Smart Home

Een paar jaar geleden leek spraakbediening van apparaten in huis, automatisering van huishoudelijke taken en bediening op afstand nog sciencefiction, maar door het concept van de slimme woning is dit tegenwoordig dagelijkse realiteit. Met meer dan 8 miljard verbonden objecten is de slimme woning, die ook wel smart home of verbonden huis wordt genoemd, zo echt als maar zijn kan. Volgens voorspellingen van het Amerikaanse bureau Gartner zal het aantal verbonden objecten in 2020 gegroeid zijn tot meer dan 20,5 miljard.

De eerste aanzet tot het slimme huis, domotica

De eerste domoticatoepassingen verschenen in de vroege jaren 80. Van meet af aan dienden ze om het leven te vergemakkelijken door kleine dagelijkse taken te automatiseren en verschillende apparaten in gang te zetten. Hoewel het er toen al om ging het comfort in huis te verhogen door interactie tussen objecten en hun omgeving mogelijk te maken, was voor de communicatie tussen de elementen van het domoticasysteem uitgebreide, dure en moeilijk aan te leggen bekabeling nodig. Dat verklaart waarschijnlijk waarom de ontwikkeling beperkt bleef.

Voor de opkomst van internet berustte domotica op een driedelig systeem dat bestond uit een centrale computer om het automatiseringsprogramma aan te sturen, sensoren/ontspanningsschakelaars en “actuatoren” om de in het programma betrokken apparaten in beweging te zetten. Elk van die elementen communiceerde met de centrale computer via kabels, radiogolven of magnetische velden.

Hoewel zulke verbindingen tegenwoordig nog niet helemaal zijn verdwenen, zijn ze grotendeels vervangen door nieuwe technologieën. Door het internet, en vooral wifi, zijn domotica en verbonden objecten op grote schaal ingeburgerd geraakt en heeft de bediening via een app op een smartphone of tablet andere manieren van bediening geleidelijk vervangen. Ontdek al onze producten

Smart home, de slimme woning binnen handbereik

Verbonden objecten, apparaten en voorwerpen die op afstand via internet bediend kunnen worden door middel van een app en wifi, vormen de belangrijkste vernieuwing van de laatste jaren. Met behulp van deze draadloze technologie kunnen de verschillende slimme apparaten via een computer, smartphone of tablet worden bediend. In een slimme woning kunt u de verbonden objecten afzonderlijk of allemaal tegelijk bedienen. Door het gebruiksgemak van de nieuwe technologieën heeft domotica een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Konden vroeger alleen technici of ervaren amateurs een domoticasysteem beheren, tegenwoordig kan iedereen via zijn smartphone verbonden objecten bedienen. Daarom heeft men het in het kader van de slimme woning soms over domotica 2.0.

Een andere belangrijke innovatie op het gebied van de slimme woning is de spraakassistent. Software-interfaces als de Google Assistant, Alexa van Amazon of Siri van Apple, gebruiken geavanceerde kunstmatige intelligentie om bediening met de stem mogelijk te maken. Deze vorm van bediening is geleidelijk aan ingeburgerd geraakt in woningen, bijvoorbeeld in de vorm van slimme luidsprekers als Google Home en Amazon Echo. Naar schatting werd dit type interface in 2017 door meer dan 700 miljoen mensen gebruikt en zal dat aantal in de komende jaren exponentieel toenemen. In die markt wedijveren grote spelers als Amazon, Google, Microsoft en Apple met elkaar om zo veel mogelijk toepassingen en diensten te verkopen.

Smart home: comfort, veiligheid en energiebesparing

In een slimme woning kan tegenwoordig een hele reeks van apparaten met de vingertoppen of met een spraakcommando worden bediend, bijvoorbeeld om de verwarming aan te zetten, muziek op te zetten, de luiken te sluiten, de lampen te dimmen, de alarminstallatie in te schakelen, of de televisie uit te zetten. Globaal gesproken dient de slimme woning drie innovatiedoelen:
  • energiebesparing, bijvoorbeeld door een geoptimaliseerde regeling van de verwarming;
  • veiligheid, met name via slimme camera's, sloten en alarmsystemen;
  • comfort, door beheersing van de luchtkwaliteit, ontspanning en vermindering van de tijd die gemoeid is met huishoudelijke taken als opruimen en schoonmaken.
De slimme woning is niet alleen een interessant businessmodel voor bedrijven die slimme oplossingen ontwikkelen, maar biedt ook gebruikers de kans op een beter comfort in huis. Het aantal slimme producten zal alleen maar toenemen en de concurrentie tussen de verschillende bedrijven werkt een constante innovatie van die technologieën in de hand. Marktonderzoeksbureau Tractica schat het aantal gebruikers van spraakassistenten in 2021 op 1,8 miljard.

Door kunstmatige intelligentie valt de komende jaren nog veel innovatie voor de slimme woning te verwachten. Het idee is om spraakassistenten in de toekomst proactief te maken zodat ze zelf wijzigingen in de omgeving van de gebruikers kunnen voorstellen en bijvoorbeeld een boodschappenlijstje kunnen aanvullen en de producten die in de slimme koelkast ontbreken zelf online kunnen bestellen, of de ramen kunnen opendoen als het CO2- of fijnstofgehalte in de lucht te hoog is. Het is voorstelbaar dat in het huis van de toekomst functies als de beveiliging, de verwarming, de verlichting en het energieverbruik op deze manier worden geregeld en de bewoners van een virtuele assistent gepersonaliseerde oplossingen voorgeschoteld krijgen.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer