Verwarmingskostenverdeler

Soms worden de verwarmingskosten in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke eigendom niet over de individuele bewoners omgeslagen. Elke bewoner betaalt dan een deel van het totale verbruik van het gebouw, volgens een evenredige verdeling of naar verhouding van het oppervlak van zijn appartement, onafhankelijk van het persoonlijk gebruik. Als bewoners voor hun eigen verbruik worden aangeslagen draaien degenen die het minst verbruiken niet voor de kosten van de andere bewoners op. Bovendien leidt deze regeling ertoe dat men beter op het verbruik gaat letten om de kosten te beperken, wat op zijn beurt tot gevolg heeft dat er minder wordt verspild en de CO2-uitstoot van het verwarmingssysteem afneemt.

Waarom een verwarmingskostenverdeler?

Om de verwarmingskosten beter over de bewoners van een gebouw te verdelen op basis van hun werkelijke verbruik, kan elke radiator worden voorzien van een verwarmingskostenverdeler, een elektronisch apparaat dat de warmteafgifte meet.

Verdeling van de verwarmingskosten en energiebesparing
Het is niet denkbeeldig dat een individuele kostenomslag bewoners aanzet tot een zuiniger energieverbruik. Zo wordt verspilling tegengegaan en daalt het gemiddelde energieverbruik in appartementsgebouwen met gemeenschappelijke eigendom. Dat is in ieder geval zo in Duitsland en België, waar appartementsbewoners dankzij verwarmingskostenverdelers jaarlijks gemiddeld € 170,- besparen. Naar schatting kan door individuele kostenomslag circa 15% op de verwarmingskosten worden bespaard.

Hoe werkt een verwarmingskostenverdeler?

Op elke radiator moet een verwarmingskostenverdeler worden gemonteerd om continu de warmteafgifte te meten.
  • Basiswerking van een verwarmingskostenverdeler
Een verwarmingskostenverdeler heeft over het algemeen twee elektronische voelers: één om de temperatuur van het radiatoroppervlak te meten en één om de ruimtetemperatuur te meten. Bij de berekening van het verbruik van elke woning wordt rekening gehouden met het verschil tussen die twee temperaturen en met de capaciteit van de radiator waarop de verwarmingskostenverdeler is geïnstalleerd. Elk jaar wordt het verbruik dat de kostenverdeler heeft geregistreerd opgenomen, waarna de meter weer op nul wordt gezet.
Om een betrouwbare werking van het apparaat te verzekeren en fraude te voorkomen, zijn verwarmingskostenverdelers beveiligd. Elke ingreep die niet door een erkende monteur is uitgevoerd wordt onmiddellijk opgemerkt.
  • Meteropname
De meterstand moet afgelezen kunnen worden zonder het appartement te betreden. Dat kan op twee manieren: opname door middel van radiogolven in een gemeenschappelijke ruimte, of opname op afstand door middel van een zendrelais in het gebouw.

De meteropname wordt ten minste jaarlijks uitgevoerd en de bewoners van elk appartement krijgen een jaarlijks een overzicht van hun verwarmingsverbruik. Ter vergelijking moet ook het verbruik van het vorige jaar op het kostenoverzicht zijn aangegeven, evenals het gemiddelde verbruik in het gebouw.

Verdeling van de verwarmingskosten

Hoe worden de gegevens van de verwarmingskostenverdelers in de energierekening verwerkt?
  • Verdeling van de verwarmingskosten
Allereerst dient gezegd te worden dat de verwarmingskosten in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke eigendom niet helemaal individueel in rekening worden gebracht. De abonnements- of onderhoudskosten van de verwarmingsketel bijvoorbeeld, worden evenredig over de bewoners verdeeld. Slechts 70% van de energiekosten wordt verdeeld op basis van het verbruik dat door de verdelers is gemeten.
  • Compensatiefactoren voor blootstelling of ligging
Opdat de kostenverdeling niet ongunstig uitpakt voor woningen die minder goed geïsoleerd zijn en dus meer moeten stoken om een aangename binnentemperatuur te bereiken, wordt de staat van elke woning bij de berekening in aanmerking genomen. Zo wordt er een compensatiefactor voor de ligging toegepast als een appartement op het noorden ligt of in de bovenste woonlaag onder het dak. Ontdek al onze producten

Installatie van een verwarmingskostenverdeler

Elke verdeler moet door een erkende vakman op de radiator geplaatst en ingesteld worden. De installatie is namelijk onder meer afhankelijk van het type, de capaciteit en de plaats van de radiator. Voor een nauwkeurige meting moeten alle verdelers daarom worden gekalibreerd. Voor de installatie gelden verder een aantal regels. Zo moet een verwarmingskostenverdeler in het horizontale midden en op twee derde of meer van de hoogte geplaatst worden, ongeacht het type radiator.

Wat kost een verwarmingskostenverdeler?

De prijs van een verwarmingskostenverdeler
De kosten van deze voorziening per appartementbewoner zijn relatief laag: circa 4 tot 7 euro per maand voor huur, onderhoud en meteropname. Afhankelijk van de omvang van het gebouw kunnen de kosten variëren en soms is het voordeliger de verdelers te kopen in plaats van te huren. Vergeet ook niet dat de kosten van een verwarmingskostenverdeler snel zijn terugverdiend met de energiebesparing als u let op het verbruik in uw woning.

Waarom thermostaatkranen installeren?

Het lijkt vanzelfsprekend dat deze verdeling van de verwarmingskosten de energierekening van bewoners in een appartementsgebouw omlaagbrengt. Als de bewoners echter geen zuinig en verantwoordelijk gedrag aan de dag leggen, helpt ook de installatie van verwarmingskostenverdelers niet om energie te besparen.
Het wordt dan ook aangeraden aanvullende regelinstrumenten zoals thermostaatkranen te installeren. Hiermee kan de temperatuur in elk vertrek apart worden geregeld afhankelijk van de functie van dat vertrek en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Zo kan de verwarming lager gezet worden als de bewoners niet thuis zijn en wordt energieverspilling in ongebruikte kamers voorkomen. Het wordt op die manier mogelijk het energieverbruik in de hand te houden en de energierekening omlaag te brengen.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer