Wat is een gasketel?

De met aardgas of propaangas gestookte CV-ketel is een efficiënt en populair centraal verwarmingssysteem, dat aangesloten op een radiatorcircuit of vloerverwarming een uitstekend comfort biedt. Dit type ketel verzorgt zowel de verwarming als het sanitair warm water voor huishoudelijk gebruik. Hij is eenvoudige te installeren, vereist zeer weinig onderhoud, en kent een goede prijs-kwaliteitverhouding…de voordelen van de gasketel zijn talrijk.

Wat is een gasketel en hoe werkt hij?

Gasketels zijn eenvoudig in het gebruik, kosteneffectief en duurzaam en zijn te vinden in vele huishoudens die op zoek zijn naar een efficiënt verwarmingssysteem. De gasketel werkt op een eenvoudige manier in 3 stappen voor de klassieke of hoogrendementsketel en in 4 stappen voor de condensatieketel:

  • De ketel werkt op aardgas of propaan;
  • De rookgassen die bij de verbranding ontstaan, circuleren in een wisselaar waarin het water van het verwarmings- of warmwatercircuit circuleert;
  • Het water warmt op, waardoor de temperatuur van de radiatoren en vervolgens van het huis stijgt;
  • In gascondensatieketels wordt de latente warmte van de rookgassen en waterdampen teruggewonnen en hergebruikt.

De gasketel heeft vele voordelen en zeer weinig nadelen: hij is efficiënt, kosteneffectief, neemt weinig plaats in, is gemakkelijk te installeren en te onderhouden, en is milieuvriendelijker dan andere ketels en heeft een levensduur van 10 tot 20 jaar. Zijn grootste nadeel? De hoge prijs van propaan (dit geldt alleen voor een propaangasboiler uiteraard), en de opslag ervan en het tweemaal per jaar bijvullen.

Eén van de grote voordelen van de gasketel is dat hij gemakkelijk te installeren is in zowel nieuwe woningen als bij verbouwingen. Vaak wordt hij aan de muur gemonteerd; zo neemt hij weinig ruimte in.
Bovendien kan de installatie van een wandgasketel zonder zorgen in de keuken worden uitgevoerd, waardoor hij zelfs in kleine woningen kan worden gebruikt. Op de vloer neemt het meer ruimte in beslag en is hijminder gemakkelijk te installeren (tenzij u al een vloerverwarmingssysteem hebt). De prijs van een wandketel is over het algemeen ook lager.

U kunt de prestaties van uw gasketel optimaliseren met de Slimme Thermostaat van Netatmo ! Programmeer, volg en beheer uw verwarmingssysteem met grotere precisie om uw energierekeningen te verlagen.

De juiste gasketel kiezen: conventioneel, hoogrendement of condensatie?

Zoals eerder vermeld, kan de gasketel zowel aan de wand als op de vloer worden gemonteerd en kan hij draaien op aardgas of propaangas. Terwijl de aardgasketel alleen op het net hoeft te worden aangesloten, moet de propaangasketel worden aangesloten op een gasopslagtank.

Naast deze onderscheidende aspecten zijn er drie hoofdtypen gasketels: de conventionele gasketel, de lage-temperatuur gasketel en de condensketel. Over deze laatste heeft u de laatste tijd wellicht meer gehoord: het is de meest besproken gasketel van het moment (en niet voor niets).

De conventionele gasketel

De conventionele gasketel was de eerste gasketel voordat meer geavanceerde systemen werden ontwikkeld. De werking van een dergelijke ketel is eenvoudig en ongecompliceerd (zoals beschreven in deel 1). Deze zijn het goedkoopst, maar leveren daarentegen ook het minste rendement.

De lagetemperatuurketel

De lagetemperatuurketel is de opvolger van de conventionele gasketels, waar hij veel op lijkt. Het enige verschil tussen de twee ketels is dat de aanvoertemperatuur van de lagetemperatuurketel is beperkt tot ongeveer 40°C om het rendement te verhogen. Er moet echter op worden gelet dat de radiatoren in het verwarmingssysteem compatibel zijn met de lagetemperatuurketel!

De condensatieketel

De meest moderne en efficiënte gasketel is de condensatieketel. In tegenstelling tot conventionele ketels maakt de condensatieketel gebruik van de rook en de waterdamp om het rendement te verhogen. Dit procédé verhoogt het rendement en beperkt het energieverlies tijdens het verwarmen. Dankzij het hogere rendement van de condensatie wordt de energie optimaal benut en vallen het verbruik en de gasrekening lager uit.

Opgemerkt dient te worden dat lagetemperatuurketels geleidelijk worden vervangen door hoogrendement (HR) ketels. Het zijn dus de condensatieketels die de voorkeur genieten op grond van wetgeving en subsidies.
Concluderend is de condensatieketel het duurst in aanschaf maar het goedkoopst in gebruik.

Is het beter een rookkanaal of een schoorsteen te gebruiken voor een gasketel?

Voor de installatie van uw conventionele, lage temperatuur of condensatieketel, kunt u kiezen tussen twee afvoermethodes van rook en dampen:

  • Een zuignapsysteem gevormd door 2 horizontale concentrische buizen die uw boiler “onafhankelijk” maken, waardoor hij in de meeste woningen kan worden geïnstalleerd, zelfs die zonder geventileerde ruimte;
  • Conventionele rookkanalen in de vorm van een buis: een geïsoleerd kanaal voorkomt overmatige condensatie in de ketel.

Rendement en prijs van een gasketel

Het rendement is hoger voor condenserende gasketels dan voor conventionele gasketels en hoogrendementsketels. Een verwarmingssysteem op basis van een condensatieketel kan een rendement tot 110% bereiken door de rookgasbenutting. Een conventionele gasketel daarentegen haalt zelden meer dan 100% en meestal een rendement van ongeveer 93%.

De prijs is afhankelijk van het type ketel en het vermogen. Een conventionele gasketel kan worden aangeschaft voor €500 tot €2500, een hoogrendementsketel is iets duurder. Een HR-ketel is echter veel duurder: van 3.000 tot 8.000 euro, afhankelijk van het vermogen! Gelukkig maken de kostenbesparingen hem op lange termijn rendabeler dan een conventionele of lagetemperatuurketel, ondanks de hogere aankoopprijs.

Bovendien komen alleen gascondensatieketels in aanmerking voor financiële steun van: de subsidie voor de energietransitie (CITE) van 30%, de energiepremie, financiële steun van het nationaal huisvestingsbureau (de Anah), de verlaagde BTW van 5,5% en de ecolening tegen nultarief. Conventionele gasketels komen niet in aanmerking voor deze subsidiemaatregelen, omdat zij niet milieuvriendelijk zijn: hoewel zij minder CO2 uitstoten dan een olieketel of een houtkachel, is hun CO2-voetafdruk verre van neutraal.

Het vervangen van een oude ketel door een gasketel (bij voorkeur condensatieketel of ten minste een hoogrendementsketel) is om verschillende redenen een interessant idee. Dit verwarmingssysteem kent een groot aantal gebruikers. Samengevat is de voordeligste gasketel de op de wand gemonteerde condensatieketel: deze wint het ruimschoots van de andere gasketels op het vlak van rendement, prestaties en prijs-kwaliteitverhouding!