Warmtepomp

Een warmtepomp is een verwarmingssysteem dat warmte aan de buitenomgeving (de grond of de lucht) onttrekt en vervolgens weer afgeeft via het verwarmingssysteem in huis (radiatoren, vloerverwarming). Het is een alternatief voor de traditionele verwarmingsketel waarmee een aantrekkelijke energiebesparing kan worden gerealiseerd.

Wat is een warmtepomp?

Net als een verwarmingsketel op hout, stookolie of gas, kan een warmtepomp worden gebruikt om een huis te verwarmen. Er bestaan verschillende soorten warmtepompen, die de benodigde warmte voor het huis aan verschillende bronnen onttrekken. In sommige gevallen maakt de warmtepomp ook warm tapwater aan en er zijn ook zogenaamd “omkeerbare” toestellen die net als een aircosysteem kunnen koelen.

Er zijn drie soorten warmtepompen. Een luchtwarmtepomp onttrekt de verwarmingsenergie aan de buitenlucht, een bodemwarmtepomp gebruikt de bodem als warmtebron en een grondwaterwarmtepomp haalt zijn energie uit het grondwater. Deze hoofdcategorieën worden weer onderverdeeld op basis van het warmteafgiftesysteem: lucht wanneer het erom gaat de binnenlucht te verwarmen en water wanneer er verwarmingswater of tapwater verwarmd moet worden.

Hoe werkt een warmtepomp?

Zo werken de verschillende soorten warmtepompen afhankelijk van de gebruikte warmtebron en het gekozen afgiftesysteem.
* Luchtwarmtepomp
-Lucht/lucht-warmtepomp: Dit type haalt warmte uit de buitenlucht en geeft die in de woning weer af via een ventilatorconvector. In de zomer kan deze warmtepomp ook de koude lucht voor een airconditioner aanvoeren.

-Lucht/water-warmtepomp: Deze geeft de warmte af in huis via het water in de radiatoren of de vloerverwarming en kan op een bestaand centraleverwarmingssysteem worden aangesloten.
  • Bodemwarmtepomp
    -Grond (brine)/water-warmtepomp: Deze haalt de warmte (of kou) uit de grond met behulp van een ingegraven leiding, de collector. De collector kan horizontaal of verticaal worden geplaatst. Voor een horizontale installatie is een oppervlak nodig dat 1,5 tot 2 maal zo groot is als het te verwarmen oppervlak. Bij een verticale installatie moet diep geboord worden (tientallen meters) om de voldoende warmte uit de grond te kunnen opnemen. De bodemwarmtepomp is efficiënt maar werkt alleen met lagetemperatuurradiatoren of vloerverwarming.

    -Grond/water-warmtepomp: Het principe is hetzelfde, maar de onttrokken energie dient om een warmwaterverwarming te voeden.
    * Grondwaterwarmtepomp
    Dit type warmtepomp haalt zijn energie uit het grondwater via een verticale leiding. Deze oplossing is dus alleen mogelijk als er op uw terrein voldoende grondwater aanwezig is. Dit verwarmingssysteem is zeer efficiënt, maar werkt alleen met lagetemperatuurradiatoren of vloerverwarming.

Verwarmingskosten uitsparen met een warmtepomp

De verwarming is voor huishoudens een belangrijke kostenpost en installatie van een zuinig systeem is onmisbaar om op de energie te kunnen besparen. Weliswaar wordt de energie die een warmtepomp produceert niet als hernieuwbaar beschouwd omdat voor de productie elektrische energie nodig is, maar de energiebron die de warmtepomp gebruikt (bodem, lucht of water) is wel gratis en geeft meer energie af dan er wordt verbruikt.

Een warmtepomp is dus energiezuinig en de investering kan snel worden terugverdiend als uw woning goed geïsoleerd is. Een lucht/lucht-warmtepomp heeft slechts een minimale hoeveelheid elektriciteit nodig om de warmtegeleidende vloeistof rond te pompen. Hoewel bij zeer lage temperaturen bijverwarming noodzakelijk kan zijn, kan een luchtwarmtepomp de verwarmingskosten met een factor 3 terugdringen.

In het algemeen kan de installatie in 3 tot 5 jaar worden terugverdiend. Het rendement van een bodemwarmtepomp is niet afhankelijk van de buitentemperatuur. Dat geldt ook voor een grondwaterwarmtepomp. Deze onttrekt zijn energie aan het grondwater, dat over het algemeen een constante temperatuur heeft.

Een warmtepomp heeft dus veel voordelen ten opzichte van een verwarmingsketel op gas of stookolie, vooral wat betreft de energiekosten. Ontdek al onze producten

Warmtepomp en subsidie

Een van de voordelen van een warmtepomp is dat u een deel van de installatiekosten vergoed kunt krijgen via de ISDE, de investeringssubsidie duurzame energie, een regeling van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) om huiseigenaren, huurders en bedrijven die energiebesparende maatregelen nemen financieel tegemoet te komen.

Om hiervoor in aanmerking te komen, mag de woning waarvan u eigenaar of huurder bent geen nieuwbouwwoning zijn waarin de warmtepomp geïnstalleerd is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen. Bovendien moet de warmtepomp aantoonbaar geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur.

Op grond van deze regeling kunt u onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde typen warmtepompen een deel van de kosten vergoed krijgen.

Overige steunmaatregelen voor installatie van een warmtepomp

Behalve de gerealiseerde energiebesparing en de landelijke subsidieregeling, zijn aan de keuze voor een warmtepomp ook andere financiële voordelen verbonden.

Zo kan er via de gemeente tegen een aantrekkelijke rente een lening voor energiebesparende maatregelen worden afgesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, het SVn.

Nadelen van de warmtepomp

Ze zijn milieuvriendelijk en energiezuinig, maar behalve voordelen kennen warmtepompen ook enkele nadelen. Om te beginnen is er een tuin nodig om de buitenunit te installeren, maar ook de bodemcollector als het gaat om een bodemwarmtepomp. In dat geval moeten er voor de warmtepomp ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden, die bij voorkeur gelijk met de bouw of een omvangrijke verbouwing uitgevoerd dienen te worden.

In geval van een lucht/lucht-warmtepomp of een lucht/water-warmtepomp is op koude winterdagen vaak een bijverwarming nodig. Bij zeer lage temperaturen (meestal lager dan -10°C) werkt het systeem namelijk niet. Op basis van de wintertemperatuur in uw regio kunt u zelf het beste beoordelen of een warmtepomp voor u interessant is.

Als u kiest voor een warmtepomp met een vermogen van meer dan 12 kW, is een jaarlijkse controle door een vakman verplicht. Een lucht/lucht-warmtepomp heeft ook regelmatig onderhoud nodig en de filters van de ventilatorconvectors moeten regelmatig worden gereinigd. Als de warmtepomp in de zomer ook als airco dient, moeten bovendien de reservoirs met condensatievocht regelmatig worden geleegd.

Vermogen en COP van warmtepompen

De COP (prestatiecoëfficiënt) van een warmtepomp dient om de verhouding tussen de elektrische energie die de warmtepomp verbruikt en de warmte-energie die hij afgeeft vast te stellen. Het is een criterium om de efficiëntie en de energieprestatie van verschillende modellen warmtepompen tegen elkaar af te zetten of het rendement van een warmtepomp met dat van een ander verwarmingstoestel te vergelijken.

Om aan de hand van de COP een nauwkeurige vergelijking te kunnen opstellen, moet echter niet worden uitgegaan van de nominale COP die de fabrikant opgeeft, maar van de jaarlijkse prestatiecoëfficiënt, dat wil zeggen het gemiddelde van alle COP's die in een jaar zijn geregistreerd. Zo kunt u bepalen wat de werkelijke energieprestatie van de warmtepomp is onafhankelijk van de buitentemperatuur en kunt u uw energierekening beoordelen. Toch wordt voor de financiële steunmaatregelen uitgegaan van de nominale COP.

De prestatiecoëfficiënt geeft aan hoeveel kWh aan warmte een warmtepomp produceert op 1 kWh elektriciteit. Over het algemeen bedraagt de COP 2 tot 3 voor een lucht/lucht-warmtepomp en 3 tot 4 voor een bodemwarmtepomp. Het elektriciteitsverbruik van die laatste is dus veel lager.

Een ander criterium voor het rendement van een warmtepomp is het thermisch vermogen. Dat is de warmteproductiecapaciteit van een warmtepomp, die meestal tussen 5 en 20 kW ligt.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer