelingen en reflexen die moeten worden aangenomen voor een goede brandpreventie, of het nu gaat om woningbranden of bosbranden.

Brandpreventiemaatregel nr. 3: het evacuatieplan

Stel in uw huis of bedrijf een evacuatieplan op of lees dit na en maak de nooduitgangen toegankelijk. In geval van brand zult u onmiddellijk weten hoe u uit de bedreigde ruimte kunt ontsnappen.

Brandpreventiemaatregel nr. 4: opleiding en instructies

Leer hoe te reageren in geval van brand en hoe eerste hulp te verlenen aan slachtoffers van brand. Voor nog meer veiligheid kunt u deze brandpreventietraining delen met uw werknemers of familieleden.

Brandpreventiemaatregel nr. 5: de brandblusser

Waarom zou u zich in bedrijven, maar ook thuis, niet uitrusten met één of meerdere brandblussers ?

Brandpreventiemaatregel nr. 6: isoleer gevaarlijke materialen in bedrijven

Giftig afval, brandbare stoffen, gasflessen... Hoe meer veiligheidseisen uw werkplek heeft, hoe belangrijker brandpreventietraining en -bewustzijn is. Dit begint met de opslag en isolatie van gevaarlijke materialen in het gebouw.

De Netatmo Slimme Rookmelder is in staat om zichzelf te controleren op volledige en goede functionaliteit, en stelt u in staat het alarm rechtstreeks vanaf uw smartphone te testen.