Hoe kunt u uw CO2-Voetafdruk verkleinen?

Wij leven in een periode van ecologische overgang waarin de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen een wereldwijde prioriteit wordt. De klimaatverandering bedreigt immers het voortbestaan van vele levensvormen, waaronder de mensheid. Het verkleinen van uw CO2-voetafdruk is dus essentieel om het milieu te beschermen. Energie is dan ook één van de belangrijkste terreinen waarop er actie moet worden ondernomen om de CO2-voetafdruk en de impact op het klimaat te verkleinen.

Wat is de CO2-voetafdruk?

De CO2-voetafdruk is een begrip dat is gerelateerd aan duurzaamheid. Eenvoudig gezegd is het de hoeveelheid CO2 die een levend wezen (mens, dier of plant), een bedrijf, een land of een object tijdens zijn leven uitstoot.

Dit broeikasgas is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de klimaatverandering en de opwarming van de aarde en wordt uitgestoten door de verbranding van fossiele brandstoffen, met name voor verwarming, vervoer, voeding en de energiesector.

Met de voorspellingen voor de toekomst van het klimaat in het achterhoofd (een stijging van de gemiddelde temperatuur van 8 graden in 2100!) is het dringend nodig onze CO2-voetafdruk en in meer algemene zin alle broeikasgas-emissies te verminderen. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar de energiehuishouding is een goed beginpunt.

Waarom uw CO2-voetafdruk verkleinen?

Broeikasgasemissies, met name CO2 (kooldioxide) en methaan, zijn de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Het is een bedreiging voor de hele biodiversiteit, van de oceanen tot de bossen tot de mens en alle andere diersoorten.

De voorspellingen van het IPCC en andere organisaties die zich bezighouden met klimaatvoorspellingen voor de 21e eeuw zijn duidelijk: het klimaat warmt sneller op dan verwacht, de gletsjers smelten nog sneller, de zeeën stijgen en extreme weersomstandigheden zoals tornado's, orkanen en droogteperioden nemen toe.

Het is ook bewezen dat deze klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijk handelen, vooral sinds de 18e eeuw. Als er niets verandert, zullen de gevolgen rampzalig zijn en veel deskundigen aarzelen niet meer om te spreken van de ineenstorting van onze thermo-industriële beschaving: de zogenoemde collapsology. Het zou het einde betekenen van de wereld zoals wij die kennen en het is onmogelijk precies te weten wat er dan zal gebeuren.

Om de gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken, moeten we de CO2-voetafdruk van menselijke activiteiten verkleinen, te beginnen met de dagelijkse uitstoot van broeikasgassen. Vervoer, voeding, verwarming, consumptiegedrag, huisvesting… er is geen tekort aan gebieden waar er ruimte is voor verbetering.

Het verminderen van uw CO2-voetafdruk is ook mogelijk met het installeren van een Slimme thermostaat van Netatmo. Het is een doeltreffende manier om uw energieverbruik te verminderen en tegelijk voor een efficiëntere verwarming te zorgen.

Hoe kunt u uw CO2-voetafdruk verkleinen?

Bereken uw CO2-voetafdruk om deze te compenseren

Er zijn verschillende organisaties die het mogelijk maken uw CO2-voetafdruk te berekenen aan de hand van een aantal criteria. Het is ook een berekening die door bedrijven wordt gebruikt.
Bij berekeningen van de CO2-voetafdruk vormen directe broeikasgasemissies van huishoudens, de emissies van de binnenlandse productie van goederen en diensten en de emissies van ingevoerde producten de belangrijkste criteria.

Verder zijn ook de volgende hoofdcategorieën van groot belang bij de berekening van een CO2-voetafdruk:

 • Huisvesting (bouw, isolatie, energieverbruik, elektrische apparatuur, enz;)
 • Het verwarmingssysteem en de gebruikte brandstof (gas, olie, zonne-energie, elektriciteit, enz.);
 • Vervoermiddelen en woon-werkverkeer ;
 • Voedsel (biologisch, lokaal, palmolie, enz.) ;
 • Aankoop en verbruik van consumptiegoederen;
 • Vrijetijdsbesteding ;
 • Beheer van huishoudelijk afval ;
 • Etc.

Het doel is de uitstoot van broeikasgassen, met name kooldioxide, te verminderen door de impact ervan te compenseren. Dit vereist strategieën en oplossingen die op alle verschillende bedrijfssectoren zijn afgestemd.

Eén van de oplossingen voor het compenseren van de uitstoot betreft de financiële donaties die worden gebruikt om de CO2-voetafdruk te verminderen (boomaanplant, enz.).

Energietransitie ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Er zijn veel manieren om uw ecologische voetafdruk en de uitstoot van broeikasgassen thuis te verminderen. Dit gaat van de eenvoudigste duurzame veranderingen tot de duurste investeringen, op individueel vlak is er vanalles mogelijk.

De keuze van de juiste energie om uw uitstoot te verminderen is essentieel.

Zoals u zich kunt voorstellen, is investeren in een schone, hernieuwbare energiebron voor uw verwarming en warm water een goede plaats om te beginnen. Condensatieketels, zonneverwarming, lucht-lucht-warmtepompen… het belangrijkste is om de verwarmingsapparatuur die gebruik maakt van fossiele brandstoffen zoals olie, stookolie, hout, of gas, zoveel mogelijk te vermijden omdat die de bron zijn van een groot deel van de broeikasgasemissies. Het is verstandig de voorkeur te geven aan schonere alternatieven, ook al zijn die niet zonder minpunten, zoals elektriciteit, biogas of biomassa.

Subsidiemogelijkheden voor de energietransitie

De energietransitie is een belangrijk vraagstuk dat niet alleen huishoudens, maar ook bedrijven en overheden aangaat. Iedereen dient zijn steentje bij te dragen.
Om u aan te moedigen te investeren in de installatie van apparatuur die uw CO2-voetafdruk verlaagt, is er financiële steun beschikbaar: de subsidie voor de energietransitie (CITE), de energiepremie, de renteloze eco-lening (oftewel eco-PTZ), en financiële steun van het nationaal huisvestingsbureau (Anah) of regionale maatregelen. Aarzel niet om informatie te vragen over installatie- of renovatieprojecten.

5 praktische tips om uw CO2-voetafdruk te verbeteren

 • Pas uw voeding aan door minder vlees te eten (vooral rood vlees), koop lokaal en biologisch en vermijd verwerkte producten;
 • Verbeter de energie-efficiëntie van uw huis door te isoleren, te investeren in een slimme thermostaat en te kiezen voor efficiënte verwarmingsapparatuur;
 • Geef de voorkeur aan openbaar vervoer, fietsen of lopen: de auto is uw vijand bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen;
 • Ga op vakantie met de trein in plaats van met het vliegtuig;
 • Doneer aan organisaties die de CO2-voetafdruk compenseren of handelen om de koolstofbalans van de mensheid te verbeteren.

Er zijn veel manieren om uw CO2-voetafdruk te verkleinen. De tijd van excuses is voorbij! Het is nu tijd om in actie te komen voor het klimaat en onze uitstoot van broeikasgassen te beperken.