Wat is het gereguleerde gastarief?

De gereguleerde gastarieven worden door de Franse staat aan Engie opgelegd en dienen als referentieprijs voor de markt, die sinds 2007 voor concurrentie is opengesteld. Doordat deze tarieven bleven stijgen, hebben steeds meer particulieren ervoor gekozen hun traditionele gasleverancier te verlaten, en om te kiezen voor aanbiedingen met prijzen die onder de gereguleerde tarieven liggen.

Wat is de oorsprong van het gereguleerde gastarief?

Om een beter begrip te verkrijgen van de gereguleerde gastarieven in Frankrijk, moeten we teruggaan naar het jaar 2007. Vóór dat jaar was de Franse gasmarkt een monopolie, d.w.z. Gaz de France (GDF) was de enige gasleverancier. Als monopoliehouder stelde GDF één enkel tarief vast, het gereguleerde tarief genoemd, waartegen gas werd verkocht.

Maar de situatie veranderde naarmate 2007 naderde, vooral door toedoen van de Franse regering en de Europese Unie. In de eerste plaats was het zo dat niet alleen de gasmarkt, maar de energiemarkt als geheel werd opengesteld voor concurrentie van professionals. Vervolgens werd deze wijziging in 2007 op alle personen van toepassing. Engie, het resultaat van de fusie tussen GDF en Suez, is niet langer de enige gasleverancier: er zijn tegenwoordig vele concurrerende aanbiedingen voor gas tegen marktprijzen.

Maar in tegenstelling tot wat u wellicht zou verwachten, blijft het gas hetzelfde, ongeacht welke leverancier u ook kiest. GRDF is nog steeds de beheerder van het aardgasnet in Frankrijk en heeft als taak uw gas tot bij u thuis te brengen en in gebruik te nemen.

Ondanks de openstelling voor concurrentie is Engie nog steeds verplicht gas aan te bieden tegen een gereguleerd tarief. Deze gereguleerde tarieven worden vastgesteld door een publieke instantie: de Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). Merk op dat de gereguleerde tarieven van Engie niet alleen bestaan voor particulieren en professionals, maar ook voor organisaties of lokale overheden. Bovendien zijn er ook gereguleerde tarieven voor elektriciteit: niet Engie maar EDF is daarvoor verantwoordelijk.

De ontwikkeling van gereguleerde gastarieven

Begin 2019 was 40% van de Fransen nog klant bij Engie, de traditionele leverancier, maar de openstelling voor de concurrentie gaat steeds sneller. De tarieven voor aardgas worden ook wel referentietarieven genoemd: alle gasleveranciers baseren hun tarieven op deze gereguleerde tarieven, die vaak lager liggen. Zij gebruiken dit prijsverlagingsargument vaak om klanten aan te trekken.

Een bijna permanente stijging van de gasprijzen

Tot 2016 gingen de gereguleerde tarieven vaak naar beneden. Maar sinds 2016 is de situatie veranderd: de dalende prijzen hebben aanvankelijk wisselende schommelingen gekend alvorens een duidelijke richting in te slaan: voortdurende stijging.

Eén van de redenen waarom Franse consumenten hun traditionele gasleverancier, Engie, het vroegere GDF, geleidelijk aan verlaten, is inderdaad de voortdurende stijging van de gereguleerde prijzen. In 2018 hebt u bijvoorbeeld misschien gemerkt dat de gereguleerde gastarieven ongeveer elke maand met enkele euro's in prijs zijn gestegen. Omdat er veel commerciële aanbiedingen zijn met aantrekkelijke prijzen, zijn particulieren steeds meer geneigd om een vaste of naar beneden bijgestelde offerte te nemen, en in het algemeen meer gebruik te maken van alternatieve energieleveranciers die goedkopere aanbiedingen doen.

Hoe de gereguleerde gastarieven verlaten?

Zoals u hebt begrepen, is de gasmarkt in Frankrijk thans concurrerend en niet langer monopolistisch. U kunt Engie en de gereguleerde gastarieven dus verlaten wanneer u maar wilt, zonder kosten. Het is eenvoudig: u sluit simpelweg een nieuw contract af met één van de vele andere aardgasleveranciers.

Let op dat indien u de gereguleerde gastarieven wenst te verlaten, u nog steeds bij Engie kunt blijven en kunt kiezen voor een Gaz Fixe of Gaz Ajust marktaanbod.

Maar om de beste aanbieding te kiezen op basis van uw behoeften, uw beperkingen en uw budget, aarzelt u niet om alle aanbiedingen die op de markt beschikbaar zijn met elkaar te vergelijken. Dat is per slot van rekening het hele punt van competitie. Direct Energie, Total Spring, Enercoop… er is geen tekort aan leveranciers van goedkopere of groenere, ecologisch verantwoorde gasaanbiedingen. De prijsverlagingen ten opzichte van gereguleerde gastarieven variëren van 5 tot meer dan 10%, afhankelijk van het aanbod, maar zorg ervoor dat u alle voorwaarden controleert.

Op weg naar de verdwijning van gereguleerde gastarieven?

Soms spreekt men van een totale afschaffing van de gereguleerde gastarieven in Frankrijk. Deze verdwijning is echter een reden tot bezorgdheid voor verscheidene consumentenverenigingen. Zonder gereguleerde tarieven zou de aardgasmarkt immers geen referentieprijs hebben. Het zou onmogelijk worden voor alternatieve leveranciers om een bepaald bedrag aan besparingen voor te stellen. Inzicht in de markttarieven kan ingewikkelder zijn voor de eindverbruiker, maar velen in de sector verzekeren dat deze volledige deregulering van de gasmarkt voor particuliere afnemers gunstig zal zijn voor de consument. Wordt vervolgd..

De gereguleerde tarieven waarop de aanbiedingen van alle marktconcurrenten zijn gebaseerd, stijgen voortdurend. Hoewel u niet langer verplicht bent om bij Engie te blijven, zult u wel de gevolgen ondervinden. Het is dus raadzaam uw aardgasleverancier zorgvuldig te kiezen.