Wat zijn de mythes en de feiten omtrent de slimme meter?

De slimme elektriciteitsmeter die op grote schaal door de verschillende energiebedrijven in woningen wordt geïnstalleerd. Deze meter maakt deel uit van een nieuwe generatie elektriciteitsmeters die in staat zijn gegevens over het elektriciteitsverbruik te verzamelen. Hoe zit het met de privacy en gegevensbescherming? Ondanks de duidelijke voordelen van de slimme-meter wat de controle van het verbruik en de nauwkeurigheid van de facturen betreft, heeft zijn komst ook voor veel controverse gezorgd. Is het een interessant hulpmiddel of een val om te vermijden?

Wat is een slimme meter?

De slimme meter in een notendop

U weet waarschijnlijk al (en hebt er zelfs al een in uw huis geïnstalleerd) dat de Linky-meter de slimme communicerende elektriciteitsmeter is die in 2015 werd voorgesteld door Enedis, die verantwoordelijk is voor het elektriciteitsdistributienetwerk in Frankrijk. De slimme meter, die in de plaats komt van de oude meters, is intelligenter zijn en stelt klanten in staat hun energieverbruik efficiënt te beheren dankzij een nauwgezette controle en facturering (maandelijks, halfjaarlijks, enz.) op basis van het werkelijke verbruik.

Hoe de slimme meter werkt

Zoals alle intelligente apparatuur werkt de slimme meter door het verzamelen van verbruiksgegevens om een dagelijkse verbruiksindex op te stellen. De gegevens die naar energieleverancier worden verzonden, zijn het serienummer van de meter, de datum en het tijdstip van ophaling, de totale verbruikte energie (in Wh), het vermogen (W), enz. Al deze gegevens worden eenmaal per dag naar de energieleverancier verzonden. Het is de optelsom van deze metingen die betekenis geeft aan de gegevens en het mogelijk maakt het verloop van uw energieverbruik zeer nauwkeurig weer te geven. De CNIL, de nationale commissie voor digitalisering en vrijheden, legt een minimumgrens op van 10 minuten tussen twee metingen, waardoor de overdracht van informatie wordt beperkt*. Op basis van de verzamelde gegevens bepaalt ENEDIS uw elektriciteitsrekening.
Alle verzamelde gegevens kunnen uiteraard op elk moment door de consument worden geraadpleegd in zijn persoonlijke ruimte op het internet.

Een technologische vooruitgang die ter discussie staat

Om het leven van de Fransen te vereenvoudigen, worden geleidelijk aan Linky-meters geïnstalleerd in Franse woningen: tegen 2021 zullen er naar verwachting niet minder dan 35 miljoen meters in Frankrijk zijn geïnstalleerd. Deze nieuwe generatie elektriciteitsmeter wordt echter niet unaniem ondersteund. De tegenstanders ervan beschuldigen het systeem ervan dat het schadelijk is voor de gezondheid, zozeer zelfs dat sommige Fransen weigeren een Linky-meter in hun huis te laten installeren.

Wat zijn de voordelen van de slimme meter?

Ondanks de controverses en twijfels kent de slimme meter vele voordelen voor een huishouden dat ermee is uitgerust:

Vereenvoudiging van procedures die gerelateerd zijn aan elektriciteit

Al uw elektriciteitsprocedures worden praktischer. Alles gebeurt op afstand, wat de kosten van technische interventies vermindert. De toegang tot elektriciteit is in minder dan 24 uur mogelijk in een nieuwe woning en niemand hoeft naar uw huis te komen om de elektriciteitsmeter uit te lezen. Bovendien kan een Linky-meter in slechts 30 minuten in uw huis worden geïnstalleerd.

Betere berekening van de elektriciteitsrekening

Met de gekoppelde en intelligente Linky-meter wordt de elektriciteitsrekening rechtstreeks berekend en vastgesteld op basis van het werkelijke elektriciteitsverbruik van het huis. Dit maakt een einde aan het ramen van facturen en geeft u een beter zicht op uw verbruik en financiën.

