Regenmeter

Een regenmeter is een meteorologisch instrument dat gebruikt wordt om te meten hoeveel regen er in een bepaalde periode is gevallen. Dit apparaat, dat al in 500 voor Christus door de Grieken werd gebruikt om de neerslag te meten, was eerst voorbehouden aan vakmensen maar wordt tegenwoordig ook in om het huis gebruikt. Weeramateurs gebruiken het graag om hun waarnemingen te verfijnen en tuiniers stemmen er hun werkzaamheden en de besproeiing van de tuin op af.

Hoe werkt een regenmeter?

De functie van een regenmeter is om vast te stellen hoeveel neerslag (uitgedrukt in volume of in massa) er in een bepaald gebied en een bepaalde periode is gevallen, waarbij neerslag niet alleen regen, maar ook sneeuw en hagel omvat. Die hoeveelheid wordt ofwel uitgedrukt in millimeters, ofwel in verhouding tot de oppervlakte, in liters per m2.

Traditioneel hebben regenmeters de vorm van een trechter of opvangbeker, die het regenwater opvangt. Bij de eenvoudigste uitvoeringen vloeit het water van daaruit in een maatbeker, die na aflezing van het niveau handmatig moet worden geleegd. Geavanceerdere systemen omvatten een kantelbakje waarin het water wordt gemeten alvorens het wordt afgevoerd. Het systeem met kantelbakje meet continu, zonder dat het water tussen verschillende metingen hoeft te worden afgevoerd, en voorkomt meetfouten die het gevolg zijn van verdamping. Tegenwoordig zijn de meeste regenmeters uitgerust met elektronische sensoren die de gegevens van het meetapparaat registreren en doorsturen naar een verderop gelegen weerstation.

Om een betrouwbare meting van het neerslagniveau op de bodem te verkrijgen, kan de regenmeter het beste op een vlak oppervlak in een open omgeving worden geplaatst, waar al het hemelwater in de trechter kan vallen. Meestal wordt aangeraden het apparaat op een hoogte van 50 cm tot 2 m boven de grond te plaatsen. In geval van een maatbeker vergemakkelijkt dat de installatie en de aflezing van de meting. Wanneer de regenmeter te hoog of op een hellend vlak wordt aangebracht, kan dat leiden tot onjuiste metingen. Let ook op fouten door obstakels in de buurt van de opvangbeker: bij wind kan de opbrengst dan lager lijken dan het gemiddelde op grondniveau. Ontdek al onze producten

Welke regenmeter moet u kiezen?

Er zijn heel veel verschillende regenmeters met uiteenlopende werkingen en nauwkeurigheidsniveaus. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) beveelt een gemiddelde meetnauwkeurigheid van 0,2 millimeter aan.

Bij de keuze van een regenmeter dient u eerst de meetmethode te bepalen, handmatig of elektronisch. Het eerste type moet regelmatig worden geleegd. Dat kan problematisch zijn bij hevige regen of sneeuw, of juist bij grote warmte, wanneer de opgevangen neerslag verdampt. In het laatste geval kan stagnatie ertoe leiden dat het afgelezen peil niet nauwkeurig is. De meting met het kantelmechanisme heeft zich in de praktijk bewezen, maar liefhebbers van de traditionele methode blijven toch graag een handbediende meter gebruiken.

Met de elektronische methode kan hevige of langdurige neerslag beter worden gemeten, omdat het kantelbakje steeds automatisch wordt geleegd en de sensoren nauwkeuriger zijn. Deze meter is vaak verbonden met een weerstation en geeft de gegevens rechtstreeks door. Zulke weerstations hebben het voordeel dat ze verschillende accessoires en sensoren in een netwerk met elkaar verbinden, zodat er gegevens beschikbaar komen over de temperatuur, de gevoelstemperatuur en de windsnelheid en windkracht, en informatie over de neerslag in verband gebracht kan worden met andere factoren die het weer en de werkelijke temperatuur beïnvloeden.

De voordelen van een verbonden station

Regenmeters die aan een verbonden station gekoppeld zijn, leveren nog betere resultaten. Verbonden stations kunnen de gegevens opslaan zodat ze op afstand kunnen worden bekeken. Ook berekenen ze gemiddelden van de verzamelde gegevens en brengen ze trends in kaart met behulp van historische gegevens. Via de daarvoor bestemde toepassing kunt u de metingen zelfs op uw computer of smartphone raadplegen. Door de resultaten van verschillende gebruikers via een netwerk beschikbaar te stellen kan een bredere analyse worden uitgevoerd.

Sommige stations gebruiken de neerslagmetingen ook om aanbevelingen te doen, bijvoorbeeld voor de besproeiing van uw tuin. Dat kan nuttig zijn als de temperatuur hoog is en de watermassa te gering is geweest. Als u over een domoticasysteem beschikt, kan de besproeiing automatisch in gang worden gezet.

Welke methode u ook kiest, met een maatbeker of kantelbakje, stem de afmetingen van de opvangbeker af op de regenmassa die gebruikelijk is in het gebied waar u woont. Als u een elektronische module kiest, zorg er dan voor dat de batterijduur voldoende is en dat de verschillende modules voldoende bereik hebben om de afstand tussen de plaats waar het water wordt opgevangen en de plaats waar de analyse plaatsvindt te overbruggen.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer