Vloerverwarming

Vloerverwarming is een systeem om de vloer te verwarmen. De installatie kan hydraulisch of elektrisch zijn en verwarmt de lucht in het vertrek zonder zichtbare verwarmingscomponenten. Dit soort verwarming is de laatste jaren flink verbeterd om de installatie te vereenvoudigen en het gebruiksgemak te verhogen en is dan ook zeer effectief.

Hoe werkt vloerverwarming?

Vloerverwarming is een onzichtbaar systeem dat de ruimtetemperatuur verhoogt door warmte via de vloer op de lucht over te dragen. Er zijn twee soorten vloerverwarming.
 • Hydraulische vloerverwarming
Hydraulische vloerverwarming werkt door middel van een in de vloer verborgen warmwaterstelsel. Onder het hele oppervlak van het vertrek loopt een circuit van flexibele buizen. De buizen zijn aangebracht op platen isolatiemateriaal en bedekt met een gegoten dekvloer en vervolgens met een vloerbedekking. De warmte van het water dat door de buizen loopt verhoogt de temperatuur in de ruimte. De dekvloer verschaft een homogene warmteverdeling, maar ook een vlak oppervlak waarop de gekozen vloerbedekking kan worden aangebracht (tapijt, tegels, parket, enz.).
 • Elektrische vloerverwarming
Bij elektrische vloerverwarming wordt de warmte niet afgegeven door buizen met warm water, maar door een circuit van elektrische weerstanden in de vloer. Deze zijn bedekt met platen isolatiemateriaal en lopen door het hele oppervlak van de ruimte, om de warmte gelijkmatig te verdelen. De installatie is aangesloten op het elektriciteitsnet van het huis of het gebouw.
Vloerverwarming kan in vrijwel elke omgeving worden geplaatst, zoals openbare ruimten, kantoren, woonhuizen of winkels, mits aan enkele voorwaarden ten aanzien van energie-efficiëntie is voldaan en de juiste materialen worden gebruikt.

Vastgeroeste ideeën over vloerverwarming

Vloerverwarming heeft lang in een kwaad daglicht gestaan en werd er in de jaren 60 van verdacht de bloedsomloop te verstoren door de hoge warmteafgifte. Met de vloerverwarming van tegenwoordig is dat risico verdwenen. Het is namelijk een lagetemperatuurverwarming waarbij de oppervlaktetemperatuur van de vloer hooguit 28°C wordt. Volgens de Franse norm DTU 65.14 is de temperatuur van het water dat door een vloer loopt beperkt tot 45°. Hoe groter het oppervlak van de ruimte en hoe beter de gekozen materialen de warmte geleiden, hoe lager de temperatuur van de rondgepompte vloeistof hoeft te zijn. Ontdek al onze producten

Voordelen van vloerverwarming

Installatie van vloerverwarming biedt talrijke voordelen, zowel wat het comfort als wat het energieverbruik betreft.
 • Vloerverwarming betekent op de eerste plaats comfort
Bij vloerverwarming is de temperatuur gematigd en is de vloer aangenaam lauw, zelfs wanneer je op blote voeten door het huis loopt. De warmte wordt gelijkmatig door het vertrek verspreid, anders dan bij een lokale verwarming zoals een radiator. De stralingswarmte uit de vloer wordt overal homogeen verspreid, zonder temperatuurverschillen. De warmte gaat overal naartoe zonder dat er koude zones of ongewenste stofverplaatsingen door de lucht ontstaan.
 • Vloerverwarming is onzichtbaar
Een ander voordeel van vloerverwarming is dat het systeem onzichtbaar is, omdat de buizen of weerstanden in de vloer verborgen zijn. Het gaat dus perfect samen met uw interieur. Het levert ook een aanzienlijke plaatswinst op, zowel op de vloer als op de muren, omdat de plaats van radiatoren of andere verwarmingstoestellen vrijkomt. U kunt de ruimte dus zonder beperkingen inrichten met meubels, gordijnen en openingen.
 • Vloerverwarming betekent energiebesparing
Vloerverwarming is een lagetemperatuurverwarmingssysteem. Radiatoren worden 50°C tot 70°C, maar het water in een vloerverwarmingssysteem wordt niet warmer dan 40°, voor een maximale vloertemperatuur van 28°C. Het energieverbruik is dus beperkt en maakt het mogelijk aanzienlijk op de verwarming te besparen. Wanneer de vloerverwarming op een condensatieketel of warmtepomp wordt aangesloten, neemt de energiebesparing bovendien flink toe.
 • Een probleemloos verwarmingssysteem
Installatie van vloerverwarming biedt ook andere praktische voordelen: niet alleen kan zich geen stof ophopen doordat er geen radiatoren zijn, de stralingswarmte zorgt er ook voor dat er geen stof wordt meegevoerd door de lucht, die daardoor schoner en gezonder blijft. Bovendien brengt vloerverwarming geen trillingen of geluiden voort. De vloerverwarming met isolatieplaten gaat volledig schuil onder de deklaag en wordt niet opgemerkt.
 • Gemakkelijke installatie
Hoewel de installatie van vloerverwarming vroeger moeilijk was omdat het systeem veel plaats in beslag nam, hoeft de vloerdikte dankzij recente innovaties nog maar 6 cm te zijn. De plaatsing van hydraulische vloerverwarming blijft een tamelijk technische aangelegenheid, maar elektrische vloerverwarming kan eenvoudig en snel worden aangebracht tijdens renovatiewerkzaamheden. Bovendien is vloerverwarming geschikt voor een groot aantal vloerbedekkingen, zoals tegels, natuursteen, pvc, maar ook tapijt of parket, mits die geschiktheid in de technische documentatie als zodanig is aangegeven.
 • Te combineren met alle soorten verwarmingssystemen
Vloerverwarming gaat samen met alle soorten verwarmingssystemen: elektrische verwarming, huisbrandolie, aardgas, propaan, houtpellets, zonne-energie, elektrische warmtepomp of gasabsorptiewarmtepomp, enz.
Ook goed om te weten: er zijn “omkeerbare” vloerverwarmingssystemen, die niet alleen in de winter kunnen verwarmen, maar ook kunnen koelen in de zomer.

Nadelen van vloerverwarming

Ondanks de goede eigenschappen heeft vloerverwarming net als alle verwarmingssystemen ook nadelen.
 • Vloerverwarming is duur
De installatie van vloerverwarming brengt een behoorlijke investering met zich mee. De materialen en de installatie zijn duur en de vloerverwarming kan alleen door gespecialiseerde vakmensen worden geplaatst. Vloerverwarming komt niet in aanmerking voor de investeringssubsidie duurzame energie, maar soms zijn er gemeentelijke subsidies of geldt er een verlaagd btw-tarief. Informeer bij de RVO of uw gemeente.
 • Geschiktheid van materialen
Hoewel de mogelijkheden legio zijn, kan vloerverwarming niet met alle vloerbedekkingen worden gecombineerd. Omwille van het comfort, een goede warmte-afgifte en een probleemloos gebruik, mag een houten vloer niet te dik zijn en beuken- of esdoornhout kan onder invloed van de warmte vervormen. Ook dikke tapijten en isolerende vloerbekleding zijn ongeschikt en de materialen en lijmen van de gekozen vloerbedekking moeten geschikt zijn voor een verwarmde vloer.
 • Installatie van vloerverwarming
Vloerverwarming leidt er hoe dan ook toe dat de vloer enkele centimeters hoger wordt. Bij nieuwbouw is dat niet erg, maar bij renovatie kan dat voor problemen zorgen. Omdat die extra vloerhoogte aanvankelijk niet aanwezig was, gaan deuren en ramen mogelijk niet goed meer open en kunnen laaggelegen elementen als leidingwerk en lambrisering bedekt raken. Ook kan de oorspronkelijke vloer tijdens de renovatiewerkzaamheden niet intact blijven.
Daarnaast vergt de installatie van het systeem enige tijd en dat gaat niet samen met bewoning. De tijd die nodig is voor de plaatsing van de vloerverwarming, het gieten van de dekvloer en het drogen daarvan kan namelijk niet worden ingekort.
 • Moeilijke toegang
Bij technische problemen kan moeilijker ingegrepen worden dan bij een klassiek verwarmingssysteem met zichtbare radiatoren. Reparaties of afstellingen aan vloerverwarming zijn immers moeilijk omdat het vloerverwarmingssysteem onzichtbaar is en onder een deklaag ligt.
 • Traagheid en verwarmingstijd
In sommige gevallen kan vloerverwarming ook specifieke problemen geven. Zo hangt de temperatuur ten dele af van het vloeroppervlak van de te verwarmen ruimte. Als het vertrek te klein is, is het rendement niet erg hoog en wordt mogelijk geen behaaglijke temperatuur bereikt. In een badkamer kan dat probleem gemakkelijk worden ondervangen door een handdoekradiator te plaatsen. Daarmee kan de ruimtetemperatuur enkele graden worden verhoogd.
Vloerverwarming is ook een traag systeem. Na inschakeling is namelijk enige tijd nodig om het hele vloeroppervlak te verwarmen en de ruimte op de gewenste temperatuur te krijgen. Dit soort verwarming is dus niet geschikt als u een stipte of dynamische verwarming zoekt die snel een merkbaar effect geeft.
Datzelfde traagheidseffect kan ook tot oververhitting leiden, wanneer de warmte van de vloerverwarming aangevuld wordt door andere warmtebronnen, zoals zoninstraling en apparaten.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer