Wat is de energieprestatie van een gebouw?

Energieprestaties zijn een belangrijk aandachtspunt bij het verlagen van energieverbruik en broeikasgasemissies. Klimaatverandering bedreigt de mensheid en de energietransitie is er met name op gericht de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Het energieprestatiecertificaat (EPC) heeft dit werk al meer dan tien jaar vergemakkelijkt door essentiële gegevens te verstrekken.

Nadruk op het idee van energieprestatie van gebouwen

Alvorens verder te gaan, is het belangrijk duidelijk te zijn over wat energieprestatie inhoudt. Het is een term die vaak wordt gebruikt in de bouwsector, maar ook op het gebied van ecologie, energietransitie, isolatie en huisvesting. Het is een concept dat aan bekendheid wint, en niet zonder reden: het is van essentieel belang om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Het is een belangrijk thema voor zowel de huishoudportemonnee, als de planeet.

Definitie van energieprestatie

De energieprestatie geeft aan hoeveel energie een gebouw jaarlijks verbruikt. Dit energieverbruik hangt af van de bouwkwaliteit van het gebouw en zijn isolatie, maar ook van het verwarmingssysteem en de wijze waarop het wordt gebruikt.
Het is duidelijk dat verbetering van de energieprestaties van een woning betekent dat u daarmee het jaarlijkse energieverbruik vermindert en een optimaal thermisch comfort te verkrijgt. De energieprestaties zijn daarom gekoppeld aan energie-efficiëntie in de zin dat ze van elkaar afhankelijk zijn.

Een berekening op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria

De energieprestaties van een gebouw worden berekend op basis van kwantitatieve criteria, die betrekking hebben op verwarming, warm water, verlichting, ventilatie en tenslotte koeling.
Numerieke gegevens worden ook gebruikt als kwantitatieve numerieke indicatoren. Deze omvatten de technische kenmerken van alle verschillende energie-installaties, de blootstelling van het gebouw aan de zon, de thermische isolatie, het ontwerp van de woningen en de indeling ervan, rekening houdend met de klimaatvariabelen, de hoeveelheid zelf opgewekte energie en het binnenklimaat van het gebouw.

Gegevensverzameling voor de beoordeling van energieprestaties

Al deze gegevens worden vervolgens samengevoegd om de energieprestatie van een gebouw of woning te beoordelen. Deze analyse wordt uiteindelijk omgezet in een energieprestatiecertificaat (EPC). Dit is een instrument waarmee u in een paar seconden kunt zien hoe goed uw huis of gebouw presteert in termen van energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen.

Hoe kan men de energieprestaties van een huis verbeteren?

De EPC is ingevoerd als onderdeel van het Europese energiebeleid om het energieverbruik in gebouwen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het energieprestatiecertificaat of EPC is vanaf november 2006 verplicht voor te koop aangeboden woningen en vanaf juli 2007 voor te huur aangeboden woningen.
Het energieprestatiecertificaat, een belangrijke informatiebron
Het EPC verschaft waardevolle informatie aan de koper, de huurder of zelfs aan de verkoper en de verhuurder:

  • Eerst wordt het energieverbruik van de woning of het gebouw bekeken en worden alle variabelen in detail geanalyseerd;
  • Vervolgens worden de broeikasgasemissies die zijn uitgestoten tijdens dit energieverbruik in kaart gebracht.

Hoe werkt het EPC in de praktijk?

Concreet is het doel van het energieprestatiecertificaat (EPC) precieze informatie te verstrekken over de energieprestatie van een woning of gebouw. Daartoe evalueert zij haar energieverbruik en broeikasgasemissies.

Dit EPC, dat een verplicht element is geworden, bevat gegevens over het gebouw of de woning, zoals de oppervlakte, de oriëntatie, de muurisolatie en de materialen waarvan het is gemaakt. Ook worden de verschillende soorten uitrusting en apparaten in het gebouw beoordeeld: alle installaties voor verwarming, warmwaterproductie, koeling en ventilatie.

Letters en kleuren om energieprestaties te duiden

A, B, C, D… of zelfs G: hoe zuiniger een huis, hoe eerder zijn letter in het alfabet. Op een andere schaal geldt hetzelfde als het een lage uitstoot van broeikasgassen heeft. U hebt misschien die gekleurde letters en schema's gezien: dit is het energieprestatiecertificaat, of EPC.

Hoe kunnen de energieprestaties van een huis verbeterd worden?

Wereldwijd neemt het energieverbruik van huishoudens al decennialang dramatisch toe. Daarom is het verbeteren van de energieprestaties een noodzaak: het ligt volledig in de lijn van de energietransitie waartoe Nederland zich heeft verbonden.

Alvorens te kiezen voor een efficiënter verwarmingssysteem, is het belangrijk om te begrijpen hoe uw gebouw werkt en om de energieprestaties ervan te bepalen, met name dankzij het EPC.

Ten tweede is het vaak essentieel om te beginnen met het effectief isoleren van uw zolder, muren, ramen of deuren: dit is waar de warmte ontsnapt. Overconsumptie is vaak de oorzaak van het gebrek aan energie-efficiëntie in een huis. Waarom niet beginnen met een analyse van de anomalieën in het verbruik van het gebouw: problemen met regulatie, oude of slecht onderhouden verwarmingsinstallaties, enz.

Maar dat is nog niet alles, er zijn ook apparaten die uw energie-efficiëntie, en dus uw energieprestaties, aanzienlijk kunnen verbeteren: dit is het geval met kamerthermostaten of verwarmingsregelaars.

De Slimme Thermostaat van Netatmo is een aangesloten thermostaat waarmee u uw energieverbruik kunt verminderen en tegelijkertijd uw thermisch comfort kunt verbeteren! Het is een uitstekende manier om de energieprestaties van uw huis te optimaliseren door efficiënter te verwarmen.

Een rendabele investering

Het verbeteren van de energieprestaties van een gebouw of woning betekent investeren in renovatiewerkzaamheden (isolatie, renovatie, enz.) die vervolgens resulteren in aanzienlijke energiebesparingen. Deze energiebesparingen zullen vervolgens worden doorberekend in de verwarmings-, elektriciteits-, gas- en andere energierekeningen. Vergeet niet dat u ook zult profiteren van een beter comfort dankzij de optimalisering van de energie-efficiëntie van uw woning!

Financiële steun kan u ook helpen bij de financiering van uw energie-efficiëntieverbeteringen aan uw gebouw. Dit zijn de talrijke steunmaatregelen die de Franse regering heeft ingevoerd voor de bouw en renovatie van woningen in het kader van de energietransitie. Onder andere:

  • De subsidie voor energietransitie of CITE, een subsidie van 30%;
  • De renteloze ecolening, waarmee u tot 30.000 euro kunt lenen;
  • De energiepremie aangeboden door energieleveranciers;
  • Het verlaagde BTW-tarief van 5,5%
  • De subsidies van het nationaal huisvestingsbureau (Anah)
  • Lokale subsidies.

Vermindering van het energieverbruik en van de uitstoot van broeikasgassen is in Europa één van de hoogste prioriteiten. Het is dan ook van essentieel belang de energieprestaties van gebouwen te verbeteren.