Videobewaking

Videobewaking is een systeem om met behulp van camera's te controleren wat zich in een bepaalde ruimte afspeelt. Videobewaking kan gebruikt worden voor toezicht op openbare ruimten, bedrijfsterreinen of particuliere eigendommen. Het doel kan verschillen, maar meestal dient het om beschadiging en indringing te voorkomen. Videobewaking kan ook worden gebruikt ter aanvulling van een alarm- of beveiligingssysteem.

Waarom een videobewakingssysteem installeren?

Het doel van een camerabewakingssysteem kan verschillen al naargelang de plaats van installatie (binnen, buiten) en vooral de gebruiker (particulier, bedrijf of overheidsinstelling). Een bewakingscamera dient vooral om de bezittingen in huis te beveiligen. Het doel is om inbraak te voorkomen. De camera kan dus in het zicht gehangen worden om inbrekers af te schrikken, of de bewoners in geval van inbraak waarschuwen met een geluidsalarm, een telefonische waarschuwing of, in geval van een slimme camera, een waarschuwing via een app. De videobewaking kan ook worden beheerd door een extern beveiligingsbedrijf, dat ingrijpt in geval van een waarschuwing.
  • Plaatsing van een videobewakingssysteem bij bedrijven
Het systeem kan nodig zijn om de ingangen en uitgangen van een bedrijf te controleren, maar ook om een winkel, boetiek of magazijn te beveiligen. Zo'n bewakingssysteem beveiligt dus zowel het personeel als het materieel en de voorraden. Bij diefstal of schade is videobewaking ook van doorslaggevend belang om bewijs te verschaffen, verdachten te identificeren of bij een verzekeringsmaatschappij aan te tonen dat er van een misdrijf sprake is.
  • Videobewaking in de openbare ruimte
In de openbare ruimte dienen bewakingscamera's in de eerste plaats om af te schrikken. Ze zijn bedoeld om de criminaliteit te beperken en de veiligheid van de gebruikers van een plaats te waarborgen. Over het algemeen hangen ze in het zicht op probleemplekken en drukke punten en zijn ze geïnstalleerd na een gemeentelijk besluit.

Wat wordt verstaan onder een videobewakingssysteem?

Een videobewakingssysteem bestaat uit ten minste drie onderdelen: een camera, een videobewakingsmonitor om de gefilmde beelden weer te geven en een beheertool. De monitor kan een toepassingsgericht scherm of het scherm van een computer of smartphone zijn. De beheertool bestaat uit een recorder en/of een plaats waar de gegevens worden verwerkt (cloud, server, enz.). Het bewakingssysteem kan aangevuld worden met andere camera's, een alarm of sirene, een bewegingsmelder, enz.
U kunt de videobewaking zelf beheren of een videobewakingsbedrijf inschakelen. Dat bedrijf installeert het beveiligingssysteem volgens uw behoeften en neemt als u dat wenst ook het bekijken van de filmbeelden op zich, continu of alleen bij een waarschuwing door de bewegingsmelder of het geluidsalarm. Ontdek al onze producten

Verschillende soorten videobewakingscamera's

Er zijn veel verschillende bewakingscamera's verkrijgbaar. Kies het systeem dat het beste past bij uw behoeften, de risico's en de te bewaken plaats.
Er zijn twee soorten camera's in de handel: analoge camera’s en IP-camera's. De eerste is door middel van een kabel verbonden met een monitor en een recorder. Dit is het meest klassieke model. IP-camera's hebben een beveiligde internetverbinding. Op die manier kan de video op afstand worden bekeken, op verschillende soorten monitors, zoals een smartphone, tablet of laptop. IP-camera's maken gebruik van radiogolven en wifi, voor meer veelzijdigheid.
Een andere indeling is die in bedrade en draadloze camera's. Een bedrade camera is door middel van een kabel verbonden met een videobewakingssysteem. Daarvoor is een ingewikkeldere installatie nodig, maar de beeldkwaliteit is optimaal. Een draadloze camera is gemakkelijker te installeren.
Als u het cameratype eenmaal heeft gekozen, zult u merken dat er nog veel keuzes overblijven ten aanzien van de accessoires die in uw geval het meest geschikt zijn. Opvallende en afschrikwekkende camera, of juist verborgen? Beweegbare camera, met groothoeklens, bewegingsmelder, binnen of buiten? Welke voeding, welke soort bevestiging?
Houd rekening met de omgevingskenmerken om te bepalen welk videobewakingssysteem het meest geschikt is. Kies bij voorkeur een infraroodcamera die zowel overdag als 's nachts filmt, die weerbestendig is als hij buiten wordt geplaatst, met een goede beeldkwaliteit en een groot zichtveld. Ook een vandalismebestendige koepel kan nuttig zijn, om beschadiging van de camera te verhinderen.

Bewakingscamera's, portretrecht en privacy

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de instantie die toezicht houdt op het gebruik van bewakingscamera's. Criteria daarbij zijn naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de privacy en het portretrecht.
In de openbare ruimte mag cameratoezicht worden gebruikt om de openbare orde te handhaven, mits een aantal voorwaarden zijn vervuld. Camera's mogen verder alleen de openbare ruimte filmen en de gebruikers van de gefilmde plaats moeten van het cameratoezicht op de hoogte worden gesteld. Bovendien mogen de videobeelden slechts beperkte tijd worden bewaard, meestal een maand.
Ook cameratoezicht door bedrijven is aan strenge regels gebonden. De camera mag niet de openbare ruimte filmen en zelfs een camera die buiten is geïnstalleerd mag niet verder dan de grenzen van het vertrek of de gevel van het gebouw filmen. Verborgen camera's mogen alleen in bijzondere omstandigheden worden gebruikt. Dit gebruik moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en moet achteraf aan de medewerkers worden meegedeeld. De beelden moeten met een toegangscode worden beveiligd en moeten periodiek worden gewist. Voor een magazijn gelden andere regels ten aanzien van camerabewaking dan voor een winkel waar veel publiek komt.
Installatie van een bewakingscamera thuis is eenvoudiger, maar ook dan gelden er een aantal regels. Een particulier mag alleen zijn eigen terrein en de directe omtrek daarvan filmen, niet de openbare ruimte of andermans terrein. Binnen moet het portretrecht van de gezinsleden en de genodigden worden gerespecteerd. Het huispersoneel of dienstverleners moet worden meegedeeld dat er een bewakingssysteem geïnstalleerd is en de camera mag hen niet constant filmen.
Wegens de privacygevoeligheid van de camerabeelden gelden voor camera's in scholen of ziekenhuizen nog strengere regels.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer