Verbonden object

De termen “verbonden object” en “internet of things”, of het “internet der dingen”, deden hun intrede in de jaren 2000 en worden tegenwoordig algemeen gebruikt. Maar waar staan deze benamingen precies voor, wat wordt er bedoeld met intelligent object en wat zijn de concrete toepassingen van die “verbonden” dingen in ons dagelijks leven?

Wat wordt verstaan onder een verbonden object?

Met het Internet of Things (IoT), of internet der dingen, wordt de uitbreiding van het virtuele internet tot objecten uit de fysieke wereld bedoeld. Die objecten zijn dus verbonden met internet en vormen een brug tussen de reële en de virtuele wereld.
  • Gegevens en besturing delen
Het grootste voordeel van verbonden objecten is het feit dat ze kunnen communiceren met een computer of, via een app, met een tablet of smartphone. Ze kunnen dan alle mogelijke gegevens versturen en verwerken. Door die connectiviteit wordt ook besturing via een mobiel apparaat mogelijk. Het verbonden object kan op die manier op afstand geprogrammeerd, bevraagd, gestart of uitgezet worden.
De gegevensuitwisseling vindt draadloos plaats, via Bluetooth (radiogolven op ultrahoge frequentie en korte afstand), met een draadloze wifi-verbinding of door middel van een domoticamodule met internetverbinding die het netwerk van verbonden objecten in huis aanstuurt.
  • Werking van verbonden objecten
Verbonden objecten zijn hightechproducten die verschillende functies combineren. Ze kunnen gegevens verzamelen via sensoren, die gegevens opslaan, ze doorgeven via de verbinding en ze verwerken met behulp van een microcontroller. Alle onderdelen worden gevoed door een batterij en zijn draadloos en sterk verkleind om de plaatsruimte te beperken
  • Mogelijkheden
In tegenstelling tot de verbonden apparaten van vroeger (zoals printers) zijn de verbonden objecten van tegenwoordig meer dan randapparaten. Het zijn zenders, sensoren en informatieontvangers ineen. Bovendien kunnen ze gegevens verwerken en communiceren met internet en andere verbonden objecten. Daarnaast beschikken ze over een zekere autonomie zodat ze afhankelijk van de ontvangen gegevens in actie kunnen komen en van hun omgeving kunnen leren. Daarom worden het ook wel slimme objecten genoemd.

Wat zijn de toepassingsgebieden?

Verbonden objecten zijn in het dagelijks leven zeer nuttig om het leven van de gebruikers te vergemakkelijken, taken te automatiseren of tijd te winnen. Naast deze praktische dagelijkse toepassingen worden verbonden objecten ook in talrijke andere gebieden gebruikt en dat gebruik zal naar verwachting alleen maar toenemen, of het nu gaat om praktische, professionele of recreatieve toepassingen.
  • Sport
Op het gebied van sport hebben verbonden objecten een groot aantal toepassingen. Er zijn allerlei specifieke toepassingen te koop, bijvoorbeeld om prestaties te meten, de lichamelijke conditie te verbeteren of om de positie te bepalen tijdens buitenactiviteiten (wandelen, trektochten, hardlopen, enz.).
Zo kun je met behulp van een verbonden horloge of armband de afgelegde afstand bijhouden, je oriënteren via de gps en je geschiedenis bekijken, maar je kunt ook je hartslag zien terwijl je aan het sporten bent. Voor duizenden gebruikers over de hele wereld zijn deze accessoires, en dan vooral horloges, onmisbaar geworden voor hun sportactiveiten.
  • Gezondheid en welzijn
Ook op het gebied van gezondheid zijn er talrijke mogelijkheden voor verbonden objecten. Sommige toepassingen zijn misschien gadgets, maar andere kunnen goed van pas komen om de gezondheidstoestand te bewaren of zelfs levens te redden. Een van de praktische toepassingen is de verbonden tandenborstel, de perfecte poetscoach voor kinderen: met behulp van sensoren controleert de tandenborstel hoe lang en waar er gepoetst wordt en geeft een waarschuwing als de borstel moet worden vervangen.
Er zijn ook verbonden accessoires om op een gezond gewicht te blijven, zoals een verbonden weegschaal die de vetmassa en BMI berekent, of een verbonden horloge dat de calorie-inname bijhoudt. Voor gebruikers op leeftijd of met een chronische ziekte kunnen verbonden objecten van groot nut zijn voor de regelmatige inname van medicijnen of het bijhouden van het hartritme of de bloeddruk.
  • Veiligheid
Een ander belangrijk toepassingsgebied van verbonden objecten is de veiligheid. De laatste jaren zijn er talrijke verbonden accessoires verschenen op de markt voor beveiligingssystemen, bewakingscamera's en alarmen. Deze hulpmiddelen kunnen de omgeving of het interieur van een huis realtime op een smartphone weergeven en een waarschuwing geven of automatisch de politie waarschuwen in geval van inbraak.
Een andere nieuwe ontwikkeling op het gebied van woningbeveiliging zijn verbonden rook- of brandmelders. Deze waarschuwen de gebruiker bij beginnende brand en maken het mogelijk snel in te grijpen om de veiligheid van de in het huis aanwezige goederen en personen te waarborgen.
  • Verbonden huis
Een huis wordt verbonden genoemd als essentiële functies met de aanwezige verbonden voorwerpen kunnen worden geoptimaliseerd. Daarbij valt te denken aan regeling van de verwarming met behulp van slimme thermostaten of thermostaatkranen, regeling van de airconditioning of verlichting en afstandsbediening of automatisering van elektrische of huishoudelijke apparaten (verbonden koelkast, robotstofzuiger, enz.). Deze verbonden accessoires leveren niet alleen tijdwinst op, ze kunnen ook worden gebruikt om het energieverbruik in huis te verlagen.
Al die uiteenlopende toepassingen hebben betrekking op talloze aspecten van het dagelijks leven. Of het nu gaat om het begieten van planten, controle van de luchtkwaliteit of het lokale weerbericht van een verbonden weerstation, er komen steeds meer accessoires om onze tijd beter in te delen en de kwaliteit van ons leven te verbeteren. Er zijn verbonden babyfoons en pleisters met temperatuursensoren om de toestand van de baby in de gaten te houden zonder hem te wekken en het is zelfs mogelijk om op afstand met je huisdier te communiceren via je smartphone!
  • Recreatie
Ook in onze vrije tijd hebben zijn deze nieuwe technologieën doorgedrongen: multimediaproducten (televisie, geluidsinstallatie, enz.) worden tegenwoordig bediend via een Bluetooth-kastje of een multiroomsysteem. Sommige kunnen zelfs met spraak worden bediend via virtuele assistenten. Wat de spelwereld betreft, zijn spellen en speelgoed tegenwoordig met internet verbonden, veroveren virtualrealityproducten gaandeweg de markt en worden ook robots en drones steeds normaler.
  • Mobiliteit
De markt voor verbonden objecten is zelfs nog groter. Behalve in dagelijkse gebruiksvoorwerpen worden de nieuwe online technologieën ook al toegepast in de vervoerssector: auto's, motoren en zelfs steps kunnen een internetverbinding hebben om het rijden aangenamer en veiliger te maken. Door zaken als een scherm met internetverbinding, rijhulpmiddelen, tips om het CO2-verbruik te beperken en een automatisch telefoontje naar de noodhulpdiensten bij een ongeval, gaan we zachtjesaan steeds meer naar de zelfstandige auto toe. Ontdek al onze producten

Verbonden objecten en gegevens

Voor een goede werking moeten verbonden objecten continu gegevens van de gebruiker verzamelen. Dat is niet alleen nodig om historische gegevens en statistieken op te bouwen, maar ook om een intuïtiever gebruik van de producten mogelijk te maken. Verbonden voorwerpen verzamelen op die manier een grote hoeveelheid gegevens die via internet worden doorgegeven en in datacentra worden opgeslagen, wat verschillende vragen oproept.
Hoe moeten die gegevens die op internet circuleren worden beveiligd en hoe kan ervoor gezorgd worden dat er van deze big data, die een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen, geen misbruik wordt gemaakt door gewetenloze bedrijven, organisaties of overheden? Ook de toename van het aantal gezondheidsproducten roept vragen op over de omgang met gevoelige gegevens.

Succes en vooruitzichten van verbonden objecten

Er komen steeds meer slimme objecten op de markt (horloges, apparaten, accessoires, enz.). Daarnaast hebben veel bedrijven geïnvesteerd in de ontwikkeling van toepassingen voor hun producten. Geleidelijk aan veroveren deze objecten een plaats in ons dagelijks leven. In een maatschappij waarin tijdwinst en productiviteit cruciaal zijn, lijkt het vanzelfsprekend dat er voor objecten en toepassingen die dagelijkse taken optimaliseren een veelbelovende toekomst is weggelegd. Ook de ontwikkeling van vrijetijdsbestedingen en de toenemende belangstelling voor technologie kunnen verklaren waarom het internet der dingen zo'n enorme groei doormaakt.
Volgens een recent onderzoek van het bureau GfK, een gerenommeerd verstrekker van gegevens over markten en consumentengedrag, zijn er momenteel circa 15 miljard verbonden objecten in omloop en zal dat aantal tot 2020 naar schatting groeien tot 50 à 80 miljard. Koplopers (57%) zijn apparaten die bedoeld zijn voor gebruik in woningen, en dan vooral op het gebied van beveiliging, gevolgd door automatiseringssystemen. Daartoe behoren onder meer horloges en accessoires, die momenteel zeer goed worden verkocht, en verbonden gezondheidsapparaten, die zich naar verwachting in de komende jaren steeds verder zullen ontwikkelen. In 2020 zullen in een gemiddeld huis naar schatting circa dertig van die slimme systemen aanwezig zijn.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer