Neerslag

De term neerslag wordt in de meteorologie gebruikt ter aanduiding van alle vormen van vallend hemelwater, zoals regen, hagel of sneeuw.
Meting van de neerslag verschaft essentiële gegevens om het klimaat van een regio vast te stellen. De frequentie en intensiteit van de neerslag is namelijk van doorslaggevend belang om de bewoonbaarheid en vruchtbaarheid van een geografische regio te bepalen. Om er te kunnen wonen en gewassen te kunnen verbouwen is een zekere mate van neerslag immers noodzakelijk.

Wat wordt precies onder neerslag verstaan?

In de chemie heeft men het over neerslag wanneer een mengsel van twee oplossingen neerslaat, vaak in de vorm van kristallen. In de meteorologie wordt de term gebruikt ter aanduiding van waterdruppels of ijskristallen die onder invloed van condensatie en samenklontering zwaarder worden en uit de atmosfeer op de grond vallen.
Wolken bestaan namelijk grotendeels uit gecondenseerd water in de vorm van zeer kleine vaste of vloeibare deeltjes die in de atmosfeer gesuspendeerd zijn. Die wolkdeeltjes worden geleidelijk zwaarder en klonteren samen door coalescentie. Wanneer ze een afmeting van meer dan 100 µm bereiken, worden de deeltjes zwaarder en vallen ze uiteindelijk onder invloed van de zwaartekracht op de grond. Dat wordt neerslag genoemd. Een deel van dat water, de zogenaamde virga, verdampt weer voordat het de grond raakt. De rest van de neerslag valt in verschillende vormen op de aarde, afhankelijk van het weer, en vooral de temperatuur.

De verschillende soorten neerslag

Neerslag bestaat altijd uit water, maar dat water kan in vloeibare of vaste staat verkeren, met deeltjes, druppels en kristallen van verschillende grootte. Bij neerslag wordt meestal aan regen gedacht, maar ook andere vormen doen zich vaak voor.
  • Regen: Wanneer neerslag niet aan een temperatuur onder de 0°C wordt blootgesteld, vallen er druppels van 0,5 tot 6 mm op de grond. De valsnelheid van die druppels is afhankelijk van de grootte van de druppels en eventuele wind.
  • Motregen: Motregen is zeer fijne regen, met een druppelgrootte van 0,1 tot 0,5 mm.
  • Hagel: Hagel is neerslag in vaste vorm. De hagelstenen, ijskristallen met een diameter tot 5 cm, vallen met grote snelheid op de grond.
  • Stofhagel: Stofhagel is half regen en half hagel en ontstaat over het algemeen wanneer de temperatuur tijdens het vallen onder het nulpunt daalt. De buitenkant is bevroren, maar de binnenkant is vloeibaar gebleven. De diameter van stofhagel is zelden groter dan 5 mm.
  • Sneeuw: Wanneer waterdamp in koude lucht samenklontert tot kristallen en die kristallen tijdens het vallen niet smelten, kan neerslag de vorm aannemen van zeszijdige sneeuwvlokken met uiteenlopende afmetingen, gemiddeld 2 tot 20 mm.
  • IJzel: IJzel ontstaat wanneer de luchttemperatuur boven de grond onder het nulpunt ligt, maar in hogere lagen van de atmosfeer niet. De regen bevriest dan bij nadering van de grond en verandert in ijzel, die op het wegdek geducht is.
Verschillende vormen van neerslag kunnen ook tegelijkertijd plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer sneeuw vermengd is met regen.
Bovendien onderscheiden meteorologen twee hoofdcategorieën van neerslag: stratiforme en convectieve neerslag.
  • Stratiforme neerslag: Meestal is deze neerslag afkomstig uit zogenaamde stratuswolken, in een depressiegebied. De neerslag is meestal niet erg hevig, maar bestrijkt wel een groot oppervlak.
  • Convectieve neerslag: Dit soort neerslag duurt daarentegen kort, maar is zeer hevig. Het gaat dan om buien of onweersbuien die het gevolg zijn van instabiele weersomstandigheden. Vaak worden ze veroorzaakt door de zogenaamde cumuluswolken of stapelwolken.
Ontdek al onze producten

Hoe wordt neerslag gemeten?

Meteorologie is een wetenschap die atmosferische verschijnselen bestudeert. Door verschillende fysische en chemische parameters te observeren kan niet alleen het klimaat van een regio worden gekenschetst, maar ook het weer worden voorspeld. Daartoe worden verschillende instrumenten en sensoren gebruikt om de temperatuur, windrichting, windsnelheid en luchtdruk te meten.
De best toegeruste weerstations zijn tevens voorzien van een regenmeter, een apparaat om de neerslag te meten, dat wil zeggen de hoeveelheid regen of sneeuw die in een bepaalde periode in een bepaald gebied valt. Meestal heeft de regenmeter de vorm een trechter waardoorheen de vloeistof in een buis met schaalverdeling vloeit die gemakkelijk door de gebruiker kan worden afgelezen.
De neerslaghoeveelheid wordt uitgedrukt in millimeters of liters per vierkante meter. De neerslagmeting kan handmatig of elektronisch plaatsvinden. Er bestaan zelfs slimme regenmeters die neerslaggegevens verzamelen en bewaren en een cumulatief meetresultaat en historisch overzicht verschaffen met behulp waarvan de ontwikkeling van dit weersverschijnsel in de loop der tijd kan worden bestudeerd.

Waarom is het nuttig om het neerslagpeil te kennen?

Kennis vergaren over de neerslagintensiteit en -frequentie helpt niet alleen om het weer beter te voorspellen, maar geeft ook de beschikking over lokale weergegevens. Meetgegevens over de neerslag maken het ook mogelijk de neerslagkaarten van meteorologen te controleren, waarin de berekende cumulatieve neerslag per regio is aangegeven.
Wanneer exact bekend is hoeveel water er is gevallen, kunnen landbouwers en tuiniers ook de irrigatie en besproeiing van gewassen en planten beter plannen.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer