Tuinieren

Tuinieren is een overkoepelende benaming voor het geheel van activiteiten met betrekking tot de bewerking van de bodem en de aanplanting en de verzorging van planten. Een tuin kan een decoratief doel dienen (denk maar aan een Franse of Japanse tuin) of worden gebruikt om fruit en groenten te kweken. In het laatste geval spreken we van een moestuin.

Wat is het verschil tussen tuinonderhoud en landbouw?

Hoewel beide activiteiten de plantenteelt betreffen, zijn er toch enkele verschilpunten.
De term ‘landbouw’ dekt verschillende teeltactiviteiten: tuinbouw (bloementeelt), groenteteelt (en fruitteelt), boomverzorging (boomteelt) en sierteelt (bloementeelt). Dit zijn allemaal professionele activiteiten met een winstoogmerk. De planten die op grote schaal worden gekweekt, zijn bestemd voor de verkoop. Dit houdt de invoering van speciale technieken en systemen in voor zaadselectie, voor het gebruik van de landbouwmachines, voor geautomatiseerde irrigatie, voor bemesting, voor de behandeling van de gewassen en voor de oogst…
Een tuinman dient zelden een commercieel of lucratief doel. Als we het over tuinieren hebben, denken we meestal aan een hobby, of aan amateurtuinmannen die in een privétuin groenten verbouwen om in de eigen voedselbehoeften te kunnen voorzien. Ook de gebruikte technieken en systemen zijn verschillend. Een tuinman heeft niet veel middelen nodig. Hij gebruikt eenvoudige en meestal manuele tools (gaffels, spaden, harken, kruiwagens…).

Tuinieren, een activiteit die hoogtij viert

De belangstelling voor tuinieren, een activiteit die lange tijd werd geassocieerd met gepensioneerden en huishoudens met een laag inkomen is dus veel groter dan gedacht. Een tuin is een bron van genot zelfs bij laag rendement. Hij fleurt de omgeving van het huis op, en u kunt van het contact met de natuur genieten of zich ontspannen.

Essentiële tuinieractiviteiten

Een tuinman moet over een zekere know-how beschikken om een tuin te kunnen aanleggen of onderhouden. Bloemen en groenten kweken is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. De tuinmannen moeten bepaalde stappen en procedures volgen op maat van hun moestuin. Zelfs een eenvoudig gazon vraagt onderhoud. Het onderhoud van uw groene zone, hoe klein ook, is een werk van lange adem.
De verschillende technieken hangen nauw samen met de groeifase van de planten. Als tuinman moet u dus rekening houden met de verschillende fases van de activiteit:
  • De voorbereiding
In de eerste plaats moeten de bodem (spitten, harken, bemesting, mest, meststoffen enz.) en de toekomstige planten (zaadselectie, stekken, pootplanten, marcotteren, enten enz.) worden voorbereid.
  • De aanplanting
Het is tijd voor de stekken, de overplanting, de potgrond…
  • Het regelmatige onderhoud
U moet uw tuin regelmatig onderhouden om de regelmatige groei en vruchtbaarheid van de planten te garanderen. Besproeiing is essentieel wanneer de bodem uitdroogt en er niet voldoende neerslag valt om de planten van het nodige water te voorzien. Hoewel bepaalde soorten lang zonder water kunnen, hebben de meeste bloemen en fruit regelmatig water nodig. U kunt een verstuiver, een mechanisch irrigatiesysteem of een druppelaar gebruiken, of de tuin manueel water geven met een tuinslang of gieter.
De andere, essentiële onderhoudstaken omvatten de onkruidbestrijding om ongewenste gewassen te weren, het schoffelen (dit is nodig voor bepaalde moestuingroenten als aardappelen en sperziebonen), en de grondbedekking om de waterverdamping tegen te gaan en het leven en de voedingsstoffen in de bodem te behouden.
  • De verzorging
Het regelmatige onderhoud van een tuin omvat de verzorging van de planten en de bestrijding van parasieten en ziektes. Meestal voorziet de natuur de planten van de nodige bescherming tegen externe agressies. Toch moet u soms ingrijpen om het behoud van de planten te verzekeren. Een gebruikelijk voorbeeld is de regelmatige behandeling tegen plagen als bladluizen, schildluizen, slakken… om de gezondheid van de planten te behouden. Ontdek al onze producten