Het elektriciteitsaanbod kiezen dat het best aan uw behoeften beantwoordt

Dankzij analyse van uw dagelijks verbruik door de slimme meter, kunt uw op basis van deze gegevens de elektriciteitsdeals kiezen die perfect zijn afgestemd op uw levensstijl en uw gewoonten op het gebied van elektriciteitsverbruik.

Nauwkeurige en voortdurende controle van uw verbruik

Dankzij de technologie die in de slimme meter is ingebouwd, kunt u uw elektriciteitsverbruik van dag tot dag en zelfs van uur tot uur volgen. U kunt verbruiksdoelstellingen instellen en gepersonaliseerde waarschuwingen ontvangen, de relatie tussen het weer en uw verbruik analyseren, of profiteren van gepersonaliseerd advies van uw elektriciteitsleverancier.

Controverses rondom slimme meters

De effecten van de slimme-meter op de gezondheid

In tegenstelling tot wat soms (zonder bewijs) wordt beweerd, genereren slimme meters geen grotere elektromagnetische velden dan de oude meters. De informatie wordt niet continu doorgegeven, maar slechts gedurende enkele seconden per dag. De hoeveelheid golven die door slimme meters worden uitgezonden, is dus zeer gering.
De slimme meter geeft immers slechts een miniem deel van de energie in de vorm van uitgestraalde elektromagnetische golven af aan het milieu, en lijkt op het eerste gezicht geen gevaar te vormen voor de gezondheid van de Fransen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ondanks de bezorgdheid van de Nederlanders over het verzamelen van hun persoonsgegevens door de slimme meters, zijn de energiebedrijven uiterst voorzicht met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. En voor een goede reden! De slimme meter registreert alleen het elektriciteitsverbruik van het huishouden, uitgedrukt in kWh. Dit zijn dus de enige gegevens die door slimme meters worden verzameld (zoals bij de oude elektriciteitsmeters). Enedis verzamelt alleen de gegevens over het totale verbruik van het huishouden gedurende één dag, in overeenstemming met de energiecode. Deze zeer precieze verbruiksgegevens worden alleen verzameld als de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven*. Het is ook onmogelijk voor de energieleverancier om via de slimme meter toegang te krijgen tot het werkelijke verbruik van de gebruiker. De CNIL houdt toezicht op de praktijken van energieleveranciers en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden gerespecteerd en beschermd.

De prijs van de slimme meter

De slimme meter is niet van u, dus de aanschaf en installatie ervan worden volledig door uw energieleverancier betaald. Alle kosten in verband met de installatie ervan maken deel uit van de modernisering van het elektriciteitsnet en uiteindelijk wordt de klant niets in rekening gebracht. De Linky-meter is dus helemaal gratis voor u.

Kan ik de installatie van een slimme meter weigeren?

Het is belangrijk te preciseren dat de installatie van een slimme meter niet verplicht is, ook is het mogelijk een reeds geïnstalleerde meter uit te laten schakelen. Een energieleverancier kan u wettelijk niet verplichten tot het gebruiken van een slimme meter. Het is daarentegen wel mogelijk dat u geen toegang heeft tot een gedeelte van het aanbod.

Zo is het in veel gevallen zo dat u bijvoorbeeld geen contract met een dubbeltarief afsluiten als u weigert u oude meter door een slimme meter te laten vervangen.

  • Daarnaast mist u ook de precisie en de efficiëntie die de slimme meter biedt ten opzichte van zijn voorganger.

De slimme meter heeft de toekomst, zoveel is wel duidelijk. De meeste controverse is ongegrond en slimme meters brengen echte voordelen voor de gebruikers. De modernisering van het elektriciteitsnet zal onvermijdelijk gepaard gaan met slimme, communicerende meters!