Wat zijn de gevaren van koolmonoxide?

Koolmonoxide is een kleurloos, reukloos en niet-irriterend gas, maar het is een reëel gevaar omdat het veel nadelige gevolgen voor de gezondheid heeft. Bij langdurige blootstelling kan het dodelijk zijn. Maar wat zijn de risico's van koolmonoxidevergiftiging? Welke apparaten kunnen worden gebruikt om de beveiliging van uw huis te verbeteren?

Symptomen van inademing van koolmonoxide kunnen ernstig zijn

Koolmonoxide is een gas dat een reëel probleem voor de volksgezondheid vormt. Het is namelijk betrokken bij honderden vergiftigingen per jaar in Nederland, waarvan de meeste in de winterperiode. Erger nog: ongevallen met dit gas zijn de belangrijkste oorzaak van vergiftiging in geïndustrialiseerde landen. De reden? De vele verwarmingstoestellen, huishoudelijke toestellen en algemene verbrandingstoestellen.

Koolmonoxide is niet brandgevaarlijk zoals sommige andere gassen, maar het brengt wel veel gezondheidsrisico's met zich mee. Bij inademing vervangen koolmonoxide moleculen snel de zuurstofmoleculen in het bloed. Dit gas, dat door de menselijke zintuigen niet kan worden waargenomen, is dus schadelijk omdat koolmonoxide de plaats inneemt van zuurstof in de hemoglobine (het rode pigment in het bloed dat zuurstof door het hele lichaam transporteert).

Dit leidt tot steeds ernstiger schadelijke effecten, afhankelijk van de duur van de blootstelling aan koolmonoxide:

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • zichtproblemen
 • maagpijn
 • braken
 • verlies van bewustzijn

Bovendien kan koolmonoxide na blootstelling van een uur de dood tot gevolg hebben. Het gevaar van deze vergiftigingen is dus zeer reëel, evenals de symptomen die zich vanaf de eerste minuten van blootstelling aan het gas voordoen.

De minste van deze symptomen zou een alarmbel moeten doen rinkelen, vooral als u thuis een verbrandingstoestel voor de verwarming gebruikt: houtverwarming, olieverwarming (stookolie, benzine, enz.), gasverwarming (butaan, propaan, aardgas, enz.). Het is niet ideaal om de eerste symptomen af te wachten alvorens te reageren: ongelukken met koolmonoxide kunnen gemakkelijk worden voorkomen, bijvoorbeeld door thuis een koolmonoxidemelder te installeren.

Hoe meer verbrandingstoestellen u gebruikt, hoe groter het gevaar en de kans op koolmonoxidevergiftiging.

Netatmo info

Koolmonoxide wordt geproduceerd als gevolg van een slechte verbranding (onvolledige verbranding) in een verbrandingstoestel of -motor (gas, hout, benzine, steenkool, enz.).

De weinig bekende gevaren van koolmonoxide

Koolmonoxide werkt als een zeer giftig verstikkend gas en u bent nu bekend met de vele symptomen, van de meest oncomfortabele tot de meest gevaarlijke. In slechts enkele minuten wordt het door het lichaam opgenomen. Vandaar de drempels die door de overheid zijn vastgesteld:

 • 0,1% koolmonoxide in de lucht veroorzaakt de dood in slechts 1 uur
 • 1% koolmonoxide in de lucht veroorzaakt de dood in slechts 15 minuten
 • 10% koolmonoxide in de lucht doodt onmiddellijk

Een ander gevaar van koolmonoxide, afgezien van het feit dat het natuurlijk een zeer schadelijk (zelfs dodelijk) gas is voor de gezondheid van alle zoogdieren, is het feit dat het zich zeer snel in het milieu verspreidt. Dit komt doordat koolmonoxide een vergelijkbaar soortelijk gewicht heeft als lucht, en daardoor eenvoudig met de omgevingslucht vermengt.

Twee koolmonoxidevergiftigingen voor de prijs van één

We hebben het vaak over gasvergiftiging, maar er zijn twee soorten vergiftiging: chronische en acute.

 • Een laag niveau van koolmonoxidevergiftiging wordt "chronisch" genoemd en heeft geen ernstige gevolgen. De enige symptomen zijn hoofdpijn, misselijkheid en mogelijk geestelijke verwarring.
 • Acute koolmonoxidevergiftiging is ernstiger, omdat ze duizeligheid, bewusteloosheid, spierzwakte en zelfs coma en de dood kan veroorzaken

De oorsprong van ongevallen gerelateerd aan of veroorzaakt door koolmonoxide

Hoewel koolmonoxide een zeer gevaarlijk gas is dat afkomstig is van verbrandingstoestellen, kunnen ongevallen meestal worden vermeden.

Een slechte afvoer van verbrandingsproducten is de belangrijkste oorzaak van vergiftiging, aangezien een verstopt of slecht gedimensioneerd rookkanaal een goede verbranding en de uitstoot van het gevaarlijke gas koolmonoxide verhindert.

Ook andere factoren kunnen een rol spelen bij het risico op koolmonoxidevergiftiging, zoals een gebrek aan ventilatie (of een geblokkeerde luchtafvoer) in de kamer. Slecht of gebrekkig onderhoud van verwarmingstoestellen is ook een oorzaak van veel ongevallen met koolmonoxide. Open haarden, fornuizen, kachels en mobiele kachels moeten daarom regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden.

Verwarmingstoestellen en warmwaterboilers zijn vaak de oorzaak van koolmonoxide-uitstoot, vanwege hun leeftijd en gebrekkig gebruik.

Wanneer men deze oorzaken kent, kunnen ongevallen beter worden bestreden. In Nederland zijn er per jaar honderden koolmonoxidevergiftigingen, en dit aantal zou dus naar beneden kunnen worden gebracht. Van al deze koolmonoxidevergiftigingen is bijna een kwart ernstig en vallen er elk jaar verscheidene doden.

Netatmo info

86% van de koolmonoxidevergiftigingen doet zich voor in huis, 3 van de 4 vergiftigingen houden verband met een aangesloten verwarmingssysteem zoals een gasketel, kachel/radiator of waterboiler.

Koolmonoxidevergiftiging: wat te doen?

Het gevaar van koolmonoxide is dus reëel en ernstig: het is een gas dat zo snel mogelijk moet worden opgespoord om de gevolgen voor de gezondheid te beperken. Er moet dringend actie worden ondernomen zodra een symptoom wordt opgemerkt en er een verband met koolmonoxide lijkt te bestaan (b.v. bij een kachel die midden in de winter aanstaat). Hier zijn enkele officiële aanbevelingen in geval van koolmonoxidevergiftiging:

 • Ventileer de ruimte zo snel mogelijk en open ramen en deuren
 • Schakel onmiddellijk de verbrandingstoestellen in het hele gebouw uit
 • Evacueer het gebouw
 • Neem contact op met de hulpdiensten: Bel 112
 • Vraag advies aan een verwarmingsdeskundige of de brandweer voordat u naar huis gaat

Hoe eerder de eerste symptomen worden ontdekt, hoe eerder u kunt handelen. Een koolmonoxidemelder is daarom een goede oplossing om te worden gewaarschuwd zodra bij onvolledige verbranding koolmonoxide vrijkomt.

Bij ongevallen thuis is koolmonoxidevergiftiging een reële risicofactor. Om het aantal van deze jaarlijkse gevallen te verminderen, is het van essentieel belang voorzorgsmaatregelen te nemen bij verwarmingsinstallaties en zich uit te rusten met een koolmonoxidemelder.