Benodigd tuingereedschap

Tuinonderhoud vereist een minimum aan gereedschap. Of u nu bloemen wil planten, een eenvoudig gazon wilt aanleggen of een moestuin wilt beginnen, moet u zich goed uitrusten. Tot de basisinstrumenten behoren een hark, een spade, een schop, een hak, een snoeischaar, een gieter en een handhak, en tools voor meer specifieke taken als een verstuiver, een snoeimes of zeis, een zaag of metaalschaar voor de snoeiwerkzaamheden… Een stevige mand of tas is zeer nuttig om alle instrumenten in op te bergen. Denk ook aan een kruiwagen om aarde, mest, dorre bladeren of snoeiafval te ruimen.
Als u een grote tuin hebt, kan een grote, mechanische tool aangewezen zijn: een g
azonmaaier en een bosmaaier voor het onderhoud van het gazon, een tuinbouwtrekker om de aarde om te keren, of een trekzaag om grote bomen te snoeien.

Tuinieren en milieubeheersing

Een tuin aanleggen en onderhouden is veel meer dan gewassen planten en oogsten. U moet ook rekening houden met een aantal milieufactoren. De gebruikte technieken en systemen hangen af van de bodemkwaliteit, het weer en de seizoenen. Ook de tuinierkalender wordt door deze omstandigheden bepaald. Een tuinier houdt dus rekening met verschillende gegevens.
U moet de plaatselijke weersvoorspellingen goed opvolgen om op de besproeiing van de tuin te kunnen anticiperen en de planten tegen vorst of zware regenval te kunnen beschermen. Een thermometer, een anemometer en een regenmeter zijn vaak essentieel voor een beter beheer van de weersomstandigheden. U kunt ook voor een uitgebreid, klassiek of slim weerstation kiezen dat u van alle nodige informatie voorziet voor het dagelijks onderhoud van uw tuin.
Voor mooie moestuingroenten moet u speciale aandacht besteden aan uw tuinomgeving om van de voordelige interactie tussen « bevriende » planten te kunnen genieten en van de natuurlijke middelen te kunnen profiteren: opvang van regenwater en compostering van tuinafval (snoeiresten, bladeren etc.) en keukenafval (schillen etc.).
Sommige tuinmannen gaan nog verder en plannen de taken volgens de maanfases. Op basis van de maanfase kan de juiste dag worden gekozen voor het stekken en het oogsten van bepaalde planten: wortelgroenten en bolbloemen op « worteldagen », bloemen en bloemgroenten op « bloemdagen », fruitbomen en vruchtgroenten op « fruit- en zaaddagen », en planten en bladplanten op « bladdagen ».

Therapeutisch tuinieren

We weten al lang hoe goed tuinieren voor de gezondheid is. Lichaamsbeweging en buitenwerk hebben tal van voordelen. Sinds enkele jaren interesseren de medische instanties zich in tuinieren als hulpmiddel ter verbetering van de gezondheid van bepaalde patiënten. Dit wordt ook wel therapeutisch tuinieren genoemd.
Deze nieuwe kijk op tuinieren komt niet alleen patiënten met motorische problemen of in revalidatie ten goede maar ook patiënten met neurologische of psychologische problemen. Het contact met de natuur is op zich al goed voor de gezondheid en de moraal, en het groepswerk bevordert de sociale interactie en het zelfvertrouwen.
Tuinieren is eveneens goed voor de verbetering van de cognitieve vaardigheden, het evenwicht en het geheugen. Het traint de spieren en verbetert de coördinatie. Therapeutisch tuinieren heeft dus tal van voordelen voor de begeleiding van fysiek of mentaal verzwakte mensen op weg naar herstel.
Tuinieren heeft echter niet alleen medische voordelen. In de tuin werken is goed voor iedereen. Vergeet niet dat de consumptie van verse producten uit de tuin uw gezondheid op lange termijn ten goede komt.
1steekproef Ipsos-Unep 2006

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer