Brandalarm: wat dient u te weten?

We hebben allemaal wel eens een brandalarm meegemaakt op school of op het werk. Het doel? De rookmelder activeren en het laten afgaan van het brandalarm om de veiligheid van een gebouw, de evacuatie- en beschermingscapaciteit en de geboden noodhulp te beoordelen. Wat dient u echt te weten over een brandalarm? Hieronder vindt u enkele belangrijke dingen om te weten

Het testen van een brandalarm

Dit is de eerste stap, natuurlijk! Om ervoor te zorgen dat het brandalarm afgaat door middel van een geluidssignaal, moet eerst rook worden gedetecteerd door een brandmelder. Tenzij iemand met de handbrandmelder de alarmsirene heeft geactiveerd voor een specifiek doel, zoals een preventie- en opleidingsoefening.

De wet bepaalt dat alle woningen om veiligheidsredenen moeten zijn uitgerust met ten minste één rookmelder met alarm. Rookmelders zijn bewakingsproducten die de vorming van giftige (zoals koolmonoxide) of niet-giftige (zoals waterdamp) rook kunnen detecteren. Zij activeren dan een geluidsalarm (brandsirene).

Brandveiligheid: enkele belangrijke termen en alarmen

U wilt een brandbeveiligingssysteem aanschaffen of nagaan welk typebrandalarm het meest geschikt is voor uw huis? De volgende afkortingen en termen zullen u helpen!

  • Ontruimingsinstallatie : een systeem dat door middel van een geluidsalarm ervoor zorgt dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk kan verlaten. Dit type systeem wordt gebruikt in gebouwen die zijn uitgerust met een stand-alone alarmsysteem. Dit type apparatuur staat centraal in het brandalarmsysteem, en activeert een onmiddellijke evacuatie.
  • Rookmelder Dit is de basis van alle soorten beveiligings- en brandalarmsystemen. Controleer of uw huis over dit essentiële bewakings- en beschermingsapparaat beschikt!
  • Brandalarm type 4 Brandalarmsystemen type 4 op batterijen zijn verplicht in bepaalde openbare gebouwen.

Wat te doen in geval van een vals brandalarm?

Slechte grap, te gare noedels, sigaret... Voor dit soort valse alarmen hoeft u de brandweer niet te bellen!

Het brandalarm gaat soms af als er geen gevaar is. Om onnodige evacuatie en noodmaatregelen te voorkomen, moet het geluidsalarm worden uitgezet. Dit kan manueel gebeuren of op afstand dankzij slimme brandbeveiligingssystemen. U hoeft niet meer op een krukje te klimmen om uw rookmelder te bereiken en het alarm te stoppen!

Als u het brandalarm uitschakelt, wordt het om veiligheidsredenen na een paar minuten automatisch weer ingeschakeld als er nog rook wordt gedetecteerd.