Brandstatistieken: wat zijn de kerncijfers?

Het risico op brand is een belangrijk veiligheidsprobleem. Hoe kunnen we met meer dan 300.000 interventies van de brandweer per jaar in Frankrijk de cijfers en het aantal beroepen op  hulpdiensten laten dalen?

Kerncijfers en statistieken met betrekking tot branden in Frankrijk

 • 306.600 interventies betreffende brandveiligheid in 2017, waarvan de overgrote meerderheid branden in woningen betrof
 • 248.000 brandweerlieden
 • 6.415 brandweer- en reddingscentra
 • Elke 2 minuten een woningbrand
 • 1 op de 4 branden wordt veroorzaakt door een defecte elektrische installatie
 • 5,7% van de branden waarbij hulpdiensten in actie kwamen, vond plaats in instellingen die voor het publiek toegankelijk zijn (ERP) of in werkplaatsen
 • Ongeveer 4.000 bos- en natuurbranden per jaar, met als gevolg 24.000 hectare grond in as

Het dwarsbomen van brandstatistieken door... verplichte preventie

Brandpreventie is meer dan ooit een veiligheidsdoelstelling voor iedereen, zowel thuis, op het werk als in de openbare ruimte.

Ter ondersteuning van deze doelstelling worden in de wet maatregelen en verplichtingen betreffende brandveiligheid in detail beschreven:

 • Installatie van ten minste één rookmelder uitgerust met een brandalarm per woning
 • Invoering van beveiligingssystemen en van systemen ter bescherming tegen branden in bedrijven en in openbare instellingen
 • Gebruik van doeltreffende evacuatie- en branduitrusting (brandblussers, watervoorziening, rookafvoer, enz.)
 • Afhankelijk van het betreffende type gebouw: de aanwezigheid van een team dat is opgeleid in het bestrijden en voorkomen van brand en het verlenen van persoonlijke hulp (SSIAP-opleiding)

Hulpdiensten waaronder met name de Franse brandweer, dragen bij aan deze acties voor het bestrijden van branden door het bezoeken van instellingen om installaties van bepaalde gebouwen te controleren en een basisopleiding in brandpreventie te geven.

In 2017 heeft de brandweer 51.747 bezoeken gebracht in het belang van brandpreventie en opleiding aan ERP type 1 instellingen (inrichtingen die meer dan 1.500 mensen mogen ontvangen, zoals een universiteit of een ziekenhuis).

Het dwarsbomen van brandstatistieken aan de hand van... de juiste beschermende maatregelen

Bovendien is het aan eenieder om dagelijks de goede manieren te hanteren om risico's op brand tot een minimum te beperken:

 • Controleer regelmatig uw elektrische installaties en gasinstallaties (pas op voor branden ten gevolge van elektrische defecten, die veel voorkomen, en voor branden die 's nachts uitbreken)
 • Ken de telefoonnummers van de hulpdiensten
 • Volg een opleiding die u instructies geeft over brandbeveiliging
 • Leer op welke manier u het gebied rond uw huis het beste kunt schoonmaken om het risico op brand in uw tuin te vermijden
 • Gebruik geen brandbare voorwerpen in het wild, om bosbranden te voorkomen
 • Controleer regelmatig de werking van uw rookmelder